V Rusku hodnotí uplatnění absolventů vysokých škol

Podobně jako v řadě rozvinutých zemí světa chce také ruská vláda pravidelně sledovat a hodnotit zaměstnatelnost a uplatnění absolventů vysokých škol na pracovním trhu a tím zvýšit svou kontrolu nad kvalitou vysokého školství. Závěry loňského vládou organizovaného šetření totiž označily více než 30 univerzit a vysokých škol a 262 poboček za neefektivní a doporučily jejich zásadní reorganizaci nebo zrušení. Ruské vysoké školy jsou kritizovány, že ignorují potřeby ekonomického rozvoje.

První šetření uplatnění absolventů bude dokončeno již v listopadu 2013 a jeho výsledky poslouží při sestavování celostátního žebříčku univerzit a vysokých škol v roce 2014. Podle ruského ministerstva školství budou univerzity a vysoké školy s nejhorší zaměstnatelností svých absolventů zavřeny a jejich licence (státní souhlas) zrušena.

Redakce Vysoké školství ve světě

Ruská vláda navazuje na západní zkušenosti se sledováním uplatnění absolventů na pracovním trhu a jako vodítko při navrhování svého vlastního systému využívá například metodiku žebříčku Global MBA Ranking, který každoročně zveřejňují Financial Times. Podle ministerstva se poptávka po absolventech a jejich uplatnitelnost na trhu práce pravděpodobně stane nejvýznamnějším ukazatelem kvality vysokého školství.

Součástí realizovaných kroků je mimo jiné zřízení jednotného registru vysokoškoláků, což umožní lépe monitorovat jejich zaměstnanost a zároveň vyhledat falšované diplomy. V registru budou ukládány ukazatele jako podíl zaměstnaných absolventů do tří měsíců od ukončení školy, průměrné roční platy absolventů, jejich kariérní postup a růst platů. V delším časovém horizontu bude registr rovněž obsahovat údaje o podílu absolventů, které zaměstnavatelé získali za přispění univerzit, a těch, kteří si práci našli sami.

V letošním roce se nový monitorovací systém týká pouze státních univerzit a vysokých škol. Avšak již od roku 2014 bude zahrnovat všechny univerzity a vysoké školy, včetně soukromých institucí. Náměstek ministra školství Alexander Klimov oznámil, že univerzity budou rozděleny do šesti oborových skupin podle svého odborného zaměření.

Hlavním cílem ruské vlády při zavádění systému monitorování absolventů je, aby se činnost vysokých škol v Rusku stala transparentnější a aby přispěl ke zkvalitnění poskytovaného vzdělání, které bude srovnatelné se západními standardy. Někteří odborníci však kritizují iniciativu jako příliš formalistickou. Například zástupce ruského svazu studentů se vyjádřil o kritériu uplatnitelnosti absolventů jako o příliš povrchním a řekl, že je třeba vzít do úvahy také názory studentů.

Současná verze systému monitorování uplatnění absolventů vysokých škol je však již výsledkem dlouhodobějšího procesu přípravy. Na počátku stála prvotní představa o pouhém sledování počtu nezaměstnaných, které registrují lokální úřady práce. Počty nezaměstnaných přitom ukáží jak na rozdíly mezi jednotlivými univerzitami a vysokými školami, tak na rozdíly mezi vysokoškolskými obory.

Postupně však byl navrhovaný systém doplňován a zařazovány do něj další ukazatele, jako je například vývoj příjmů absolventů. Vyvinul se ale i celkový přístup k jeho vytváření: od počáteční statické představy o sledování nezaměstnanosti až do současné dynamické podoby monitorování kariéry absolventů. Jak říká Alexander Klimov, vývoj systému monitorování ovlivnily samotné vysoké školy svým zájmem, s nímž jejich představitelé vstoupili do procesu přípravy systému, a podporou, kterou mu vyjádřily. Vysoké školy jsou totiž podle něj ve své většině přesvědčeny o přínosu systému pro efektivní fungování ruských vysokých škol.

.

 

Eugene Vorotnikov: Russia – Government plans to monitor graduate employment. University World News, Global Edition, Issue 283, 17 August 2013

Lyudmila Nazdracheva: Russian universities ignore economic demands. RBTH, 22 July 2013

Napsat komentář

Filed under Absolventi, Jiné evropské země, Kvalita, Rusko, Všechny články

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s