Změny ve financování irských vysokých škol

Vývoj irského vysokého školství v posledních desetiletích je velmi zajímavý ve více ohledech:

  • jako příklad rychlého a úspěšného vytvoření binárního vysokoškolského systému (což se v České republice nepodařilo) a v souvislosti s tím efektivního využívání evropských prostředků;
  • pro těsné propojení rozvoje vysokého školství s ekonomikou země – nejprve v období „keltského tygra“ a v současnosti ve snaze prospívat i v nepříznivé ekonomické situaci a realizovat dlouhodobou strategii.

Již v říjnu 2012 zpravodaj Vysoké školství ve světě referoval o nejnovějších krocích irské vysokoškolské politiky (Restrukturalizace irského vysokého školství). V následujícím článku je tato informace rozšířena o klíčový prvek nové strategie, kterým jsou změny ve financování terciárních institucí.

Redakce Vysoké školství ve světě

Dublinská Trinity College

Změny ve financování irských veřejných vysokých škol, které se začnou realizovat již od roku 2014, jsou částí šířeji pojaté reformy terciárního vzdělávání. Obecným cílem reformy je zvýšit kvalitu vysokoškolského vzdělávání a racionalizovat dnešní strukturu vysokých škol prostřednictvím slučování jednotlivých institucí, jejich spoluprací a vytvářením regionálních klastrů. Má se tak vytvořit těsně provázaný systém výrazně diverzifikovaných institucí, který i při omezených prostředcích dokáže zachovat vysokou úroveň a zvládnout nárůst vysokoškolských studentů, jejichž počet se má do roku 2030 zvýšit o čtvrtinu.

Reforma financování irského vysokého školství vychází ze zahraničních zkušeností, především z HongKongu. Základní financování provozních výdajů je podobně jako u nás normativní a odvíjí se od počtu studentů vysokých škol. Podle nových pravidel však bude určitá část základního rozpočtu (5 % v prvním období do roku 2016) vázána na splnění určitých ukazatelů výkonu a kvality, které jsou dohadovány mezi vysokou školou a odpovídající státní institucí HEA (Higher Education Authority). Nedosáhne-li vysoká škola stanovených cílů, příspěvek státu se jí sníží o příslušný podíl, a o ten se naopak zvýší finanční příspěvek těm nejlepším institucím.

Změny ve financování se týkají nejen obou hlavních typů vysokých škol v Irsku, tedy 7 univerzit a 14 technologických institutů, ale také 4 církevních učitelských ústavů. Hodnotit se bude, jak dosáhly dohodnutých cílů, a to podle sedmi kritérií (okruhu ukazatelů), jimiž jsou:

  • zapojení do regionálních klastrů;
  • spolupráce jednotlivých institucí;
  • dokončování studia a začlenění znevýhodněných skupin;
  • kvalita výuky;
  • výzkum a jeho komercionalizace;
  • splnění požadavků regionálního trhu práce;
  • internacionalizace (především vyšší počet zahraničních studentů ze zemí mimo EU).

Jednotlivá kritéria a jejich ukazatele budou terciární instituce realizovat a naplňovat diferencovaně; zaměří se na své silné stránky podle typu instituce – u univerzit to bude například účast na špičkovém výzkumu, u technologických institutů to může být počet absolventů na bakalářské nebo i nižší úrovni podle požadavků podniků v regionu.

Nová kritéria a jejich ukazatele se v pravidlech financování budou uplatňovat postupně. Při zavádění v roce 2014 se budou týkat jen 0,5 % celkového rozpočtu vysokých škol financovaného státem; na konci prvního období v roce 2016 se jejich podíl zvýší na 5 %, což při celkové výši kolem 1,1 miliardy € bude činit asi 50 milionů € ročně. V dlouhodobějším výhledu se však podíl financování podle kritérií výkonu a kvality zvýší až na 10 %.

Jednotlivé instituce terciárního vzdělávání mají do konce září 2014 předložit návrhy ročních plánů svých výkonů (tzv. compact) pro období 2014–2016. Ty budou podrobně projednány s HEA a s hodnotícím týmem složeným z domácích i zahraničních expertů. Výsledné plány budou v lednu 2014 schváleny a publikovány. Dosažené výsledky budou každý rok zveřejňovány.

.

 

Katherine Donnelly: Colleges to lose €50m if they miss new targets. The (Irish) Independent, 12 August 2013

Restrukturalizace irského vysokého školství. Vysoké školství ve světě, 17. říjen, 2012

Napsat komentář

Filed under Financování, Irsko, Výhled VŠ, Všechny články

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s