Program výzkumu a inovací Horizon 2020 konečně schválen

Evropský parlament schválil 21. listopadu 2013 a Rada Evropské unie potvrdila 3. prosince 2013 konečnou verzi programu výzkumu a inovací Horizon 2020. Výše rozpočtu programu, který je především finančním nástrojem Evropské unie, je rekordní. Na výzkumné a inovační projekty nejen v Evropě, ale také v celém světě půjde v období let 2014–2020 z rozpočtu EU celkem 79 miliard €. Kromě toho program Horizon 2020 posílí další finanční prostředky ze soukromých zdrojů. Další informace o programu je možné nalézt v tiskové zprávě Rady EU z 3. 12. 2013 a na nových webových stránkách programu Horizon 2020. Schválení programu uvítali hlavní evropští partneři ve výzkumu (jako je například EUA, LERU a ERC), přestože každý z nich kromě rekordní výše rozpočtu zdůrazňoval i jiné aspekty.

Redakce Vysoké školství ve světě

Ředitelka EUA (European University Association) pro výzkum a inovace dr. Lidia Borrell-Damian uvedla v rozhovoru těsně po schválení programu Horizon 2020, že v době, kdy se celkový rozpočet EU reálně snižuje, velmi vítá celkové navýšení prostředků na výzkum. Ve srovnání s dobíhajícím 7. rámcovým programem EU (FP7), který měl rozpočet 54 miliard €, jde ve stálých cenách roku 2011 o navýšení na 70 miliard €!

Doktorka Borell-Damian dále uvedla, že univerzity budou věnovat velkou pozornost výběru výzkumných projektů, které obvykle podávají konsorcia vysokých škol, podniků a dalších organizací z několika členských zemí EU. Evropská komise dnes usiluje o to, aby výběrový proces byl otevřenější než v předchozích rámcových programech, které požadovaly informace o potenciálních projektech a jak zapadají do celkových priorit výzkumné politiky. To se projevilo v podrobně formulovaných výzvách k předkládání návrhů, které často počet uchazečů výrazně omezily. Výzvy v rámci programu Horizon 2020 by měly být méně specifikované, odpadlo také úvodní kolo konzultací. Cílem je podpořit soutěž o financování a podnítit přípravu více návrhů.

„Jak přesně bude probíhat hodnocení a jak se zaručí jeho férovost, ještě nevíme“, řekla Borell-Damian. Avšak první výzvu k podávání návrhů v rámci nového programu, která obsahuje více informací o jejich hodnocení, již Evropská komise vyhlásila 11. prosince 2013.

Výsledek hlasování Evropského parlamentu a závěry Rady EU uvítala i LERU (League of European Research Universities) jako „důležitý signál podpory výzkumu a inovací“. LERU již byla znepokojena stálými odklady schválení programu v důsledku tahanic o nový rozpočet EU – zejména s ohledem na to, že Horizon 2020 oficiálně startuje již na Nový rok. Komuniké uvádí: „LERU je potěšena, že konečně skončilo období průtahů a nejistoty ohledně celkového rozpočtu EU a že včasné zahájení programu, byť se jeho datum rychle blíží, je nyní reálné. Pauza mezi ukončením financováním FP7 a začátkem financování Horizon 2020 se tak omezí na nevyhnutelné minimum, což je pro vědeckou obec velmi důležité.“

LERU také vítá, že Horizon 2020 je ve srovnání s FP7 více orientován na podporu hospodářského rozvoje. 17 miliard € půjde na zvýšení konkurenceschopnosti průmyslu (Industrial Leadership), 24,4 miliardy € na špičkovou vědu (Excellent Science) a 29,7 miliard € na řešení sedmi vybraných problémů dnešní společnosti (Societal Challenges). Další 2,7 miliardy € podpoří EIIT (European Institute of Innovation and Technology), 1,6 miliardy € půjde na jaderný výzkum (Euratom) a zbylé 3,2 miliardy € se rozdělí mezi další rozpočtové položky. „To, že EU v následujících sedmi letech bude více investovat do hospodářského růstu a do pracovních míst, než tomu bylo v předchozím rozpočtovém období, je velice pozitivní signál,“ uvádí se dále v komuniké LERU.

Rozdělení rozpočtu programu Horizon 2020 na roky 2014–2020
(79 miliard €)

Více než 13 milionů € z celkového rozpočtu programu půjde přes ERC (European Research Council), který financuje projekty základního výzkumu. Dosavadní prezidentka ERC Helga Nowotny přivítala nárůst výše přidělených prostředků pro ERC o 75 % oproti předchozímu období: „ERC tak může s novou energií pokračovat v naplňování svého poslání, kterým je hledání a financování nejlepších výzkumných pracovníků s nejkreativnějšími nápady. ERC bude pokračovat v podpoře excelence ve vědě a ve financování výzkumu, který často vede k zásadním a přitom nepředvídatelným průlomovým objevům.“ Poznamenejme, že úspěšná prezidentka ERC Helga Nowotny (2010–2013) ve své funkci končí a nahradí ji francouzský matematik profesor Jean-Pierre Bourguignon.

Doktorka Borrell-Damian doplnila, že program Horizon 2020 podpoří snahy ERC dalšími prostředky zaměřenými na to, aby se užitečné objevy mohly přeměnit na produkty a služby, které lze uvést na trh. Zároveň uvítala, že program klade větší důraz na podporu zapojení malých a středních podniků. Ty v předchozích rámcových programech od větší účasti odrazovaly složité procesy přípravy a předkládání návrhů projektů, spojené navíc s výrazným rizikem, že grant nezískají. Evropská komise uvedla, že jedním z klíčových cílů programu Horizont 2020 je postupy předkládání pro menší podniky zjednodušit a zajistit tak větší počet předložených návrhů.

Zpracovali Jan Koucký a Jan Kovařovic

.

 

Horizon 2020 – the Framework Programme for Research and Innovation (2014–2020). The European Parliament, 22 November 2013

Council adopts “Horizon 2020”: the EU’s research and innovation programme for 2014-2020. Council of the European Union, 03. 12. 2013

Horizon 2020 launched with €15 billion over first two years. European Commission, 10. 12. 2013

Keith Nuthall: Horizon 2020 –Europe’s grand research funding scheme. 22 November University World News Issue 297

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Financování, Výzkum, Všechny články

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s