Evropská komise zveřejnila novou strategii internacionalizace

Ve snaze posílit pozici evropského vysokého školství v globalizovaném světě přichází Evropská komise (EK) s novou strategií internacionalizace. Dokument EK European Higher Education in the World (Evropské vysoké školství ve světě), zveřejněné 11. července 2013, chápe výzvy globalizace komplexně a neomezuje se jen na to, jak má Evropa získat více zahraničních studentů. Zdůrazňuje také potřebu výrazněji podporovat mobilitu evropských studentů, a ani internacionalizaci nezužuje jen na mobilitu. Vytyčuje i další priority, jako jsou zkvalitňování studijních programů, strategická spolupráce, partnerství a budování kapacit.

Redakce Vysoké školství ve světě

„Musíme podpořit mezinárodní dimenzi u těch 85 % studentů v EU, kteří zatím studium v zahraničí nevyužívají,“ uvedla při příležitosti zveřejnění komuniké komisařka Androulla Vassiliou. Dodala, že Evropská komise nevnímá internacionalizaci jen jako záležitost větší mobility. „Je třeba, aby vysoké školy vytvářely více mezinárodních programů, posilovaly jazykové dovednosti a rozšiřovaly studium využívající digitální technologie.“ Právě tyto otázky předložená strategie řeší. „Jsou v ní navržena opatření, která mají zajistit, že absolventi vysokých škol v EU získají potřebné dovednosti k efektivnímu fungování v mezinárodním prostředí. Vysoké školy musí mít komplexní strategie, které jdou nad rámec pouhé mobility.“

Cílem nové strategie není rozšířit současný podíl Evropy na studiu v zahraničí, ale udržet jej. Nebude to jednoduché. Jak řekla Andrea Vassiliou, Evropa může být spokojená se současným stavem, kdy na evropských školách studuje 45 % všech studentů, kteří se vzdělávají jinde než ve své zemi, ale neměla by usnout na vavřínech. Počet vysokoškolských studentů totiž stále rychle stoupá – od roku 2000 do roku 2030 by se měl podle odhadů EK zvýšit čtyřnásobně. Jenom do konce tohoto desetiletí se předpokládá, že zejména díky Číně, Indii a Jižní Koreji stoupne počet zahraničních vysokoškoláků ze současného milionu na sedm milionů. Aby si EU alespoň udržela současnou vedoucí pozici, musela by významně zvýšit svou absorpční kapacitu. To ovšem pro kontinent, kde vlastní populace mladých lidí neroste stejným tempem jako jinde ve světě, představuje nesnadnou výzvu.

Podle Vassiliou „neexistuje žádný model internacionalizace, který vyhovuje všem“, takže EK vyčlení prostředky na to, aby se evropské vysoké školy mohly navzájem od sebe učit. Evropská komise chce, aby vysoké školy poznaly to, co dělají ostatní, a s pomocí těchto zkušeností vypracovávaly své vlastní programy internacionalizace. „Země EU musí úzce spolupracovat, aby vysokoškolské instituce mohly nabízet lepší a více mezinárodně orientované programy. Pro studenty by měly být atraktivnější a současně by měly více reagovat na potřeby společnosti a ekonomiky. Evropští studenti by zase měli mít širší nabídku možností studia v netradičních cílových zemích.“

V období 2014 až 2020 se bude každoročně věnovat 400 milionů € na podporu spolupráce a výměn s partnery mimo Evropu. Připravuje se i celoevropská kampaň, která představí Evropu jako místo, kde je zajímavé studovat nebo se věnovat výzkumu. Finanční prostředky jsou určeny pro nové evropské programy internacionalizace vysokého školství, zahajované v roce 2014, totiž pro program Erasmus+ a pro nové akce v oblasti výzkumu v rámci programu Horizon 2020.

Erasmus+ je velký program, který od roku 2014 sloučí jednotlivé dílčí akce a aktivity EU na podporu vzdělávání (až do letošního června pro něj Evropská komise používala pracovní název Erasmus for All). V jeho rámci budou moci studenti z mimoevropských zemí absolvovat část svého studia na evropských vysokých školách a naopak – evropští studenti na mimoevropských školách. Financovat se tak bude na 135 tisíc výměnných pobytů studentů a pracovníků mezi zeměmi EU a zbytkem světa, což je o 100 tisíc víc než v rámci dosavadního programu Erasmus Mundus – a to navíc ke třem milionům výměn studentů v rámci EU.

Dokument EK European Higher Education in the World nastiňuje hlavní priority, které mají jednotlivé instituce a země při rozvoji komplexních strategií internacionalizace sledovat. Jsou rozděleny do tří kategorií:

  • mezinárodní mobilita studentů a vysokoškolských pracovníků;
  • internacionalizace, zkvalitňování studijních programů a učení se prostřednictvím digitálních technologií;
  • strategická spolupráce, partnerství a budování nových kapacit.

Společně se zvyšováním počtu mobilních studentů považuje dokument EK za klíčovou prioritu „transparentnost a uznávání vzdělání získaného jinde než v domovské instituci“. Imigrační předpisy mají podporovat snahy vysokých škol o získání zahraničních studentů „namísto stavění překážek, které mobilitu ztěžují a oslabují tak image Evropy ve světě“.

V dokumentu se dále uvádí: „Nové trendy v digitálním vzdělávání a nástup MOOCs (masivních otevřených online kurzů) by měly být pro vysoké školy podnětem k tomu, aby přehodnotily strukturu svých nákladů (případně i své poslání) a zapojily se do celosvětových partnerství s cílem zvýšit kvalitu obsahu i samotného procesu vzdělávání tím, že budou kombinovat vhodné přístupy a metody (blended learning).“ Vysoké školy by měly vymezit svou pozici podle svých silných stránek a vytvářet partnerství v rámci Evropy i mimo ni, zaangažovat i podnikatelské subjekty do mezinárodních strategických partnerství usilujících o přeshraniční inovace a spolupracovat by měly také s rozvojovými zeměmi a jejich vysokoškolskými institucemi.

Samotná Evropská komise bude rozvíjet dvoustranný a vícestranný dialog o otázkách vzdělávací politiky s hlavními mezinárodními partnery, bude vytvářet svou politiku internacionalizace na základě ověřených dat a bude iniciovat kroky na podporu vyučování a učení prostřednictvím digitálních technologií i lepšího využívání informačních a komunikačních technologií a otevřených zdrojů (Open Education Resources) v oblasti vzdělávání.

.

 

European Higher Education in the World, Communication from the Commission, Brussels, 11.7.2013, COM(2013) 499 final

Ard Jongsma: Commission launches new internationalisation strategy. University World News, Issue 280, 12 July 2013

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Internacionalizace, Výhled VŠ, Všechny články

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s