Category Archives: Internacionalizace

Na školy v cizině si studenti mohou půjčit, zaručí se za ně EU

Vysoké školství ve světě již přineslo základní informaci o novém programu Erasmus+, který Evropský parlament schválil 19. listopadu 2013 (viz Program Erasmus+ dostal zelenou). Zajímavý pohled na novou podobu evropského programu Erasmus, konkrétně na podporu mezinárodní mobility studentů prostřednictvím půjček na magisterské studium, představila také Julie Daňková v Hospodářských novinách. S laskavým svolením autorky její článek zveřejňujeme.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Internacionalizace, Studenti, Všechny články

Program Erasmus+ dostal zelenou

Evropský parlament schválil v úterý 19. listopadu 2013 Erasmus+, nový program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport na roky 2014–2020. Program Erasmus+ by do měsíce měla schválit ještě Rada EU (členské státy). Zahájen bude v lednu 2014. Sedmiletý program má zlepšit dovednosti absolventů a jejich zaměstnatelnost, přispět k modernizaci vzdělávání a studia, odborné přípravy a systémů práce s mládeží. K dispozici bude mít rozpočet ve výši 14,7 miliardy EUR, což je o 40 % více než u stávajících programů, které končí v roce 2013. Přes 4 miliony osob – včetně 2 milionů vysokoškolských studentů, 650 tisíc žáků odborných škol a učňů a přes 500 tisíc lidí, kteří vycestují do zahraničí na výměnu mladých či jako dobrovolníci – získá finanční podporu na studium, stáže, práci či dobrovolnickou činnost v zahraničí. Studenti, kteří chtějí absolvovat v zahraničí celé magisterské studium, pro něž mohou jen zřídka získat ve své zemi stipendium či půjčku, mohou využít nového systému záruk na půjčky Evropského investičního fondu. Erasmus+ nabídne finanční prostředky také pedagogům a pracovníkům s mládeží a podpoří partnerství mezi školami (včetně univerzit a vysokých škol) a podniky a neziskovými organizacemi.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Internacionalizace, Studenti, Všechny články

Erasmus, internacionalizace a společné programy vysokých škol

Mezinárodní spolupráce mezi vysokoškolskými institucemi probíhala v Evropské unii původně na bázi bilaterálních výměn studentů. Již od roku 1987 podporuje EU mobilitu vysokoškolských studentů a akademických pracovníků. V roce 2004 ovšem Evropská unie zahájila a od té doby v rámci programu Erasmus Mundus finančně podpořila 138 společných magisterských a 43 společných doktorských programů, do kterých se zapojilo téměř 700 univerzit a více než 16 tisíc studentů, doktorandů, vysokoškolských učitelů a výzkumníků. Nezávislá hodnocení potvrzují, že společný diplom představuje přidanou hodnotu, která absolventa značně zvýhodňuje na pracovním trhu.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Internacionalizace, Politika & VŠ, Všechny články

Evropská komise zveřejnila novou strategii internacionalizace

Ve snaze posílit pozici evropského vysokého školství v globalizovaném světě přichází Evropská komise (EK) s novou strategií internacionalizace. Dokument EK European Higher Education in the World (Evropské vysoké školství ve světě), zveřejněné 11. července 2013, chápe výzvy globalizace komplexně a neomezuje se jen na to, jak má Evropa získat více zahraničních studentů. Zdůrazňuje také potřebu výrazněji podporovat mobilitu evropských studentů, a ani internacionalizaci nezužuje jen na mobilitu. Vytyčuje i další priority, jako jsou zkvalitňování studijních programů, strategická spolupráce, partnerství a budování kapacit.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Internacionalizace, Výhled VŠ, Všechny články

IREG provádí audit žebříčků vysokých škol

Žebříčky a „ligové tabulky“ vysokoškolských institucí a jejich vzdělávacích programů se staly celosvětovým fenoménem a také módou posledních let. Začaly být totiž využívány pro mnohé účely: zájemcům poskytují jednoduchou a snadno interpretovatelnou informaci o postavení a kvalitě vysokých škol; stimulují konkurenci mezi vysokoškolskými institucemi; jsou používány pro rozdělování finančních prostředků a pomáhají diferencovat mezi různými typy institucí a různými studijními programy a obory. Navíc, jsou-li správně chápány a interpretovány, přispívají k definování kvality vysokých škol dané země. Proto se žebříčky staly leckde součástí procesu zajišťování kvality a proto bude jejich rozmach s největší pravděpodobností dále pokračovat.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Celý svět, Internacionalizace, Kvalita, Všechny články

Integrované formy mobility studentů

Významné evropské výzkumné univerzity požadují integrovanější formy mobility studentů, které navážou na dosavadní úspěchy programu Erasmus. Ten totiž podle nich již dosáhl hranice svých možností a je proto zapotřebí otevřít prostor pro nové formy mobility, integrované přímo do návrhu studijních programů a založené na těsné spolupráci partnerských vysokých škol. Takové formy mobility budou ovšem nákladné a budou také vyžadovat mnohem více společného úsilí nejen na straně vysokoškolských institucí samotných, ale také jednotlivých států i Evropské komise. Jsou však důležitým krokem k modernizaci evropských vysokých škol a vysokoškolských systémů, jak zdůrazňuje nová studie International Curricula and Student Mobility, kterou před měsícem publikovalo LERU (League of European Research Universities), sdružení 21 významných výzkumných univerzit v Evropě.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Internacionalizace, Studenti, Všechny články

Internacionalizace na výroční konferenci EUA 2013

Konkurenční mezinárodní prostředí dnes ovlivňuje vzdělávání i výzkum všech vysokých škol v Evropě. Není tedy omezeno jen na elitní univerzity, ale stalo se realitou pro široké spektrum vysokých škol. Evropská komise znovu potvrdila, že ještě letos vydá nové sdělení, Communication on a Strategy for the Internationalisation of Higher Education, a také Evropská asociace univerzit (EUA) zvolila pro svou výroční konferenci, která se konala ve dnech 11.–12. dubna 2013 na univerzitě v belgickém (vlámském) Gentu, jako téma internacionalizaci vysokého školství (European Universities – Global Engagement).

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Internacionalizace, Výhled VŠ, Všechny články

Globální soutěž o nejlepší mozky poškozuje rozvojové země

interstudentSnahy špičkových světových univerzit získat ty nejnadanější studenty z celého světa a pak jim zajistit takové podmínky, aby na univerzitě nebo alespoň v hostující zemi zůstali, jenom zesílily mezinárodní brain drain, který ohrožuje především rozvojové a nově se rozvíjející země. Navíc se uvedené snahy nejlepších univerzit těší silné podpoře národních vlád, protože ty si dobře uvědomují, jaký význam pro ně má příliv nejlepších a nejkvalifikovanějších odborníků. Americký profesor Philip G. Altbach kritizuje chování bohatých zemí, které na jedné straně vyhlašují pomoc rozvojovému světu, ale na druhé straně ho ochuzují o jeho nejtalentovanější mozky. Jako konkrétní příklad takového chování je uvedena nejnovější politická iniciativa francouzské vlády.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Celý svět, Francie, Internacionalizace, Studenti, Všechny články

Výzkumné univerzity zakládají globální síť

Čtyři známá a prestižní uskupení vysokých škol, ve kterých figurují přední světové výzkumné univerzity (AAU, LERU, Liga C9 a Go8), se chystají vytvořit mezinárodní síť. Má fungovat souběžně se Světovou výzkumnou radou (Global Research Council), kterou v loňském roce založili představitelé agentur pro financování vědy a techniky z 50 zemí. V podstatě má jít o silnou vlivovou skupinu předních výzkumných univerzit, která bude nepochybně ovlivňovat další rozvoj a financování vědy, výzkumu a vývoje ve stále propojenějším světě.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Celý svět, Internacionalizace, Výzkum, Všechny články

S žebříčky vysokých škol raději opatrně

Mezinárodní žebříčky vysokých škol mají velký vliv na politiky a vysokoškolskou politiku všech zemí, vyspělých i rozvíjejících se. Mnohdy se podle míry zastoupení vysokých škol v různých žebříčcích usuzuje na úroveň vysokého školství celé země, vybírají se partneři pro mezinárodní spolupráci, navrhují se společné studijní programy a v zahraničí se zakládají pobočky (branch campuses) nebo se vybírají instituce, kam posílat nejlepší domácí studenty, případně jim i zaplatit státní stipendium. Řada zemí také koncentruje značné prostředky na několik málo institucí, aby se co nejdříve dostaly mezi světovou špičku. Je proto velmi prospěšné si připomenout, že dnešní žebříčky mají jen omezenou vypovídací hodnotu. Právě o to se pokusil profesor Philip Altbach ve svém článku psaném původně pro indické čtenáře (The Hindu).

Vyhověl tak žádosti svých indických kolegů a reagoval na veřejnou kritiku indického premiéra Manmohana Singha, jak málo indických vysokých škol se v žebříčcích umisťuje. Skutečnost, že mezi dvěma stovkami nejlepších světových univerzit není žádná indická, považuje premiér za doklad nízké kvality indického vysokého školství. Profesor Altbach uvádí funkci žebříčků na pravou míru a vymezuje, k čemu, komu a jak mohou sloužit.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Celý svět, Internacionalizace, Kvalita, Všechny články