Tag Archives: Dopady úsporných opatření

Úsporná opatření v evropském vysokém školství

V důsledku ekonomických, finančních a rozpočtových problémů přistupuje v poslední době řada evropských zemi ke snižování veřejných výdajů také na vysoké školství a na výzkum. Je zřejmé, že se nejedná pouze o krátkodobý výkyv, a je velice pravděpodobné, že se nevyhne ani České republice (vycházíme například z informací o projednávání státního rozpočtu ve vládě a v parlamentu na konci roku 2011). Mohou tím být zahájeny významné procesy, které v příštích letech sice postupně, avšak zcela zásadně změní celkovou podobu a hlavní charakteristiky vysokého školství v evropských zemích, jako se to již začíná dít ve Velké Británii. V těchto širších souvislostech považujeme proto za důležité neustále sledovat, shrnovat a vyhodnocovat vývoj v jiných evropských (případně i neevropských) zemích. Dnešní příspěvky k tomuto tématu tedy nepochybně nejsou poslední.

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Financování, Nizozemsko, Všechny články