Z irských univerzit se mají stát ziskové instituce

V Irsku se na podzim 2013 rozjela kampaň Braňte irské univerzity (Defend the Irish University). Představitelé kampaně tvrdí, že irské univerzity se čím dál tím více stávají spíše firmami orientovanými na zisk, místo aby sloužily svému vlastnímu (původnímu) účelu jako veřejná služba. Obávají se, že taková změna může zničit celý sektor irského vysokého školství. Kampaň zahájily dva odborové svazy zastupující vysokoškolské učitele, IFUT (Irish Federation of University Teachers) a SIPTU (Services Industrial Professional and Technical Union). Cílem kampaně je zabránit degradaci vysokých škol na výzkumná centra pro soukromý sektor. Na všech sedmi irských univerzitách se pod chartu kampaně podepsalo již nejméně 700 učitelů a dalších akademických pracovníků a rozsah této podpory neustále roste. V této souvislosti nelze nevzpomenout kampaň Obrana veřejného vysokého školství (In Defence of Public Higher Education) na anglických univerzitách, o jejímž zahájení právě před dvěma lety již Vysoké školství ve světě informovalo.

Redakce Vysoké školství ve světě

Obavy vysokoškolských pedagogů vzbuzuje současná politika vlády, podle které by státní investice do výzkumu měly přinášet zisk, v případě univerzit především z užitečných produktů, služeb a léčebných postupů. Podle irského ministerstva by to mělo vést ke vzniku spin-off firem a v důsledku toho také k vytváření nových pracovních míst. Takový přístup však současně představuje nebezpečí, že se z univerzit stanou jen podnikatelské subjekty, místo aby byly centry výzkumu, výuky a učení, jak říká Mike Jennings z IFUT i Ronnie Munck ze SIPTU.

Kampaň podpořil na setkání v Dublinu Jens Vraa-Jensen, dánský předseda Evropského stálého výboru pro vysoké školství (Pan-European Higher Education and Research Standing Committee, HERSC), který reprezentuje odborové svazy vysokoškolských pracovníků z celé Evropy pod hlavičkou Education International, zastřešující odborové organizace školských pracovníků z celého světa. „Je to velmi nebezpečný přístup, který může poškodit živé srdce vysokého školství a univerzitního sektoru – kritické myšlení a nacházení inovativních způsobů, jak vyřešit složité společenské problémy. Potřebujeme lidi, kteří myslí mimo vyjeté koleje a přicházejí s novými řešeními. Pokud nedáme na první místo svobodné myšlení a výzkum, nebudou mít podniky za chvíli žádné produkty ani inovace, protože jejich přísun zkrátka skončí. Moderní společnost potřebuje investice do výzkumu stavějícímu na lidské zvídavosti, bez předem přesně stanovených cílů (blue skies research). Vysoké školství nemá za úkol pouze připravovat pracovní sílu a usilovat o konkurenceschopnost podniků, ale právě i takový výzkum.“

Federace IFUT se spolu se SIPTU rozhodla zahájit kampaň v době, kdy univerzity čelí škrtům v rozpočtu, které omezí výuku i výzkum (v roce 2014 má jít o další snížení rozpočtu vysokého školství o 25 milionů €). „Slyšel jsem na schůzích o obavách vysokoškolských učitelů, o snižování úrovně a kvality (dumbing down) i o tom, že se stávají více úředníky než učiteli,“ řekl Mike Jennings. Podobné kampaně se začaly organizovat i v jiných zemích. „Snažíme se vysvětlit, že to není pouze otázka peněz. Chceme prolomit mlčení, vyvolat diskusi a podpořit vysokoškolské pracovníky, aby dělali to, co mají dělat – hodně nahlas klást otázky.“

Na irských univerzitách je šířena petice s názvem Charta pro akci Braňte irské univerzity (Defend The Irish University. A Charter for Action), pod kterou se podepisují akademičtí pracovníci a další členové univerzitní obce.

Charta pro akci Braňte irské univerzity

Irské univerzity jsou v krizi, a to díky výraznému podfinancování spojenému s komercionalizací a manažerským způsobem řízení. Žádáme Vás, abyste podepsali tyto zásady a podpořili nás v obraně terciárního vzdělávání v Irsku.

  1. Irské univerzity jsou veřejným statkem a veřejnou službou, ne soukromou ziskovou institucí, podniky a komerční zájmy nemohou diktovat podobu studijních a výzkumných programů.
  2. Strategické plány univerzit mají odrážet všechny dimenze lidského snažení a být založeny na plné a otevřené účasti všech pracovníků a studentů (akademické obce).
  3. Hlavním cílem výuky je šíření znalostí a podpora kreativity, nejde tedy jen o zvyšování „lidského kapitálu“.
  4. Hlavním cílem výzkumu je vytvářet nové poznatky, nejde jenom o zvyšování zisku podniků, z nichž mnohé ani neplní své daňové povinnosti v Irsku.
  5. Vedle výuky a výzkumu je třetím posláním univerzit zapojení do společnosti a řešení problémů sociálního znevýhodnění, nejenom propojení s podniky.
  6. Studenti jsou vitální silou univerzity a příští generací osvícených a humánních lidí a občanů, nejsou jenom konzumenty vzdělání ani mírou „spokojenosti zákazníků“.
  7. Všichni pracovníci vysokých škol mají právo na důstojné a kolegiální pracovní prostředí bez dozoru a kontroly a svévolné degradace pracovních podmínek.
  8. Informační a komunikační technologie jsou výborným nástrojem pro podporu výuky a výzkumu, ale jejich uplatnění nemůže ochuzovat kvalitu vzdělávání nebo omezovat kontakt učitelů a studentů.
  9. Vedení univerzit se má bránit proti krácení veřejných výdajů na vzdělávání a ne zmnožovat vyšší řídící funkce, z nichž mnohé jsou zbytečné.
  10. V současné krizi irského univerzitního systému musíme zdůraznit důležitost akademické svobody proti strachu a obavám, tvořivosti proti slepému přizpůsobení a kolegiality proti podřízenosti.

Zpracovali Jan Koucký a Jan Kovařovic

.

 

Dick Ahlstrom: Universities becoming „profit-making“ institutions. The Irish Times, November 25, 2013

Defend of the Irish University. Irish Federation of University Teachers (IFUT)

SIPTU members at DCU to host meeting on ‘Defending the University’. Services Industrial Professional and Technical Union (SIPTU), Press Released: 18 October 2013

SIPTU condemns continued reduction in higher education funding. Services Industrial Professional and Technical Union (SIPTU), Press Released: 16 October 2013

Napsat komentář

Filed under Irsko, Výzkum, VŠ pracovníci, Všechny články

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s