Category Archives: Výuka

Evropská asociace univerzit EUA vyhodnocuje MOOCs

Přestože koncept vysokoškolských kursů poskytovaných online a zdarma pro velký počet studentů není zdaleka nový, vzbudily MOOCs (Massive Open Online Courses), které od loňského roku začala nabízet řada amerických firem ve spojení s prestižními univerzitami, značnou pozornost vysokých škol i médií. Skutečnost, že se tyto iniciativy objevily tak náhle a některé z nich ani nemají jasně čitelný obchodní model, vedla ke spekulacím o skutečných záměrech i o dlouhodobých důsledcích pro vysokoškolský sektor. Sekretariát Evropské asociace univerzit (EUA – European University Association) proto od počátku bedlivě sleduje vývoj MOOCs. V listopadu 2012 projednávalo tuto problematiku vedení EUA a zařadilo MOOCs, jejich potencionální důsledky i možnosti, které otevírají pro evropské vysoké školství, na program jednání Rady EUA v lednu 2013 v Istanbulu.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Celý svět, Utváření VŠ, Výuka, Všechny články

Online studium (MOOC) mění vysokoškolské vzdělávání

Rozmach online programů a kurzů (Massive open online courses neboli MOOCs) začíná proměňovat tradiční tvář vysokoškolského vzdělávání. Umožňuje totiž nejlepším institucím rozšiřovat svůj záběr, otevírá nové možnosti těm aktivním, ale ohrožuje otálející a jen průměrné. Tento vývoj není zcela nový, protože začal již před několika desítkami let. Například Britská Open University zahájila výuku s využitím rozhlasu a televize v roce 1971, soukromá Univerzita ve Phoenixu vyučuje online od roku 1989, MIT (Massachusetts Institute of Technology) a řada dalších vysokých škol umísťují přednášky na internet již deset let. Avšak prestižní týdeník The Economist v článku ze závěru minulého roku dokládá, že rok 2012 byl převratný.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Celý svět, Utváření VŠ, Výuka, Všechny články

Vysoké školy ve Švýcarsku začínají nabízet online programy

Volně přístupné online kurzy (MOOCs – massive open online courses) se rychle šíří ze Spojených států do Evropy a do celého světa. Také švýcarské vysoké školy s nimi začínají experimentovat. Průkopníkem byla federální polytechnika v Lausanne (EPFL – École polytechnique fédérale de Lausanne), která se stala jedním z prvních 33 vysokoškolských partnerů americké firmy Coursera již v červnu 2012. EPFL připravila kurz v programování, do něhož se přihlásilo 53 tisíc zájemců, pětkrát více než má polytechnika studentů. Nyní nabízí v angličtině i ve francouzštině pět dalších kurzů z informatiky a na podzim hodlá nabídnout deset nových kurzů.

Také ostatní švýcarské univerzity chtějí MOOCs využívat. Curyšská technika (ETHZ) má jeden kurz zahájit na podzim, ženevská univerzita připravuje také jeden kurz společně s firmou Coursera nebo edX . Podle jejího prorektora Pabla Acharda jsou MOOCs typickým představitelem dnešních trendů ve vysokém školství – internacionalizace, seskupování malých elitních univerzit a snahy oslovit nové cílové skupiny studentů.

Simon Bradley: Swiss universities try to catch the MOOC wave. Swiss Broadcasting Corporation, swissinfo.ch, 07 February 2013

Napsat komentář

Filed under Jiné evropské země, Krátké zprávy, Výhled VŠ, Výuka, Švýcarsko

Němečtí zaměstnavatelé žádají změny v přípravě učitelů

Řada významných dokumentů, mezi nimiž ve světě k nejznámějším patří studie společnosti McKinsey vedené profesorem Michaelem Barberem, dnes považuje kvalitu učitele za nejdůležitější faktor rozhodující o kvalitě vzdělávání. Nedávno se k nim připojil další národní dokument, který v říjnu 2012 připravila Konfederace německých zaměstnavatelských svazů (Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, BDA). Vyzvala k pronikavým změnám v systému přípravy učitelů v Německu, které by měly vést k větší profesionalitě učitelů a ke schopnosti se vyrovnat s novými požadavky. Varuje také před nedostatkem učitelů, jestliže toto povolání přestane být atraktivní.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Kvalita, Německo, Výuka, Všechny články

Masové otevřené on-line kurzy na vysokých školách

V současné době můžeme pozorovat především v americkém vysokém školství trend rychlého rozvoje masových otevřených on-line kurzů (MOOC). První vlaštovky tohoto trendu se objevují už i na evropských vysokých školách. Proč k tomu vysoké školy přistupují? Kde jsou kořeny tohoto trendu? Ale především: Jedná se o nový trend v dostupnosti vysokoškolského vzdělání?

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

komentáře 2

Filed under Celý svět, Internacionalizace, Výuka, Všechny články

Zkvalitňování vzdělávání prostřednictvím monitorování

Letos v létě vydala Evropské asociace univerzit (European University Association – EUA) zprávu Tracking Learners’ and Graduates’ Progression Paths, která je výsledkem dvouletého projektu TRACKIT zaměřeného na zjišťování, do jaké míry jednotlivé vysoké školy nebo celé vysokoškolské systémy monitorují průběh studia a následující kariéru absolventů vysokých škol.

Do projektu vedeného konsorciem, který tvoří EUA a pět evropských univerzit, a podporovaného Evropskou komisí, se zapojilo 31 evropských zemí včetně České republiky. V jedenácti z nich proběhlo podrobné zjišťování jak na národní, tak především na institucionální úrovni, do něhož se zapojilo 23 vysokých škol (tentokrát již bez české účasti).

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Absolventi, EU (organizace, celek/členské země), Výuka, Všechny články

Krize nizozemských HBO (vysokých odborných škol)

Hans de Wit, profesor internacionalizace vzdělávání na Hogeschool van Amsterdam, napsal pro prestižní časopis International Higher Education článek o dnešním nepříliš příznivém stavu nizozemských vysokých odborných škol. Snaží se v něm především najít příčiny toho, proč jsou vysoké odborné školy (HBO sektor) v Nizozemsku v poslední době terčem kritiky médií i politiků.

Hlavními problémy HBO škol jsou jejich neuspokojující kvalita, vysoká míra předčasných odchodů ze studia, malé procento absolventů a dokonce i skandály spojené s podvodným udělováním diplomů. Proč jsou dnes HBO vnímány spíše negativně, vysvětluje Hans de Wit v kontextu dosavadního vývoje nizozemského vysokého školství a současných požadavků globální znalostní společnosti. I české čtenáře bude zajímat, k čemu a proč vede nizozemský přístup k diverzifikaci vysokého školství.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

1 komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Nizozemsko, Utváření VŠ, Výuka, Všechny články

Budoucnost doktorských programů

V uplynulém roce se v předních odborných časopisech objevila kritika současné podoby doktorského studia. Jako hlavní problém se uvádí, že dochází k nadprodukci absolventů a že jejich kvalita upadá. V současné době je akademická hodnost Ph.D. mezinárodně vysoce uznávaná, její nositelé jsou vnímáni jako zkušení výzkumní pracovníci.

Až do poměrně nedávné doby představovalo doktorské studium cestu k akademické výzkumné kariéře. V posledních letech se však situace mění. Počet absolventů doktorského studia zaměstnaných na univerzitní půdě zůstává stejný, popřípadě roste jen mírně, a stále více absolventů musí hledat práci i mimo vysoké školy. S tímto trendem je spojeno mnoho otázek, kam by budoucí podoba doktorského studia měla směřovat.

ORPHEUS, organizace pro vzdělávání Ph.D. studentů v biomedicíně a zdravotnictví, letos představila standardy pro další rozvoj tohoto typu vzdělávání, které vypracovala ve spolupráci s Asociací lékařských fakult v Evropě (AMSE) a Světovou federací pro vzdělávání lékařů (WFME).

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

1 komentář

Filed under Absolventi, EU (organizace, celek/členské země), Výuka, Všechny články

Rektoři v Německu kritizují výsledky boloňských reforem

Podle rektorů německých vysokých škol mají nové bakalářské programy zavedené v rámci Boloňského procesu výrazné nedostatky. Varují, že jejich absolventi nemají to, co země potřebuje. Prezident německé Konference rektorů vysokých škol (Hochschul- rektorenkonferenz – HRK) Horst Hippler tvrdí, že „reformy nesplnily nejdůležitější cíle“. Tato kritická slova pronesl jen týden poté, co spolková ministryně školství Annette Schavanová pochvalně označila Boloňský proces za „evropský úspěch“.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Absolventi, EU (organizace, celek/členské země), Německo, Výuka, Všechny články

Německá ministryně školství: boloňské reformy jsou úspěšné

„Vývoj za posledních několik let ukázal, že rozhodnutí jít cestou celoevropské reformy vysokého školství bylo správné,“ řekla německá ministryně školství Annette Schavanová 15. srpna 2012 v rozhovoru pro 1. program ARD. Od formálního zavedení bakalářského a magisterského studia na německých vysokých školách v rámci boloňských reforem uplynulo deset let a většina studijních programů již byla upravena tak, aby vyhovovala novému systému. Boloňský proces ministryně označila za „evropský úspěch“.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

1 komentář

Filed under Absolventi, EU (organizace, celek/členské země), Německo, Výuka, Všechny články