Doporučení expertů pro zkvalitnění výuky na evropských vysokých školách

Řada předních evropských univerzit věnuje ve srovnání s výzkumem nedostatečnou pozornost vysokoškolské výuce. K tomuto závěru došla významná expertní skupina EU, která se zabývá modernizací vysokého školství (EU High Level Group on Modernisation of Higher Education) a vede ji bývalá prezidentka Irské republiky Mary McAleese. Hlavním výstupem její činnosti od loňského září je zpráva, která mimo jiné doporučuje, aby do roku 2020 „všichni, kdo učí na vysokých školách, absolvovali certifikované pedagogické vzdělávání“.

Redakce Vysoké školství ve světě

V expertní skupině na vysoké úrovni zasedá vedle předsedkyně Mary McAleese řada významných evropských akademiků (mezi nimi mimo jiné také prezident Microsoftu pro Evropu Jan Muehlfeit). Ve své červnové zprávě (Improving the Quality of Teaching and Learning in Europe’s Higher Education Institutions) expertní skupina zformulovala 16 doporučení (jsou uvedena v Annexu na konci tohoto textu) na podporu svého základního stanoviska, že „výuka je stejně důležitá jako výzkum a kvalitu výuky je proto třeba dostat do středu zájmu“. Představitelé Evropské komise, která expertní skupinu na vysoké úrovni zřídila loni v září, uvedli, že „udělají vše pro to, aby doporučení byla uvedena do praxe“.

Podle komisařky pro vzdělávání Androully Vassiliou přicházejí doporučení „v pravý čas, jsou praktická a nevyžadují nutně další velké výdaje“. Při hodnocení akademických pracovníků je třeba více zdůrazňovat a oceňovat jejich výukovou činnost, zejména z hlediska kariérového postupu. Ukázalo se, že mnohé vysoké školy kladou na výuku ve srovnání s výzkumem nedostatečný důraz, přestože obojí jsou jejich základní funkcí. „Je třeba je vyvážit. Vřele vítám tento návrh, aby se všichni vysokoškolští pedagogové učili, jak mají učit.“

Zpráva o zkvalitňování výuky na vysokých školách v Evropě doporučuje, aby „veřejné orgány odpovědné za vysokoškolské vzdělávání zajistily vytvoření udržitelného a dobře financovaného rámce na podporu snah vysokých škol o zkvalitňování výuky.“ Dále by „každá instituce měla zpracovat a realizovat strategii na podporu průběžného zvyšování úrovně výuky, vyčlenit pro ni odpovídající lidské a finanční zdroje, začlenit tuto prioritu do svého celkového poslání a zajistit, aby výuka měla stejně významné postavení jako výzkum“. Význam výuky je třeba vyzdvihnout i tím, že při rozhodování o přijímání a kariérovém postupu pracovníků „bude vedle dalších faktorů zohledněno i hodnocení jejich pedagogických kompetencí“.

Jedním z konkrétních doporučení je, aby EU „podpořila vznik Evropské akademie pro výuku (European academy for teaching and learning), kterou by vedli ti, kteří se na vysokoškolském vzdělávání podílejí, a která by působila v duchu osvědčené praxe popsané ve zprávě“. Zatím je příliš brzy na to, aby bylo možné vyčíslit, kolik by zřízení takové instituce stálo a kde by měla působit. Vysoké školy by měly rovněž zpracovat a realizovat komplexní strategii internacionalizace, jež je nedílnou části jejich poslání a působení. Expertní skupina vedená bývalou irskou prezidentkou McAleese se nyní v rámci svého pověření hledat cesty ke zkvalitňování vysokého školství v EU zaměří na to, jak co nejvíce vytěžit z nových vzdělávacích metod, jako jsou například masivní otevřené online kurzy (MOOCs).

Zpráva také doporučuje, aby vysoké školy a tvůrci národní vzdělávací politiky společně se studenty vytvořili systémy poradenských služeb, mentoringu a monitorování, které se stanou oporou pro uchazeče o vysokoškolské studium, studenty i absolventy. Zmiňuje projekt TRACKIT pod vedením EUA, který připravil přehled monitorování studentů a absolventů v Evropě jako vodítko pro vysoké školy v jejich monitorovacích aktivitách.

Evropská asociace univerzit (EUA), která se na činnosti skupiny také podílí, zdůraznila potřebu povinného certifikovaného vzdělávání pracovníků vysokých škol, výraznější podpory rozvíjení podnikavosti a inovativnosti studentů a vytvoření Evropské akademie pro výuku. Představitelka EUA Lesley Wilsonová uvedla: „Vítáme zveřejnění této zprávy, protože se v ní upozorňuje na otázky, které mají pro evropské univerzity, jejich pracovníky a studenty zásadní význam. Mnohé z nich v oblasti výuky jsme již řešili či v současné době řešíme v rámci různých činností EUA“. Asociace již dlouho zdůrazňuje význam profesionálního rozvoje učitelů, a proto doufá, že Evropská unie podpoří vytvoření Evropské akademie pro výuku. Upozornila také na to, že v dalším rozvoji výuky „by se měly brát v úvahu potřeby různých skupin studujících včetně starších studentů i nejnovější vývoj, například vliv nových technologií“.

.

 

High Level Group on the Modernisation of Higher Education: Report to the European Commission on Improving the Quality of Teaching and Learning in Europe’s Higher Education Institutions. June 2013

Alan Osborn: Modernising higher education – Let professors be teachers too. University World News Issue 277, 21 June 2013

Annex—Recommendations:

recommendation-a
recommendation-b recommendation-c recommendation-d

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Výuka, VŠ pracovníci, Všechny články

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s