Tag Archives: Boloňský proces

Nové výzvy Boloňského procesu

Jaká témata lze očekávat na jednání konference ministrů v Bukurešti?

Ve dnech 26.–27. 4. 2012 se v Bukurešti uskuteční v pořadí již 8. konference ministrů zemí patřících do Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (EHEA). Jeho vyhlášení v roce 2010 se stalo důležitým milníkem Boloňského procesu (1999). Ministři se scházeli původně každé dva roky a nyní každé tři roky, aby nasměrovali rozvoj EHEA na příští léta. Je pravděpodobné, že závěry z jednání v Bukurešti se stanou podstatné i pro české vysoké školství. Proto se k jejich hlavnímu směrování budeme opakovaně věnovat. V následujícím příspěvku se pokoušíme vystihnout základní témata připravovaného jednání.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Internacionalizace, Všechny články

Role EU v podpoře Boloňského procesu se rozšiřuje

Evropský parlament schválil 13. března 2012 zprávu Luigiho Berlinguera (On the contribution of the European institutions to the consolidation and progress of the Bologna Process, 9. 2. 2012), která podstatně rozšiřuje podporu institucí EU Boloňskému procesu ve vysokém školství.

Luigi Berlinguer je dnes poslancem Evropského parlamentu (EP) a členem Skupiny progresivní aliance socialistů a demokratů v EP. V letech 1996–2000 byl ve vládách Prodiho a D’Alemy významným italským reformním ministrem školství. Společně s německým ministrem (Jurgen Ruettgers), britskou ministryní (Tessa Blackstone) a francouzským ministrem (Claudie Allegre) podepsal 25. května 1998 na Sorbonnské univerzitě deklaraci, která se o rok později stala rozhodujícím impulsem pro vznik Boloňské deklarace a zahájení Boloňského procesu v evropském vysokém školství.

O schválení zprávy Luigiho Berlinguera v EP informoval internetový časopis ScienceGuide hned 13. března 2012 (Budget increase looms for ‘Bologna’) a ESNA Bulletin 28. března 2012 (EU: Berlinguer promotes Bologna process). Uvádíme základní informace z obou časopisů i odkaz na projednávanou zprávu.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Internacionalizace, Všechny články

Přípravy na konferenci ministrů v Bukurešti v rámci Boloňského procesu vrcholí

Po poslední konferenci ministrů ve Vídni a Budapešti v březnu 2010 se jednání na nejvyšší úrovni Boloňského procesu přesouvá do Bukurešti. Řada přípravných aktivit vrcholila vědeckou konferencí v Bukurešti v říjnu 2011 a v posledních týdnech probíhají intenzivní přípravy podkladů pro dubnové jednání ministrů. Výstupy konference stejně jako plánované jednání ministrů mimo jiné nahlíží „za obzor“ současné podoby Boloňského procesu.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Internacionalizace, Všechny články