Tag Archives: Dohadovací řízení

Financování podle kvality a profilování vysokých škol

Nizozemské ministerstvo školství (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap – OCW) zadalo v rámci přípravy strategického programu rozvoje vysokého školství Kvalita v různosti – Strategický program rozvoje vysokého školství, výzkumu a vědy (Kwaliteit in Verscheidenheid – Strategische Agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap) řadu zakázek na zpracování podkladových materiálů. Některé z těchto zakázek připravovalo Centrum pro studium vysokoškolské politiky na Univerzitě Twente (Center for Higher Education Policy Studies – CHEPS, Universiteit Twente). Již dříve jsme upozornili na srovnávací tematickou studii o vztahu vysokého školství a pracovního trhu (Vysoké školy a trh práce), tentokrát se zaměříme na tematickou studii CHEPS o tom, jak se v některých vybraných zemích uplatňuje financování vysokých škol podle kvality a jak se využívá kontraktové financování na podporu profilování vysokých škol. Obě témata se v současnosti diskutují také v rámci přípravy novely českého vysokoškolského zákona a jsou tedy pro nás velmi aktuální.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Celý svět, Financování, Kvalita, Všechny články, Švédsko