Category Archives: Společnost & VŠ

Rodí se zcela nová univerzita budoucnosti

Na základě rozsáhlého průzkumu mezi představiteli univerzit, podnikatelského sektoru a politiky zpracovala celosvětově známá konzultační společnost Ernst & Young na konci roku 2012 zprávu o budoucnosti vysokých škol, která má výstižný název – Univerzita budoucnosti: tisícileté odvětví na začátku hlubokých změn. Základní hypotézou zprávy je, že v současnosti dominantní model univerzity – víceoborová výuková a výzkumná instituce s velkým majetkem a rozsáhlým, převážně vlastním administrativním zázemím – se v příštích 15 letech ukáže jako neudržitelný. Autoři zprávy nás ubezpečují, že „před námi jsou vzrušující změny a výzvy“.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Celý svět, Společnost & VŠ, Výhled VŠ, Všechny články

Vysoké školství se musí změnit

Hlavní vědecký poradce (a efficiency guru) bývalého britského premiéra Tonyho Blaira Sir Michael Barber, jehož dvě celosvětové zprávy o základním a středním školství zpracované pro globální konzultační společnost McKinsey (How the world’s most improved school systems keep getting better v roce 2010 a How the world’s best-performing schools come out on top v roce 2007) vzbudily i u nás zaslouženou pozornost, právě vydal novou zprávu An Avalanche is Coming: Higher Education and the Revolution Ahead. Je věnována nadcházejícím změnám, které se jako lavina valí na vysoké školství. Shrnujeme hlavní myšlenky této provokativní zprávy.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Celý svět, Společnost & VŠ, Výhled VŠ, Všechny články

Vysoké školství v dynamické Asii

„Vysoké školství v dynamické Asii“ je titul řady osmi studií, které Asijská banka pro rozvoj (Asian Development Bank – ADB) publikovala v první polovině letošního roku. Rozvoj vysokého školství v Asii byl především v posledních 10–20 letech impozantní, současně však vzrůstaly problémy, jak sladit expanzi s kvalitou a rovnými příležitostmi a jak se vyrovnat s omezenými finančními prostředky. Studie proto měly odpovědět na tři klíčové otázky: Jaké jsou dlouhodobé i krátkodobé priority vysokého školství v tomto regionu? Kam se má úsilí zaměřit, aby mělo velký a udržitelný efekt?  Jak má ADB podporovat členské rozvojové země, aby podstatně rozšířily přístup na vysoké školy a zvýšily jejich kvalitu?

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Asie (bez Blízkého Východu), Společnost & VŠ, Utváření VŠ, Všechny články

Chudé děti stále více zaostávají za bohatými

V Americe se vzdělání vždy považovalo za důležitý faktor, který může zvýšit šance dětí ze znevýhodněných rodin na úspěch v dospělosti. Analýzy dlouhodobých trendů publikované v novém sborníku výzkumných studií Whither Opportunity? Rising Inequality, Schools, and Children’s Life Chances však ukazují něco jiného. V USA se sice během několika málo desetiletí výrazně zmenšily rozdíly v šancích na vysokoškolské vzdělání mezi bílými a černými, ale naopak ve stejném období značně vzrostly rozdíly mezi dětmi z bohatých a chudých rodin, což začíná ohrožovat jednu ze základních funkcí vzdělání v americké společnosti (vyrovnávací funkci) a tím i naději na rovné příležitosti v životě.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under OECD (organizace, celek/členské země), Společnost & VŠ, Studenti, USA, Všechny články

Ztráta i zisk autority: změny v koordinaci a řízení práce vysokých škol

Na konci srpna se v Berlíně konala závěrečná konference čtyřletého evropského projektu EuroHESC (Higher Education and Social Change). Inspirativní úvodní prezentaci v sekci o změnách ve vedení a řízení vysokých škol (authority relations) přednesl profesor sir Peter Scott z Institutu pro vzdělávání Londýnské univerzity). Pojednává v něm o změně role vysokých škol ve společnosti a postavení a autoritě akademických pracovníků a reflektuje především britskou či šířeji západoevropskou zkušenost.

Uvádíme jen shrnutí jeho hlavních myšlenek, vřele však doporučujeme si přečíst autentický osmistránkový text Authority lost and gained: the changing coordination and control of academic work (Sir Peter Scott laskavě svolil zveřejnit svůj jinde nepublikovaný text na webu Střediska vzdělávací politiky PedF UK). Nejen pro jeho výraznou argumentaci a snahu postihnout různé dimenze problému, ale i pro neobvyklý postup střetu protichůdných názorů, který zvolil.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Společnost & VŠ, Všechny články, Řízení

Program EuroHESC o vysokém školství a společenských změnách

Ve dnech 29.–31. srpna 2012 proběhla v Berlíně závěrečná konference výzkumného programu EuroHESC (Higher Education and Social Change), který byl zaměřen na rozbor aktuálních změn, k nimž ve vysokém školství na pozadí společenského vývoje dochází. Program v letech 2009–2012 realizovalo ESF (European Science Foundation) a jeho 13 členských organizací v rámci evropské spolupráce ve výzkumu EUROCORES. Přinášíme souhrnnou informaci o výzkumném programu EuroHESC i o jeho závěrečné konferenci.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Společnost & VŠ, Utváření VŠ, Všechny články

Mezinárodní fórum o roli vysokých škol ve společnosti

Mezinárodní fórum věnované roli vysokých škol ve společnosti The Social Contract of Higher Education se bude konat ve dnech 5. až 8. září 2012 na Univerzitě ve Stavangeru (Norsko). Pořádá je Evropská společnost pro vysoké školství (EAIR – European Higher Education Society, dříve European Association for Institutional Research), která se zaměřuje na institucionální výzkum vysokých škol s cílem posilovat spolupráci mezi výzkumem, praxí a tvůrci vzdělávací politiky.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Společnost & VŠ, Všechny články

Vysoké školství a finanční krize

Terri Kim – Higher education amid financial meltdown. University World News, Issue 201, 11 December 2011.

Autorka nejprve odpovídá na otázku, jak působí evropská krize na vysoké školství. Některé důsledky krize jsou již zřejmé, jako například vliv na mobilitu a internacionalizaci, na změnu podoby studijní a pracovní kariéry, na globální diverzifikaci vysokoškolských institucí a jejich stratifikaci. Upozorňuje na nebezpečí, že zvyšující se společenské nerovnosti se začnou propojovat s nerovnostmi v přístupu k vysokoškolskému vzdělání. Úvaha však jde ještě dále a hlouběji, klade další otázky, které se týkají oprávněnosti dnešního způsobu uvažování o vysokých školách a jejich funkci.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Společnost & VŠ, Utváření VŠ, Všechny články

Obrana veřejného vysokého školství

Britská diskuse o směřování vysokého školství aneb od Browneovy zprávy k obraně veřejného vysokého školství

Na podzim minulého roku byl v britském listu Guardian (27. 9. 2011) zveřejněn dokument Na obranu veřejného vysokého školství (In Defence of Public Higher Education), který podepsalo více než tři sta britských akademiků. Dokument je vnímán jako tzv. alternativní Bílá kniha (Alternative white paper), která se kriticky vymezuje vůči dvěma strategickým dokumentům současné Cameronovy vlády. Vládní Bílá kniha Higher Education—Students at the Heart of the System byla zveřejněna 27. června 2011. Druhým dokumentem je o rok starší tzv. Browneova zpráva Securing a Sustainable Future for Higher Education: The Independent Review of Higher Education Funding and Student Finance o financování vysokého školství, která vznikala již v průběhu roku 2009 a zveřejněna byla po volbách v roce 2010. Z ohlasů celé Evropy je možné vycítit, že britská diskuse je velice důležitá i pro ostatní evropské země, neboť se týká některých základních otázek (paradigmat) chápání vysokého školství.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Anglie, EU (organizace, celek/členské země), Financování, Společnost & VŠ, Všechny články