Category Archives: Internacionalizace

Rozmach internacionalizace bude pokračovat

V červnu 2012 vydal British Council ve spolupráci s poradenskou firmou Oxford Economics novou zprávu o předpokládaném celosvětovém rozvoji vysokého školství, mobility studentů a spolupráce ve výzkumu během probíhajícího desetiletí (do roku 2020) s názvem The Shape of Things to Come: Higher education global trends and emerging opportunities to 2020. Na základě analýzy nejnovějších demografických a makroekonomických trendů zpráva identifikuje měnící se cesty (odkud – kam) zahraničních studentů, nejrychleji rostoucí vzdělávací systémy i to, které země se nejvíce otevřou mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vzdělávání.

Růst účasti na terciárním vzdělávání i studia na vysokých školách v zahraničí bude pokračovat, podstatně se však změní jeho směrování a zvýrazní role nových ekonomik. Značně se zvýší globální konkurence; dokonce i zavedené a nejlepší evropské vysoké školy to donutí rozšířit své strategie internacionalizace. Podporovat je musí odpovídající vládní politika i pravidla a mechanismy financování výzkumu. Rozsah i význam mezinárodní spolupráce ve výzkumu se podstatně zvýší.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Celý svět, Ekonomika & VŠ, Internacionalizace, Všechny články

Vysoké školy v Polsku usilují společně o více zahraničních studentů

V posledních letech polské vysoké školy spojily své síly a vedou kampaň, pomocí níž chtějí získat větší počet zahraničních studentů. Uvědomují si totiž malé povědomí o polském vysokém školství ve světě a reagují také na doporučení OECD z roku 2007. Proto například letos zdarma zpřístupnily nové iPhone a iPad aplikace pro potenciální zahraniční zájemce o možnostech vysokoškolského studia v Polsku (brzy nabídnou i verzi pro systém Android).

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Internacionalizace, Polsko, Všechny články

Jak na korupci v mezinárodních aktivitách vysokých škol

Ze zahraničních zdrojů víme, že české kauzy například kolem plzeňských práv či na některých soukromých vysokých školách nejsou ani v mezinárodním kontextu v poslední době ojedinělé. Šířící se korupce a podvody jsou velice často spojeny s rozmachem studia v zahraničí a politikou internacionalizace.

Centrum pro mezinárodní vysokoškolské vzdělávání (Center for International Higher Education – CIHE), které je součástí Boston College, dlouhodobě shromažďuje a pravidelně publikuje informace, týkající se korupčních praktik. Jeho Monitor korupce ve vysokém školství (Higher Education Corruption Monitor) je pravděpodobně nejvýznamnější iniciativou svého druhu na světě. Jak vážná již současná situace je, se dozvíme z článku ředitele CIHE a známého experta na komparace vysokého školství profesora Philipa G. Altbacha.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Celý svět, Internacionalizace, Kvalita, Všechny články

Internacionalizace a inkluze – konflikt principů?

Ve dnech 10.–12. června t.r. se v Helsinkách konala letošní výroční konference nadnárodní organizace Academic Cooperation Association (ACA), která zastřešuje mezinárodní spolupráci mezi vysokými školami a vysokoškolskými systémy. Tématem konference byly Internacionalizace, Excelence, Financování a Sociální dimenze. Jde o jen volné seřazení těchto pojmů, které navíc skrývají zásadní rozpor a jsou vlastně neslučitelné? Anebo je nutné je všechny propojit a tak vytvořit silné, dobře financované, sociálně inkluzivní a internacionální vysoké školy, jak to formuloval v názvu závěrečného zásadního projevu profesor Sir Peter Scott z Institutu vzdělávání londýnské univerzity?  Přinášíme překlad jeho článku Internationalisation and Inclusion – Principles in conflict?, který před konferencí uveřejnil v University World News (Issue 224, 03 June 2012).

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Celý svět, Internacionalizace, Utváření VŠ, Všechny články

Arabský svět následuje globální trendy v zajišťování kvality vysokého školství

Přibližně ve stejné době, kdy byla v Evropském prostoru vysokého školství (EHEA) otevřena diskuse o revizi Standardů a směrnic zajišťování kvality (ESG) – o které jsme informovali v článku „Co nového přinese ministerská konference v zajišťování kvality?“ – byla ve Spojených arabských emirátech vydána Komisí pro akademickou akreditaci (Commission for Academic Accreditation, CAA) nová verze Standardů pro licence a akreditace (Standards for Licensure and Accreditation).

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Blízký Východ a Afrika, Internacionalizace, Kvalita, Spojené arabské emiráty, Všechny články

Nejistota a rozpory v mobilitě studentů

Hans de Wit – Confusion, contradiction in student mobility. University World News, Issue 203, 08 January 2012.

Mezinárodní mobilita vysokoškoláků sice až do loňského roku rostla, ale není jasné, jaký bude její další vývoj. Především v evropských zemích se totiž veřejné výdaje na vysoké školství omezují a jejich náhrada se hledá v soukromých zdrojích. Jaký bude mít vliv zvyšující se školné na zájem zahraničních studentů a jak se projeví nová přísnější vízová opatření? Jak se v mobilitě zobrazí ekonomická krize a s ní rostoucí nezaměstnanost a problémy v rodinných rozpočtech? Jak se díky různým vlivům změní pozice jednotlivých hostitelských zemí? Tyto otázky položil a také na ně hledá odpověď nizozemský profesor Hans de Wit, přední světový odborník v oblasti internacionalizace vysokého školství. 

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Celý svět, Internacionalizace, Studenti, Všechny články

Kdo má nejlepší vysoké školství? Žebříček vysokoškolských systémů

Celosvětové mezinárodní sdružení Universitas 21 (založené v roce 1997 a v současnosti sdružující 23 předních výzkumných univerzit z 15 zemí) zveřejnilo 11. května 2012 nové hodnocení vysokoškolských systémů, které na rozdíl od tradičních žebříčků nehodnotí nejlepší instituce, ale nejlepší národní vysokoškolské systémy (Rankings of national higher education systems 2012). Ve zprávě zpracované týmem z Melbournské univerzity, který vedl profesor Ross Williams, jsou zveřejněny výsledky 48 zemí a teritorií z celého světa, jež jsou hodnoceny ve čtyřech dimenzích pomocí dvaceti ukazatelů. Mezi hodnocenými zeměmi je i Česká republika, která se umístila na 26. místě žebříčku. Přes některé metodologické výhrady lze zveřejněnou zprávu považovat za inspirativní a potřebný vstup do nepříliš rozvinuté diskuse o kvalitě vysokoškolských systémů.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Celý svět, Internacionalizace, Kvalita, Všechny články

Studenti požadují dohodu o mobilitě a jejím financování

Ještě před dubnovou konferencí v Bukurešti o Boloňském procesu byla publikována výroční zpráva Evropské studentské unie (ESU) za rok 2012 „Bologna očima studentů“ (Bologna with Student Eyes). Konstatuje se v ní především, že „navzdory reformám a změnám, které ve vysokoškolském vzdělávání proběhly od roku 1999, dosažené výsledky stále pokulhávají za tím, k čemu se ministři zavázali a co ve svých cílech propagují. Vývoj během posledních tří let od konference v Lovani v roce 2009 není uspokojivý v celé řadě oblastí, některé dokonce zaznamenaly politováníhodný krok zpět.“ A dále, že „nejsledovanější z realizovaných akčních linií je mobilita studentů. Zásadní otázkou, kterou je však třeba řešit, je její financování.“ Díky iniciativě ESU se tak do programu ministerské konference dostaly požadavky vypracovat novou smlouvu o mobilitě studentů i akademických pracovníků a zajistit její lepší financování.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Internacionalizace, Studenti, Všechny články

David Woodhouse – průkopník internacionalizace v zajišťování kvality vysokého školství

Profesor David Woodhouse je výraznou postavou v oblasti zajišťování kvality vysokého školství s velmi širokou a bohatou mezinárodní působností. Svoji akademickou dráhu započal v Austrálii, od 90. let minulého století se angažoval při budování a řízení agentur pro zajišťování kvality vysokého školství v Hongkongu, na Novém Zélandu a v Austrálii. Při tom poznal, jak je důležitá vzájemná podpora a sdílení zkušeností mezi jednotlivými národními agenturami a zapojil se též do činnosti Mezinárodní sítě agentur pro zajištování kvality ve vysokém školství (The International Network for Quality Assurance Agencies in Higher  Education, INQAAHE).
V letech 1997–2001 a 2007–2011 zastával funkci prezidenta této světové organizace. V článku se blíže seznámíme s osobností Davida Woodhouse a s jeho názory na úlohu regionálních a světových sítí v oblasti zajišťování kvality vysokého školství a na rostoucí význam internacionalizace této činnosti.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Celý svět, Internacionalizace, Kvalita, Všechny články

Studenti volí pro zahraniční studium jiné země než dříve

Rozšiřovat mobilitu studentů, studium v jiné než domovské zemi, je jedním z nejvýznamnějších cílů EU, jednotlivých zemí i vysokoškolských institucí. Usilují o to země vysílající studenty do zahraničí, které zavádějí velkorysé programy na jejich podporu, i země přijímající, hostitelské, které se o ně stále systematičtěji ucházejí.

V průběhu posledního desetiletí se také proto celosvětově počet studentů studujících v zahraničí téměř zdvojnásobil, z více než dvou milionů v roce 2000 na téměř čtyři miliony v roce 2009. Mění se však struktura studia v zahraničí a některé jeho charakteristiky, především vztah mezi jednotlivými světovými regiony, a rozšiřuje se počet cílových zemí. Soutěž o zahraniční studenty totiž na celém světě narůstá. Přinášíme proto přehled některých posledních zjištění.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Celý svět, Internacionalizace, Studenti, Všechny články