Category Archives: Řízení

Ztráta i zisk autority: změny v koordinaci a řízení práce vysokých škol

Na konci srpna se v Berlíně konala závěrečná konference čtyřletého evropského projektu EuroHESC (Higher Education and Social Change). Inspirativní úvodní prezentaci v sekci o změnách ve vedení a řízení vysokých škol (authority relations) přednesl profesor sir Peter Scott z Institutu pro vzdělávání Londýnské univerzity). Pojednává v něm o změně role vysokých škol ve společnosti a postavení a autoritě akademických pracovníků a reflektuje především britskou či šířeji západoevropskou zkušenost.

Uvádíme jen shrnutí jeho hlavních myšlenek, vřele však doporučujeme si přečíst autentický osmistránkový text Authority lost and gained: the changing coordination and control of academic work (Sir Peter Scott laskavě svolil zveřejnit svůj jinde nepublikovaný text na webu Střediska vzdělávací politiky PedF UK). Nejen pro jeho výraznou argumentaci a snahu postihnout různé dimenze problému, ale i pro neobvyklý postup střetu protichůdných názorů, který zvolil.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Společnost & VŠ, Všechny články, Řízení

Potřebují evropské vysoké školy profesionální řízení?

Tradiční způsoby řízení a financování vysokých škol jsou v současné době považovány za neefektivní, model kolegiálního řízení moderním evropským univerzitám již nevyhovuje a většina evropských zemí se v posledních dvou desetiletích zabývá reformami, které by měly tento stav změnit a zlepšit. Otázkou poptávky a nabídky vzdělávání v oblasti řízení vysokých škol se zabývá studie Mapping the Field: Report on the Needs and the Supply of Higher Education Leadership and Management Training in Europe, která je součástí projektu MODERN, financovaného z prostředků EU.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Všechny články, Řízení

Znamená reforma evropských vysokých škol jejich amerikanizaci?

Následující texty představují dva rozdílné názory na probíhající reformy vysokoškolských systémů v Evropě a na to, zda se jedná o amerikanizaci evropského vysokého školství. První pohled přináší Georg Krücken z Německa, druhý pohled Atle Nyhagen z Norska.

Vysokoškolské systémy v Evropě dnes procházejí hlubokou transformací na více úrovních. Přestože jsou v ní Spojené státy většinou před evropskými zeměmi, neznamená to nápodobu a pouhé přenášení amerických vzorů a zkušeností, ale jen další etapu vývoje, v němž se celosvětové trendy realizují vždy s ohledem na daný společenský kontext. To je vyznění studie Evropská perspektiva nových forem řízení vysokých škol (A European Perspective on New Modes of University Governance and Actorhood) od profesora Georga Krückena, kterou publikoval v prosinci 2011 v Centru pro studium vysokého školství CSHE na Kalifornské univerzitě v Berkeley (Center for Studies in Higher Education, University of California, Berkeley). Studii profesora Krückena přinášíme ve zkráceném znění (bez kapitoly popisující výsledky výzkumného projektu Profesionalizace vysokého školství v Německu).

Proces, který nastínil profesor Georg Krücken, může však z jiného podhledu znamenat podstatné ohrožení tradičních hodnot vysokého školství v Evropě. Alespoň to tak vidí Atle Nyhagen z norské University of Bergen, jak vyplývá z jeho článku US model threatens European traditions, jehož mírně zkrácené znění rovněž připojujeme.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), OECD (organizace, celek/členské země), Utváření VŠ, Všechny články, Řízení