Category Archives: Německo

Bavorsko ruší školné

Úspěšná lednová petiční iniciativa za zrušení školného v německém Bavorsku vede podle zákona k povinnosti vypsat do tří měsíců o školném referendum. Aby se vyhnula pravděpodobné porážce, rozhodla se však pravicová vládní kolice CSU a FDP, že školné zruší raději sama. V Dolním Sasku, jediné další spolkové zemi, kde je školné ještě zavedeno, se k moci dostala středolevá koalice se závazkem školné zrušit. Zdá se tedy, že po necelých deseti letech, kdy bylo školné zavedeno téměř v polovině spolkových zemí Německa, budou vysoké školy financovány opět jen z veřejných zdrojů. Prozatím na to stačí spolkové země samy, ovšem až začne přijatá ústavní „dluhová brzda“ omezovat jejich výdaje, pravděpodobně požádají o podporu spolkovou vládu.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Financování, Německo, Politika & VŠ, Všechny články

Výměna německého ministra pro vysoké školy a výzkum

Johanna Wankeová byla 14. února 2013 jmenována novou spolkovou ministryní pro vysoké školy a výzkum. Dlouho zastávala stejnou pozici na úrovni spolkové země – téměř 10 let v Braniborsku a od roku 2010 v Dolním Sasku. Má doktorát z matematiky a stejně jako Angela Merkelová pochází z NDR, kde pracovala v hnutí za občanská práva. Do CDU vstoupila až v roce 2001. Je výrazným zastáncem školného a podporuje co největší autonomii vysokých škol.

Nová ministryně nahradila Annettu Schavanovou, která rezignovala poté, kdy ji počátkem února univerzita v Düsseldorfu odňala doktorský titul pro plagiátorství. Schavanová sice obvinění popřela a hodlá se odvolat, ovšem „soudní řízení bude trvat měsíce, ne-li roky, a její setrvání ve funkci proto není možné“, jak prohlásil Bernhard Kempen, předseda německého svazu vysokoškolských učitelů Deutscher Hochschulverband.

Aféra však rozdělila německou akademickou obec a může poškodit celé vysoké školství. Ještě před zahájením řízení o odebrání titulu se totiž na obranu Shavanové postavilo sdružení nejvýznačnějších výzkumných organizací (Allianz der Wissenschaftsorganisationen, mezi něž patří i Max Planck Gesellschaft), které ovšem závisejí právě na grantech od ministerstva. Jak Bernhard Kempen prohlásil, „vyvolaly trapný dojem, že se tak mohou protlačovat politicky účelová rozhodnutí“. Také Andreas Keller z odborového svazu vzdělávání a vědy (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft) vyjádřil před měsícem obavy, že „pokud univerzita nepotvrdí nařčení z plagiátorství, vyvolá to dojem, že sdružení na ni vykonávalo nátlak“ a například „při udělení grantu by pak vždycky mohlo vzniknout podezření, že jde o odměnu za podání pomocné ruky v pravý čas“.

Michael Gardner: Plagiarism proceeding against minister splits academia. University World News, Issue 256, 26 January 2013

Michael Gardner: Education minister stripped of doctoral title. University World News, Issue 258, 7 February 2013

Michael Gardner: New German education minister sworn in after Schavan resigns. University World News, Issue 259, 15 February 2013

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Krátké zprávy, Německo, Politika & VŠ

Výzkumné univerzity v Německu spojují své síly

Koncem roku 2012 založilo 15 význačných výzkumných univerzit v Německu sdružení German U 15 (jsou mezi nimi například berlínské Freien UniversitätHumboldt Universität, Universität Heidelberg, LMU München nebo Universität Köln). Cílem sdružení je prosazovat zájmy špičkového univerzitního výzkumu, a to především usilovat o lepší podmínky, jimž se například těší samostatné výzkumné ústavy, jako je Max-Planck-Gesellschaft.

Výzkumné univerzity totiž musí již po mnoho let řešit kvadraturu kruhu – zvládnout vysoké počty studentů, vychovat vědecký dorost a produkovat základní výzkum na světové úrovni. Často přitom ztrácejí nejlepší talenty, které odcházejí za lepšími podmínkami do USA, Kanady a Velké Británie. Udržet postavení německé vědy předpokládá posílení základního financování univerzit i jejich užší institucionální propojení s neuniverzitním výzkumem.

Těžiště práce žádné z univerzit, které jsou členy German U 15, nesmí ležet v inženýrských oborech, ale všechny musí mít lékařské fakulty: nové sdružení univerzit se totiž zaměří především na organické propojení medicíny a základního přírodovědného výzkumu, což nejsou schopny zajistit samostatné lékařské fakulty.

Více viz: Peter-André Alt (prezident berlínské Freien Universität): Starke Universitäten. Der Tagesspiegel, 08. 12. 2012

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Financování, Krátké zprávy, Německo, Výzkum

Němečtí zaměstnavatelé žádají změny v přípravě učitelů

Řada významných dokumentů, mezi nimiž ve světě k nejznámějším patří studie společnosti McKinsey vedené profesorem Michaelem Barberem, dnes považuje kvalitu učitele za nejdůležitější faktor rozhodující o kvalitě vzdělávání. Nedávno se k nim připojil další národní dokument, který v říjnu 2012 připravila Konfederace německých zaměstnavatelských svazů (Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, BDA). Vyzvala k pronikavým změnám v systému přípravy učitelů v Německu, které by měly vést k větší profesionalitě učitelů a ke schopnosti se vyrovnat s novými požadavky. Varuje také před nedostatkem učitelů, jestliže toto povolání přestane být atraktivní.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Kvalita, Německo, Výuka, Všechny články

Němci diskutují o počtu vysokoškoláků a zpochybňují závěry OECD

Letos v září publikovaná zpráva OECD Education at a Glance představuje jako každoročně (již potřinácté) nejserióznější a nejkomplexnější srovnání vzdělávacích soustav, vysokoškolských systémů a postavení vzdělání ve společnosti v rozvinutých zemích světa. Každé vydání zprávy vyvolává mimořádný ohlas v celém světě. Zpráva srovnává například i dosaženou úroveň vzdělání mladých lidí a podíl absolventů vysokých škol v populaci. A právě toto srovnání vyvolalo (opakovaně) vzrušenou diskusi v sousedním Německu. Mnohé momenty této diskuse jsou nepochybně zajímavé i pro nás – nejen pro to, že je naše ekonomika na německou úzce navázána a nejen pro velice podobné vzdělávací tradice.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Absolventi, Ekonomika & VŠ, EU (organizace, celek/členské země), Německo, Všechny články

Představujeme německou Společnost pro výzkum vysokého školství

Německojazyčné země dohromady představují jeden z největších vysokoškolských prostorů nejen v Evropě. Výzkum vysokého školství tam má velkou tradici a jeho střešní organizací je Společnost pro výzkum vysokého školství (Gesellschaft für Hochschulforschung), která své členy přijímá ze všech německy  mluvících zemí. V následujícím článku se zaměřujeme  zvláště na charakteristiku cílů, které si  Společnost stanovila,  a na tématiku konferencí, které Společnost již po několik let organizuje. Poukazujeme také na rozhodující zakladatelskou a inspirační roli čelných představitelů Mezinárodního centra pro výzkum vysokého školství v Kasselu – prof. Barbary M. Kehm a zejména dřívějšího ředitele a zakladatele Centra prof. Ulricha Teichlera, jehož jsme představili v nedávném příspěvku. Nabízí se otázka, zda by nemohla vzniknout podobná organizace i mezi českými odborníky na vysoké školství?

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Německo, Utváření VŠ, Všechny články

Rektoři v Německu kritizují výsledky boloňských reforem

Podle rektorů německých vysokých škol mají nové bakalářské programy zavedené v rámci Boloňského procesu výrazné nedostatky. Varují, že jejich absolventi nemají to, co země potřebuje. Prezident německé Konference rektorů vysokých škol (Hochschul- rektorenkonferenz – HRK) Horst Hippler tvrdí, že „reformy nesplnily nejdůležitější cíle“. Tato kritická slova pronesl jen týden poté, co spolková ministryně školství Annette Schavanová pochvalně označila Boloňský proces za „evropský úspěch“.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Absolventi, EU (organizace, celek/členské země), Německo, Výuka, Všechny články

Německá ministryně školství: boloňské reformy jsou úspěšné

„Vývoj za posledních několik let ukázal, že rozhodnutí jít cestou celoevropské reformy vysokého školství bylo správné,“ řekla německá ministryně školství Annette Schavanová 15. srpna 2012 v rozhovoru pro 1. program ARD. Od formálního zavedení bakalářského a magisterského studia na německých vysokých školách v rámci boloňských reforem uplynulo deset let a většina studijních programů již byla upravena tak, aby vyhovovala novému systému. Boloňský proces ministryně označila za „evropský úspěch“.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

1 komentář

Filed under Absolventi, EU (organizace, celek/členské země), Německo, Výuka, Všechny články

Ulrich Teichler – nestor výzkumu vysokého školství

Profesor Ulrich Teichler (70) patří mezi zakladatele vědní disciplíny výzkum vysokého školství a jeho podíl na jejím vzniku a rozvoji je zcela neopominutelný. Během celé své vynikající akademické kariéry se zaměřil na mnoho stránek této vědní oblasti. Na univerzitě v Kasselu založil jedno z nejvýznamnějších evropských vědeckých pracovišť v tomto oboru – Mezinárodní centrum pro výzkum vysokého školství (The International Centre for Higher Education Research KasselINCHER Kassel). K poznání vysokoškolských systémů přispěl téměř nepřehlédnutelným množstvím publikací, z nichž některé se staly klasickými součástmi kánonu oboru. Profesor Ulrich Teichler odchází do důchodu, ale je akademicky stále aktivní a jeho příspěvky k aktuálním problémům vysokého školství nám mají nepochybně pořád co říci.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Německo, Utváření VŠ, Výzkum, Všechny články

Udržet akademické pracovníky v Evropě penězi nestačí

Ben Jongbloed – Academic retention in Europe. It is not all about the money. University World News, Issue 218, 22 April 2012.

Pokud nebudou mít evropské vysoké školy vhodnou a dostatečně zajištěnou politiku odměňování, bude pro ně obtížné získávat a udržet si nejlepší odborníky, kteří budou pro vysoké školy pracovat s potřebným nasazením. K tomuto závěru dospívá srovnávací studie Paying the Professoriate: A Global Comparison of Compensation and Contracts zpracovaná mezinárodním týmem pod vedením Philipa Altbacha. V již druhé informaci o závěrech studie se Ben Jongbloed věnuje situaci v západní Evropě a zdůrazňuje, že dobré finanční ohodnocení je třeba vyvažovat s nepeněžními benefity, jako je kvalitní vybavení a příležitosti ke kariérovému postupu. První informace o komparativní analýze mezinárodního týmu vyšla již 7. června v článku Kde platí učitele vysokých škol nejlépe?, třetí část věnovaná Rusku bude následovat.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Financování, Nizozemsko, Německo, Spojené království, VŠ pracovníci, Všechny články