Program Erasmus+ dostal zelenou

Evropský parlament schválil v úterý 19. listopadu 2013 Erasmus+, nový program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport na roky 2014–2020. Program Erasmus+ by do měsíce měla schválit ještě Rada EU (členské státy). Zahájen bude v lednu 2014. Sedmiletý program má zlepšit dovednosti absolventů a jejich zaměstnatelnost, přispět k modernizaci vzdělávání a studia, odborné přípravy a systémů práce s mládeží. K dispozici bude mít rozpočet ve výši 14,7 miliardy EUR, což je o 40 % více než u stávajících programů, které končí v roce 2013. Přes 4 miliony osob – včetně 2 milionů vysokoškolských studentů, 650 tisíc žáků odborných škol a učňů a přes 500 tisíc lidí, kteří vycestují do zahraničí na výměnu mladých či jako dobrovolníci – získá finanční podporu na studium, stáže, práci či dobrovolnickou činnost v zahraničí. Studenti, kteří chtějí absolvovat v zahraničí celé magisterské studium, pro něž mohou jen zřídka získat ve své zemi stipendium či půjčku, mohou využít nového systému záruk na půjčky Evropského investičního fondu. Erasmus+ nabídne finanční prostředky také pedagogům a pracovníkům s mládeží a podpoří partnerství mezi školami (včetně univerzit a vysokých škol) a podniky a neziskovými organizacemi.

Redakce Vysoké školství ve světě


Vysoké školství opakovaně informovalo (viz prameny na konci tohoto článku) o diskusích a přípravě nového programu Erasmus+, který byl 19. listopadu 2013 schválen Evropským parlamentem. Nový program slučuje všechny stávající programy EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport, tedy programy celoživotního učení (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), program Mládež v akci a pět programů mezinárodní spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program spolupráce s vyspělými zeměmi). Díky tomu získají zájemci úplnější přehled o všech nabízených příležitostech a vzhledem k dalšímu zjednodušení se zlepší dostupnost programu.

Androulla Vassiliou, evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež, k tomu uvedla: „S radostí jsem přijala zprávu, že Evropský parlament schválil program Erasmus+, a jsem hrdá, že jsme dokázali zvýšit rozpočet o 40 % ve srovnání s našimi současnými programy. Je to důkazem závazku EU podporovat vzdělávání a odbornou přípravu. Erasmus+ přispěje ke zmírnění nezaměstnanosti mladých, jimž dá možnost zvýšit si kvalifikaci a prohloubit své dovednosti prostřednictvím zahraniční zkušenosti. Kromě toho, že nabídne stipendia, podpoří Erasmus+ také partnerství usnadňující přechod ze vzdělávacího do pracovního procesu, jakož i reformy za účelem modernizace a zlepšení kvality vzdělávání v členských státech. Máme-li vybavit naši mladou generaci kvalifikací a dovednostmi potřebnými pro úspěch v životě, je to nezbytné“.

Erasmus+ má tři hlavní cíle: dvě třetiny rozpočtu jsou určeny na studium v cizině, a to v rámci EU i za jejími hranicemi; zbývající částka je přidělena na podporu partnerství vzdělávacích zařízení, mládežnických organizací, podniků, místních a regionálních úřadů a nevládních organizací, jakož i na reformy s cílem modernizovat systémy vzdělávání a odborné přípravy a podporovat inovace, podnikatelské schopnosti a zaměstnanost.

Komu je Erasmus+ určen?

 • 2 miliony vysokoškolských studentů mohou absolvovat studium či odbornou přípravu v zahraničí (včetně 450 000 stáží);
 • 200 000 studentů, kteří chtějí absolvovat celé magisterské studium v zahraničí, může využít záruk na půjčky;
 • více než 25 000 studentů získá stipendia na sdílené magisterské studium, jehož podstatou je studium na nejméně dvou vysokoškolských institucích v zahraničí;
 • 650 000 žáků odborných škol a učňů získá stipendia na studium, odbornou přípravu či práci v zahraničí;
 • 800 000 pedagogických pracovníků včetně učitelů základních i vysokých škol, mistrů a vychovatelů a pracovníků s mládeží získá stipendia na vyučování či přípravu v zahraničí;
 • přes 500 000 mladých lidí dostane možnost pracovat jako dobrovolníci v zahraničí nebo se zúčastnit výměn mládeže;
 • 125 000 škol včetně odborných a vysokých škol, školicích zařízení, institucí pro vzdělávání dospělých, mládežnických organizací a podniků získá finanční prostředky, jež jim pomohou vytvořit 25 000 „strategických partnerství“ zaměřených na výměnu zkušeností a získávání kontaktů s pracovním prostředím;
 • 3 500 vzdělávacích institucí a podniků také obdrží podporu na vytvoření přes 300 takzvaných znalostních aliancí a aliancí pro dovednosti v těch odvětví, které mohou přispět ke zvýšení zaměstnatelnosti a podpořit inovace a podnikatelské dovednosti;
 • finanční prostředky získá i 600 partnerství v oblasti sportu, včetně celoevropských neziskových sportovních událostí.

Souvislosti

Program Erasmus+ se rozjíždí v době, kdy je v EU téměř šest milionů nezaměstnaných mladých lidí, ale současně existuje nad 2 miliony volných pracovních míst a třetina zaměstnavatelů si stěžuje, že je obtížné najít vhodně kvalifikované zaměstnance. Dokládá to nedostatek požadovaných dovedností v Evropě. Erasmus+ má pomoci tuto situaci řešit, neboť nabídne příležitost studovat, připravovat se či získávat zkušenosti v zahraničí.

Zároveň zlepší kvalitu a přiměřenost vzdělávání, odborné přípravy a systémů práce s mládeží v Evropě, a to díky podpoře profesního rozvoje pedagogických pracovníků a pracovníků s mládeží a na základě spolupráce mezi školami a podniky.

Díky mobilitě studentů a učňů se zvýší i mobilita pracovníků v rámci Evropské unie, neboť lidé, kteří v jiné zemi již studovali nebo v ní absolvovali odbornou přípravu, budou mít v budoucnosti pravděpodobně větší zájem o práci v zahraničí.

V rozpočtu ve výši 14,7 miliardy EUR se počítá s odhadovanou mírou inflace. Další prostředky by měly být přiděleny na vysokoškolskou mobilitu a budování kapacit v zemích mimo EU; o tomto dodatečném rozpočtu se ovšem rozhodne nejdříve v roce 2014.

V rozpočtu programu Erasmus+ jsou poprvé vyčleněny také prostředky na sport. Během sedmi let půjde přibližně 265 milionů EUR na rozvoj evropské dimenze ve sportu (například boj proti dopingu nebo ovlivňování výsledků zápasů).

Novinky pro vysoké školství

Z hlediska vysokých škol přináší program několik nových významných prvků:

 • poskytuje systém záruk za půjčky (cílený především na studenty ze sociálně slabších poměrů, které v minulosti odrazovala od studia v zahraničí nedostupnost národních stipendií či půjček), studentům magisterských programů tak pomůže financovat celé studium v zahraničí;
 • slučuje dosud samostatné programy pro internacionalizaci vysokého školství a díky tomu umožní pohyb vysokoškoláků mezi EU a třetími zeměmi, jakož i vytváření projektů ve spolupráci s vysokoškolskými institucemi z těchto zemí;
 • podporuje vytváření tzv. znalostních aliancí, partnerství mezi vysokoškolskými institucemi a podniky zaměřená na podporu kreativity, inovací a podnikání poskytováním nových studijních programů, vzdělávacích příležitostí a kvalifikací.

Zpracovali Jan Koucký a Jan Kovařovic

.

 

Erasmus+: The EU programme for Education, Training, Youth and Sport 2014–2020. European Commission, 19. 11. 2013

Green light for Erasmus+. European Commission IP/13/1110, Strasbourg/Brussels, 19/11/2013

Erasmus+ Frequently Asked Questions. European Commission MEMO/13/1008, Strasbourg/Brussels, 19/11/2013

Erasmus, internacionalizace a společné programy vysokých škol. Vysoké školství ve světě, 7. 11. 2013

Půjčky na magisterské studium v programu Erasmus. Vysoké školství ve světě, 23. 5. 2013

Evropská komise zveřejnila novou strategii internacionalizace. Vysoké školství ve světě, 7. 10. 2013

Integrované formy mobility studentů. Vysoké školství ve světě, 21. 5. 2013

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Internacionalizace, Studenti, Všechny články

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s