Category Archives: Anglie

Obrana veřejného vysokého školství

Britská diskuse o směřování vysokého školství aneb od Browneovy zprávy k obraně veřejného vysokého školství

Na podzim minulého roku byl v britském listu Guardian (27. 9. 2011) zveřejněn dokument Na obranu veřejného vysokého školství (In Defence of Public Higher Education), který podepsalo více než tři sta britských akademiků. Dokument je vnímán jako tzv. alternativní Bílá kniha (Alternative white paper), která se kriticky vymezuje vůči dvěma strategickým dokumentům současné Cameronovy vlády. Vládní Bílá kniha Higher Education—Students at the Heart of the System byla zveřejněna 27. června 2011. Druhým dokumentem je o rok starší tzv. Browneova zpráva Securing a Sustainable Future for Higher Education: The Independent Review of Higher Education Funding and Student Finance o financování vysokého školství, která vznikala již v průběhu roku 2009 a zveřejněna byla po volbách v roce 2010. Z ohlasů celé Evropy je možné vycítit, že britská diskuse je velice důležitá i pro ostatní evropské země, neboť se týká některých základních otázek (paradigmat) chápání vysokého školství.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Anglie, EU (organizace, celek/členské země), Financování, Společnost & VŠ, Všechny články

Univerzity – klíčový faktor ekonomického růstu

Ve dnech 9.–10. května 2012 se na Barcelonské univerzitě konala desátá výroční konference prestižní skupiny západoevropských univerzit LERU (League of European Research Universities) pod názvem Evropské výzkumné univerzity – směr a hnací motor pro Evropu 2050 (European Research Universities—Guide and engine for Europe 2050. LERU Conference, Barcelona, 9–10 May 2012). Rektor univerzity v Cambridge sir Lezsek Borysiewicz přednesl na konferenci hlavní projev s názvem Ekonomický růst přijde z evropských výzkumných univerzit (Economic growth will come from Europe’s research universities). Všichni rektoři univerzit sdružených v LERU stanovisko svého kolegy plně podpořili. Myšlenky, které rektor Borysiewicz ve svém projevu rozvádí, jsou inspirativní také pro diskusi o roli vysokých škol a výzkumu v rozvoji ekonomiky a společnosti v České republice i plánovanou strategii rozvoje vzdělávání v ČR do roku 2020.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Anglie, Ekonomika & VŠ, EU (organizace, celek/členské země), Třetí funkce, Všechny články

Další země zavádějí školné, aby vysoké školy přežily

Martin Whittaker – More countries consider turning to tuition fees to achieve sustainability. University World News, 27. 3. 2012.

Podle poslední studie EUA, o které zpravodaj Vysoké školství ve světě již informoval, důsledky ekonomické krize nejvíce postihly vysoké školství ve Spojeném království, Irsku, Lotyšsku, Itálii, Řecku a Maďarsku, kde bylo financování z veřejných zdrojů sníženo o více než 10 %, a pak ve Španělsku, Nizozemsku, Slovensku, Litvě, Estonsku a Rumunsku, kde se snížení pohybovalo mezi 5 až 10 %.

Jedna ze čtyř pracovních skupin se proto na výroční konferenci EUA zabývala udržitelným financováním vysokého školství a zaměřila se na dvě oblasti, v nichž dochází k velkým změnám. Nejdiskutovanější byly zkušenosti ze zavádění školného v některých evropských zemích, jmenovitě v Anglii, Rakousku a Finsku.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Anglie, EU (organizace, celek/členské země), Financování, Finsko, Rakousko, Studenti, Všechny články