Vytváření Evropského výzkumného prostoru příliš nepostupuje

Do oficiálního termínu, kdy měl být vytvořen Evropský výzkumný prostor (European Research Area – ERA), zbývají už jen dva měsíce (do konce roku 2013). Avšak podle v září publikované zprávy o vývoji evropského výzkumu není práce na vytvoření jednotného mezinárodního trhu výzkumu ani zdaleka u konce. Evropská komise na konci září oznámila, že výzkum v Evropské unii (EU) je nadále roztříštěný, protože nástroje financování výzkumné činnosti a politiky na podporu sdílení poznatků a zajištění otevřeného přístupu k výsledkům výzkumu se ve 28 členských státech značně různí. Čerstvou zprávu o vývoji ERA diskutovali pod vedením předsedající komisařky EU pro vědu, výzkum a inovace Máire Geoghegan-Quinn ministři členských zemí EU na jednání Rady pro konkurenceschopnost v pátek 27. září 2013.

Redakce Vysoké školství ve světě

Záměr postupně vytvořit jednotný Evropský výzkumný prostor vyhlásila Evropská komise již v roce 2000. Prostřednictvím ERA chce EU posílit své mezinárodní postavení ve vědeckém výzkumu a technologickém rozvoji, svoji konkurenceschopnost a způsobilost společně reagovat na velké celosvětové výzvy. Mezi klíčové priority ERA patří volný pohyb vědců a znalostí, efektivní národní systémy vědy a výzkumu a optimální mezinárodní spolupráce.

Nová zpráva o vývoji Evropského výzkumného prostoru je rozdělena do dvou svazků. První svazek obsahuje čtyřicetistránkovou zprávu, která je členěna do několika hlavních kapitol, v nichž je hodnoceno pět prioritních cílů ERA (ERA Progress Report 2013). Druhý svazek obsahuje nejen základní údaje o vývoji ERA z pohledu celé EU, ale také kapitoly hodnotící vývoj v jednotlivých členských zemích (ERA Facts and Figures 2013).

Zpráva o vývoji Evropského výzkumného prostoru je poměrně kritická. Granty na podporu výzkumu jsou totiž v rámci EU stále nepřenositelné přes hranice jednotlivých států: „Národní programy výzkumu se i nadále řídí různými pravidly, například z hlediska vykazování výstupů, což velmi ztěžuje mezinárodní spolupráci,“ píše se v tiskovém prohlášení, které Evropská komise vydala spolu se zprávou.

Podle autorů zprávy se například při náboru výzkumníků stále nepostupuje dostatečně otevřeně, transparentně a se zohledněním předchozích výsledků. Evropská komise si stěžuje, že většina volných pracovních míst nebyla inzerována na evropské úrovni na pracovním portálu Euraxess.

„Ve využívání portálu Euraxess máme stále rezervy,“ připustil generální tajemník Ligy evropských výzkumných univerzit (League of European Research Universities – LERU) profesor Kurt Deketelaere. Na vysvětlenou uvedl, že díky své velice dobré reputaci řada členů LERU portál k získávání výzkumných pracovníků nepotřebuje. „Kdyby Evropská komise vytvořila nástroj, který by nebyl tak těžkopádný, mohli bychom ho využívat více.“

Nízké výdaje na výzkum

Ve zprávě o vývoji ERA se dále uvádí, že veřejné výdaje na výzkum vyjádřené jako podíl na celkových vládních výdajích ve všech zemích EU představovaly v roce 2011 pouze 1,47 %, což je nejnižší hodnota za poslední téměř desetileté období. Podrobnější údaje přitom ukazují, že Česká republika na tom zdaleka není nejhůře (podle ERA Facts and Figures 2013 vývoj tohoto ukazatele za poslední roky řadí ČR na konec první poloviny zemí EU).

Přístup zemí k výzkumné infrastruktuře, jako jsou například vysoce výkonné lasery či obří teleskopy, ztěžuje nedostatek transparentnosti a odlišné daňové režimy. „Při nákupu výzkumné infrastruktury je velkým problémem DPH,“ dodává profesor Deketelaere. Řešení problémů, které stojí v cestě rozvoji ERA, podle něj leží v celé řadě případů na vládách jednotlivých evropských zemí, které musí reagovat vypracováním příslušné legislativy.

„Jako univerzity můžeme dělat jen to, co nevyžaduje nové právní předpisy nebo úpravy stávající legislativy,“ vysvětluje profesor Deketalaere. Univerzity mohou například přispívat k vytváření ERA tím, že budou podporovat odborníky v jejich výzkumné kariéře a rozvíjet inovativní vzdělávací postupy.

„Pokud jde například o otevřený přístup k výsledkům výzkumu (open access) a k výzkumné infrastruktuře, jsme mnohem více závislí na tom, jak se na tuto problematiku dívá naše vláda,“ doplňuje profesor Deketelaere a dodává, že v některých případech by byl prospěšnější celoevropský (společný) systém než 28 národních systémů.

„Jaký má například smysl mít 28 rozdílných národních systémů zajišťujících otevřený přístup k publikacím?“ Má-li ERA skutečně fungovat, bude podle něj Evropská komise muset brzy zvážit zavedení závazných evropských právních norem.

Je třeba více času

Jedna věc je však jistá. Výše uvedené otázky se nevyřeší za rok. Podle profesora Deketelaera a zástupce generálního tajemníka Evropské asociace univerzit (European University Association – EUA) Johna Smithe, který je v rámci EUA odpovědný za výzkum a inovace, byl počátek roku 2014 stanovený členskými státy a Komisí jako termín pro dokončení ERA od samotného počátku nereálný. „Je však důležité, že proces vytváření ERA nadále pokračuje,“ uvedl John Smith.

John Smith se domnívá, že cíle celé koncepce ERA – tedy vytvoření efektivnějších národních systémů výzkumu a otevřeného pracovního trhu pro výzkumné pracovníky, zlepšení mezinárodní spolupráce ve výzkumu, dosažení rovnosti mužů a žen v této oblasti a zajištění dostupnosti a přenosu vědeckých poznatků – jsou správné. „Jen to bude nějakou dobu trvat.“

.

 

European Research Area: Progress Report 2013. European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, Brussels, September 2013

European Research Area: Facts and Figures 2013. European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, Brussels, September 2013

Carmen Paun: Report finds little progress on European Research Area. University World News, Issue 289, 26 September 2013

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Výzkum, Všechny články

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s