Tag Archives: CHEPS

Financování podle kvality a profilování vysokých škol

Nizozemské ministerstvo školství (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap – OCW) zadalo v rámci přípravy strategického programu rozvoje vysokého školství Kvalita v různosti – Strategický program rozvoje vysokého školství, výzkumu a vědy (Kwaliteit in Verscheidenheid – Strategische Agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap) řadu zakázek na zpracování podkladových materiálů. Některé z těchto zakázek připravovalo Centrum pro studium vysokoškolské politiky na Univerzitě Twente (Center for Higher Education Policy Studies – CHEPS, Universiteit Twente). Již dříve jsme upozornili na srovnávací tematickou studii o vztahu vysokého školství a pracovního trhu (Vysoké školy a trh práce), tentokrát se zaměříme na tematickou studii CHEPS o tom, jak se v některých vybraných zemích uplatňuje financování vysokých škol podle kvality a jak se využívá kontraktové financování na podporu profilování vysokých škol. Obě témata se v současnosti diskutují také v rámci přípravy novely českého vysokoškolského zákona a jsou tedy pro nás velmi aktuální.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Celý svět, Financování, Kvalita, Všechny články, Švédsko

Vysoké školy a trh práce

Nizozemské ministerstvo školství (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap – OCW) společně s ministerstvem hospodářství (Ministerie van Economische Zaken – EZ) připravilo v roce 2011 dokument Kvalita v různosti – Strategický program rozvoje vysokého školství, výzkumu a vědy (Kwaliteit in Verscheidenheid – Strategische Agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap). Ministerstvo poté požádalo významné univerzitní pracoviště zaměřené na výzkum a expertizy v oblasti vysokého školství Centrum pro studium vysokoškolské politiky na Univerzitě Twente (Center for Higher Education Policy Studies – CHEPS, Universiteit Twente), aby z hlediska možností státní správy analyzovalo mezinárodní trendy ve vztahu vysokého školství a trhu práce a identifikovalo vhodné a použitelné iniciativy, přístupy a nástroje.

CHEPS měl především zjistit, zda nerovnováha mezi poptávkou a nabídkou v této oblasti vede k aktivitám státu například v podpoře financování ze soukromých zdrojů, vstupu soukromých škol na vysokoškolský trh a uzavírání partnerství vysokých škol s podnikatelskou sférou při přípravě a zajišťování (části) studijních programů. Důležitost tohoto tématu podtrhl rovněž fakt, že ve stejné době vztah mezi vysokým školstvím a trhem práce výrazně vyzvedla Evropská komise ve zveřejněném programu modernizace evropského vysokého školství (Supporting growth and jobs – an agenda for the modernisation of Europe’s higher education systems). Na uvedené téma CHEPS publikoval výslednou zprávu Perspectives on Higher Education and the labour market. Review of international policy developments, z níž ve stručnosti přinášíme nejdůležitější poznatky a závěry.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Celý svět, Ekonomika & VŠ, Nizozemsko, Politika & VŠ, Všechny články