Šanghajské prohlášení k budoucnosti vysokého školství

Prohlášení The Future of Higher Education: The need for research and training for the higher education enterprise je výsledkem prvního mezinárodního kulatého stolu International Higher Education Research and Policy Roundtable, který na začátku listopadu 2013 společně uspořádaly americká CIHE (Center for International Higher Education při Boston College) a švédská SIDA (Swedish International Development Agency) v rámci programu OECD IHERD (Innovation, Higher Education and Research for Development) na půdě šanghajské univerzity Jiao Tong. Kulatého stolu se zúčastnilo 33 špičkových expertů z celého světa, především ředitelů center pro studium vysokého školství.

Redakce Vysoké školství ve světě

Šanghajské prohlášení má zdůraznit, že na celém světě je nezbytné neustále vytvářet a obnovovat „myšlenkovou a znalostní kapacitu“, shromažďovat a analyzovat informace a údaje, kvalitní rozbory a koncepce a zdokonalovat profesionální přípravu odborníků pro řízení a studium vysokého školství a jednotlivých institucí. Účastníci kulatého stolu jsou přesvědčeni, že vysokoškolské instituce i celé systémy – čelící záplavě neustále se objevujících problémů a ohrožení – potřebují strategické vedení a profesionální studie a odborné analýzy založené na faktech. Nadále už není možné spoléhat na amatérské řízení a ad hoc řešení problémů, které jsou v řadě zemí stále ještě obvyklé. Ve svém výsledku to totiž problematizuje podporu a poškozuje rozvoj vysokého školství.

Kontext

Na celém světě dnes studuje již více než 200 milionů vysokoškoláků. Do vysokého školství vkládají obrovské prostředky státy (veřejné rozpočty), podnikatelská sféra (soukromé zdroje firem) i jednotlivci (soukromé zdroje domácností) – v celku rozvinutých zemí jde zhruba o 1,6 % HDP a o něco méně v nových a rozvíjejících se ekonomikách. Vysoké školství (terciární vzdělávání) se ve většině zemí stalo důležitou oblastí politiky pro svůj význam při přípravě kvalifikované pracovní síly pro znalostní ekonomiku, pro sociální mobilitu a pro vědu a výzkum. Stát, soukromý sektor i samotné vysoké školy potřebují údaje, analýzy i koncepce vzdělávací politiky, aby se dokázaly přizpůsobovat měnícím se podmínkám a požadavkům okolního světa. Ovšem jen v nemnoha zemích je taková kapacita skutečně k dispozici, existují tam odpovídající centra či instituce zabývající se studiem vysokého školství. Přitom právě vysoké školství, tvořené mnohdy velkými a byrokratickými institucemi, potřebuje profesionální řízení, které také vyžaduje odpovídající přípravu řídících pracovníků.

Nezbytná infrastruktura

Rostoucí a stále složitější systém vysokého školství potřebuje celou škálu institucí s dostatečným počtem kvalifikovaných pracovníků, jako jsou:

Výzkumná centra. Svou povahou jsou interdisciplinární a tedy nejlépe situována na univerzitách, například v rámci vyšších úrovní studia, kde se do práce mohou zapojit i schopní a motivovaní studenti a kde se stimuluje celé prostředí univerzity. Taková centra samozřejmě vyžadují dostatečnou velikost, potřebný rozsah práce i rozpočet.

Programy přípravy řídících pracovníků. Profesionalizace řízení znamená odpovídající přípravu ve specializovaných oblastech, jako je řízení výzkumu, zajišťování kvality, financování nebo rozvoj studentů. Může být realizována v rámci magisterského nebo doktorského studia, jako je to běžné v USA; některé země jako Velká Británie nabízejí studijní programy zaměřené na řízení vysokých škol, užitečné mohou být i kratší programy a kurzy.

Institucionální výzkum. Ve stále více zemích vysoké školy samotné sbírají, shromažďují a analyzují údaje o vlastní činnosti a dosažených výsledcích (někdy s vládní podporou), aby zvýšily celkovou efektivitu své práce.

Mezinárodní a regionální centra. V globalizovaném světě jsou nezbytné srovnatelné údaje i komparativní analýzy. Dnes ovšem žádná mezinárodní organizace nemá dostatečnou kapacitu či zájem systematicky sbírat, analyzovat a vyhodnocovat informace o vysokém školství, včetně základních statistických údajů. Totéž platí pro jednotlivé regiony (myslí se nadnárodní světové regiony, jako je například Evropská unie). Přitom však jedině mezinárodní organizace mohou poskytovat dostatečnou kapacitu pro širší komparativní analýzy problémů vysokoškolské politiky.

Specializované organizace a centra. Zvyšuje se také potřeba specializovaných znalostí a analýz, například o záležitostech studentů, o internacionalizaci nebo o správě a řízení vysokých škol.

Hlavní problémy

Řada témat a problémů vysokoškolské politiky i konkrétní praxe vyžaduje hloubkový výzkum a analýzu; jde například o:

  • důsledky globalizace – přeshraniční spolupráce, mezinárodní toky studentů, dopad globálních nerovností;
  • problémy a otázky kvality vysokoškolského vzdělávání a spravedlivosti (equity) v přístupu k němu;
  • řízení a správa – jaké modely jsou nejlepší v etapě masifikace vysokého školství a současně klesajících veřejných prostředků, co v praxi skutečně funguje;
  • systémy – jak jsou vysokoškolské systémy utvářeny, aby odpovídaly potřebám masového vysokého školství a globální znalostní ekonomiky;
  • jednotlivá důležitá témata – soukromé vysoké školství, privatizace, komercionalizace a související problémy;
  • dopad vysokoškolského výzkumu na vysoké školství, jeho financování a relevance pro vzdělávací politiku i praxi, způsoby uznávání a předávání výsledků výzkumu a analýz školám i tvůrcům vysokoškolské politiky.

Angažovanost pro budoucnost

Vysoké školství je klíčovým prvkem vznikající globální znalostní ekonomiky a má stále větší význam pro sociální mobilitu i rozvoj pracovní síly na celém světě. Vyžaduje však vysokou profesionalitu, dostatečnou poznatkovou základnu, relevantní výzkum klíčových problémů a odbornou přípravu pracovníků, kteří odpovídají za rozvoj jednotlivých vysokých škol i celého systému.

Centra a programy podpory rozvoje vysokého školství – propojená s tvůrci vysokoškolské politiky státu, soukromým sektorem i vysokoškolskými institucemi – jsou nezbytná, aby byl celý vysokoškolský systém výkonný, účinný, efektivní a úspěšný. Jejich kvalita však závisí na schopnosti:

  • zapojit se do trvalého, živého a relevantního dialogu s kolegy i partnery, kteří utvářejí vysokoškolskou politiku;
  • kultivovat další generace talentovaných mladých výzkumných pracovníků, kteří uznávají a zachovávají vysokou vědeckou úroveň, jež umožní koncepční rozhodování založené na znalosti faktů;
  • připravit akademické vedení i profesionální pracovníky správy a řízení vysokých škol, aby dokázali vést jednotlivé instituce i vysokoškolské systémy i ve stále složitějším prostředí;
  • koncepčně vést, dlouhodobě předvídat i plánovat a trvale se angažovat v klíčovém poslání výzkumu vysokého školství jako hlavního prvku pro účinnou formulaci i realizaci vysokoškolské politiky, což bude v nadcházejících letech ještě více zapotřebí.

Všichni rozhodující partneři ve vysokém školství by měli uznat dynamické propojení výzkumu, vysokoškolské politiky a praxe a podstatně přispívat k realizaci jeho plného potenciálu. Na této rovnováze závisí budoucnost vysokého školství.

Zpracoval Jan Koucký a Jan Kovařovic

.

 

Press Release: First International Higher Education Research and Policy Roundtable. November 12, 2013

The Future of Higher Education: The Need for Research and Training for the Higher Education Enterprise. Prepared by the Boston College Center for International Higher Education in consultation with participants in the first International Higher Education Research and Policy Roundtable Shanghai Jiao Tong University, November 2-3, 2013

Shanghai Statement – ‘The Future of Higher Education’. University World News, 15 November 2013, University World News, Issue 296

Bianka Siwinska: Research Centers Look To Sharpen Global Study of Higher Education. Chronicle of Higher Education, 13 November 2013

Bianka Siwinska: Rise of the world-class university. University World News, 22 November 2013, Issue 297

Napsat komentář

Filed under Celý svět, Politika & VŠ, Výhled VŠ, Všechny články

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s