Důsledky strukturace studia v Německu

Letošní výroční konference EUA (European University Association), která se konala na začátku dubna na Université libre de Bruxelles, byla zaměřena na měnící se prostředí výuky (Changing Landscapes in Learning and Teaching). Jedna z pracovních skupin měla jako téma důsledky zavedení strukturovaného studia v Evropě (Working Group II: The impact of the introduction of Bachelor and Master’s degrees across Europe). Prof. Holger Burckhart, rektor Univerzity v Siegenu a místopředseda Německé rektorské konference (Hochschulkonferenz, HRK), na ní promluvil o tom, jak se strukturované studium zavádělo v Německu a jaké problémy tam proto dnes musí řešit. Navazuje tak na nejednoznačnou německou diskusi o dopadech boloňských reforem na vysoké školství v Německu (viz také naše dřívější články).

Redakce Vysoké školství ve světě

Prof. Burckhart vedl v rámci HRK pracovní skupinu pro evropskou studijní reformu, která v květnu 2013 připravila „značně autokritickou“ zprávu (Die Europäische Studienreform in Deutschland: Eine Zwischenbilanz) o zavádění strukturovaného studia v Německu. Po jejím projednání pak pracovní skupina předložila soubor doporučení (European Study Reform), jak zlepšovat dosažené výsledky a řešit existující nedostatky, a ten byl v listopadu 2013 přijat výroční konferencí HRK.

Podle prof. Burckharta dnes v Německu probíhá nejdůkladnější promýšlení vysokoškolského vzdělávání od Humboldtovy reformy před 200 lety. Musí se řešit podstatné problémy způsobené tím, že boloňské reformy byly zavedeny „méně než optimálně“: přechod na kratší studijní programy v roce 2006 byl uspěchán, studijní programy byly často špatně navrženy, „profesoři prostě vtěsnali všechno, co se studovalo čtyři nebo pět let, do nových bakalářských programů.“ Trvali také na tom, aby se výsledky studentů hodnotily po každém modulu, někdy již v průběhu prvního semestru, což v roce 2009 vedlo ke studentským protestům proti přetěžování zkouškami.

Vysoké školy poté redukovaly zátěž tak, aby byla „realističtější“, a spokojenost studentů se zvýšila. Nové úpravy studijních programů však měly být zavedeny již před sedmi lety. „80 % vysokých škol zahájilo změny v roce 2005 s tím, že je dokončí následující rok. Ale restrukturalizovaly vlastně všechny své studijní programy, takže docházelo k mnoha chybám, které vedly k odmítavé reakci studentů.“

Cíle reformy bylo možné splnit, kdyby školy dostaly finanční prostředky, které na restrukturalizaci potřebovaly. Přidělené prostředky však byly zcela nedostatečné, neboť od přijetí boloňských reforem se počet studentů zvýšil o polovinu, z 1,8 milionu v roce 2000 na 2,7 milionu v roce 2013; na vysokou školu dnes v Německu vstupuje více než 50 % odpovídající věkové skupiny. Také nedávné zrušení školného, které v minulých letech činilo zhruba kolem jednoho tisíce eur na studenta ročně, mělo vliv na financování studijní reformy.

Přetrvávají i další problémy. Mnohé z dnes nabízených 8 tisíc bakalářských programů jsou příliš specializované a nedávají dostatek možností pro další studium, někdy „na ně na stejné instituci navazuje jen jediný magisterský program.“ Ze strukturalizace jsou dosud vyloučeny ty obory, které vedou ke státní zkoušce (medicína, právo, částečně i příprava učitelů). Německo si špatně vede také v zavádění kreditního systému (ECTS), který se dosud uplatňuje pouze v necelých třech čtvrtinách studijních programů. A v poslední době se objevil nový problém. Mnoho lidí se ptá, zda Německo – vzhledem k silné tradici odborného vzdělávání, které je páteří jeho ekonomiky – vůbec potřebuje tolik graduovaných absolventů.

Strukturování studia bylo prvním krokem. Postupně se diskuse o utváření studia přesouvala z důrazu na vstupy (na to, co se vyučuje) na výsledky (na to, co se student skutečně naučí, na získané kompetence). Dnes se zaměření na studenta a výsledky jeho studia pokládá za úhelný kámen celého reformního procesu.

Strukturování studia zvýšilo heterogenitu studentů. Nové bakalářské programy, většinou tříleté, mnohem kratší než tradiční programy studia na německých univerzitách, přivedly na vysoké školy nové typy studentů. Vedly také k větší různorodosti vzdělávací dráhy, kdy například po získání bakaláře má student tři možnosti: pokračovat v magisterském studiu stejného oboru, jiného oboru, nebo vstoupit do zaměstnání. Neprojevily se sice žádné velké změny ve volbě oboru, ale v mnoha oborech se zlepšilo dokončování studia. Také mobilita studentů se zvýšila, a to v obou směrech, do zahraničí i ze zahraničí.

Na závěr své prezentace prof. Burckhart uvedl, že strukturální změny vedly k novému pohledu na obsah i metody vysokoškolského studia. Německá rektorská konference (HRK) je přesvědčena, že Boloňský proces je správnou odpovědí na existující problémy, ale že ještě zbývá vykonat mnoho práce na úrovni škol i kateder. To však vyžaduje zajistit tomu odpovídající finanční podporu – Boloňský proces jako prostředek pro omezení financování z veřejných zdrojů nebude fungovat.

Zpracovali Jan Koucký a Jan Kovařovic

.

 

Holger Burckhart: The Impact of the Introduction of Bachelor and Master Degrees – the German Case. EUA Annual Conference 2014

Die Europäische Studienreform in Deutschland: Eine Zwischenbilanz. HRK Bericht der AG Europäische Studienreform, April 2013

Die Europäiísche Studienreform in Deutschland: Empfehlungen zur weiteren Unmsetzung. Empfehlung der 15. HRK-Mitgliederversammlung am 19. 11. 2013

European Study Reform in Germany: Recommendations for further implementation. Recommendation of the 15th General Meeting of the German Rectors‘ Conference (HRK) on 19 November 2013 in Karlsruhe

Jack Grove: Germany rethinks after rush to adopt Bologna reforms. Times Higher Education, 10 April 2014

Německá ministryně školství: boloňské reformy jsou úspěšné. Vysoké školství ve světě, 4. září 2012

Rektoři v Německu kritizují výsledky boloňských reforem. Vysoké školství ve světě, 4. září 2012

Napsat komentář

Filed under Německo, Utváření VŠ, Výuka, Všechny články

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s