Category Archives: OECD (organizace, celek/členské země)

Chudé děti stále více zaostávají za bohatými

V Americe se vzdělání vždy považovalo za důležitý faktor, který může zvýšit šance dětí ze znevýhodněných rodin na úspěch v dospělosti. Analýzy dlouhodobých trendů publikované v novém sborníku výzkumných studií Whither Opportunity? Rising Inequality, Schools, and Children’s Life Chances však ukazují něco jiného. V USA se sice během několika málo desetiletí výrazně zmenšily rozdíly v šancích na vysokoškolské vzdělání mezi bílými a černými, ale naopak ve stejném období značně vzrostly rozdíly mezi dětmi z bohatých a chudých rodin, což začíná ohrožovat jednu ze základních funkcí vzdělání v americké společnosti (vyrovnávací funkci) a tím i naději na rovné příležitosti v životě.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under OECD (organizace, celek/členské země), Společnost & VŠ, Studenti, USA, Všechny články

Stane se školné v USA novou dluhovou bublinou?

Daniel Anýž – Americké studenty svírá smyčka dluhů, Obama hledá, jak jim pomoct. Hospodářské noviny 30. 5. 2012

Již dříve přinesl zpravodaj Vysoké školství ve světě informaci o rostoucích potížích amerických studentů a absolventů se zvyšujícím se školným a splácením půjček, které si na studium berou dvě třetiny vysokoškoláků. Školné na vysokých školách a studentské půjčky jsou však v USA odjakživa; proč je z toho tedy najednou takový problém? Je to způsobeno dvěma základními dlouhodobými trendy. Školné v posledních 20 letech roste rychleji než příjmy domácností a uplatnění absolventů a jejich příjmy v poslední době už nejsou, co bývaly. Zvyšuje se tedy zadluženost studentů na konci studia a po absolvování se snižuji jejich schopnosti dluh splácet.

Celkový dluh studentů již před rokem přesáhnul bilion dolarů. Avšak v letošním roce prezidentských voleb se z problému studentských půjček stalo v USA i velké politické téma, ke kterému se vyjadřují oba kandidáti – Barack Obama i Mitt Romney. Zajímavý článek o této situaci přinesl v Hospodářských novinách Daniel Anýž, s jehož laskavým svolením text přetiskujeme.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Absolventi, Financování, OECD (organizace, celek/členské země), USA, Všechny články

Studentské půjčky a školné – několik zkušeností z USA a odjinud

Jedním z témat, o kterém se hovoří v souvislosti s reformou českých vysokých škol, je školné. V tuto chvíli nelze předjímat, jak se situace ohledně školného, případně zápisného bude vyvíjet dále, je však zřejmé, že toto téma v současné době velmi rezonuje nejen u nás, ale ve velké části světa. Zkušenosti ze zahraničí jsou pro české rozhodování důležité – mohou být inspirativní nebo naopak varovné.

V USA se dnes hlavní debata soustředí na komplikace se splácením studentských půjček, nesplacené půjčky činí již přes miliardu dolarů (podle březnové zprávy FEDu je to více než činí dluhy na kreditních kartách plus půjčky na auto) a začínají se pokládat za obdobu nedávné bubliny s nemovitostmi. Více než čtvrtina všech dlužníků se již zpožďuje se splátkami; dluhy za školné přitom negativně působí na ty, kdo je nedokáží splácet. Vysoké školné vyvolává protesty i v dalších zemích, například ve Velké Británii nebo v Kanadě.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Financování, Kanada, OECD (organizace, celek/členské země), Spojené království, Studenti, USA, Všechny články

Znamená reforma evropských vysokých škol jejich amerikanizaci?

Následující texty představují dva rozdílné názory na probíhající reformy vysokoškolských systémů v Evropě a na to, zda se jedná o amerikanizaci evropského vysokého školství. První pohled přináší Georg Krücken z Německa, druhý pohled Atle Nyhagen z Norska.

Vysokoškolské systémy v Evropě dnes procházejí hlubokou transformací na více úrovních. Přestože jsou v ní Spojené státy většinou před evropskými zeměmi, neznamená to nápodobu a pouhé přenášení amerických vzorů a zkušeností, ale jen další etapu vývoje, v němž se celosvětové trendy realizují vždy s ohledem na daný společenský kontext. To je vyznění studie Evropská perspektiva nových forem řízení vysokých škol (A European Perspective on New Modes of University Governance and Actorhood) od profesora Georga Krückena, kterou publikoval v prosinci 2011 v Centru pro studium vysokého školství CSHE na Kalifornské univerzitě v Berkeley (Center for Studies in Higher Education, University of California, Berkeley). Studii profesora Krückena přinášíme ve zkráceném znění (bez kapitoly popisující výsledky výzkumného projektu Profesionalizace vysokého školství v Německu).

Proces, který nastínil profesor Georg Krücken, může však z jiného podhledu znamenat podstatné ohrožení tradičních hodnot vysokého školství v Evropě. Alespoň to tak vidí Atle Nyhagen z norské University of Bergen, jak vyplývá z jeho článku US model threatens European traditions, jehož mírně zkrácené znění rovněž připojujeme.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), OECD (organizace, celek/členské země), Utváření VŠ, Všechny články, Řízení