Tag Archives: Cesta k excelenci

Ruské vysoké školy chtějí mezi světovou elitu

Ruská vláda chce dostat vysoké školství a výzkum na světovou úroveň a v posledních letech proto realizuje štědře financované podpůrné programy, které jsou inspirovány programy excelence v různých zemích světa. Zvolila k tomu dvě rozdílné cesty. Jedna spočívá v podpoře 15 vybraných vysokých škol, aby dosáhly světové úrovně a alespoň 5 z nich se během několika příštích let dostalo v mezinárodních žebříčcích mezi nejlepší školy světa. Cílem druhého programu je zřídit zcela novou instituci, která na špičkové úrovni propojuje výuku, výzkum a inovace, a je základem pro vznik ruského Silicon Valley. Podle mezinárodních zkušeností je totiž zakládání institucí „na zelené louce“ o něco schůdnější cestou, jak rychle dosáhnout špičkové úrovně, protože se nemusí překonávat setrvačnost existujících institucí. Na vzniku Skolkovského institutu vědy a technologie (Skoltech) se ve značné míře podíleli zahraniční odborníci, zejména z MIT (Massachusetts Institute of Technology).

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Ekonomika & VŠ, Jiné evropské země, Kvalita, Rusko, Všechny články

Excelence je běh na dlouhou trať

Většině univerzit na předních příčkách mezinárodních žebříčků vysokých škol jsou stovky let. Otázkou však je, zda se na vrchol mohou dostat také mladší instituce, pokud se například zaměří na mezery na vzdělávacím trhu nebo budou masivně inovovat? A co je snazší? Vybudovat vynikající instituci na zelené louce, nebo zmodernizovat starou? Jaká je pravděpodobnost, že se univerzita, která za sebou nemá staletí zkušeností, stane jednou z nejlepších na světě? Je tomu skutečně tak, že stejně jako dobré víno vyžaduje i akademická excelence odbornou péči, pozornost a dlouhou dobu zrání? To jsou otázky, na něž se v posledních letech se svými kolegy zaměřil dlouholetý expert Světové banky na vysoké školství Jamil Salmi.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Celý svět, Internacionalizace, Kvalita, Všechny články

Strategie pro nově zřízenou univerzitu

Co má dělat, chce-li co nejrychleji dosáhnout špičkové úrovně? 

Romulo Pinheiro – Internal Transformation and External Engagement: Building a New University. University of Oslo, HEIK 2012/02.

Jakou strategii musí zvolit nově zřízená univerzita, chce-li co nejrychleji dosáhnout špičkové úrovně? Právě tuto otázku si klade norský výzkumník Romulo Pinheiro ve své studii „Vnitřní transformace a vnější působení: Budování nové univerzity“. Předmětem jeho výzkumu, který přináší řadu příkladů dobré praxe a inspiraci pro české univerzity působící v regionech, je nedávno zřízená norská univerzita v Agderu. Studii publikovala norská Univerzita v Oslu.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Jiné evropské země, Kvalita, Norsko, Třetí funkce, Všechny články