Půjčky na magisterské studium v programu Erasmus

V návrhu programu Erasmus for All pro období 2014–2020 se objevuje řada zcela nových iniciativ na podporu vysokého školství. Jednou z nich je, že se Evropská komise zaručí za půjčky na magisterské studium (Erasmus Master Student Loan Guarantee)umožní tak podstatně rozšířit možnosti studia v zahraničí. Evropská unie studentů ESU (European Students’ Union) to však opakovaně kritizovala a vyzvala komisi, aby od tohoto návrhu upustila a o ušetřené prostředky zvýšila existující typy (nevratných) stipendií. Na její výzvu nyní reagoval Adam Tyson, který v Evropské komisi za program Erasmus odpovídá, aby vysvětlil smysl a důvody tohoto kroku.

Redakce Vysoké školství ve světě

Program Erasmus for All je pro období 2014–2020 rozčleněn do tří klíčových aktivit: mobilita, spolupráce a reforma. Rozhodující část podpory bude z programu pochopitelně směrována do první klíčové aktivity. Předpokládá se přitom, že v celé Evropě se do mobility zaměstnanců (především učitelé a vedoucí pracovníci škol) za 7 let zapojí zhruba 1 milion osob, do mobility vysokoškoláků 2,2 milionu studentů a do programu Erasmus Master 330 tisíc studentů.

Záruka za půjčku na magisterské studium je rozšířením dosavadního programu Erasmus, nenahrazuje existující typy stipendií, které umožnují jen kratší studijní pobyty v zahraničí a získání několika kreditů (credit mobility). Ty budou i nadále tvořit zdaleka největší část mobility a v novém programu se ještě rozšíří. Nový mechanismus je odpovědí na stížnosti studentů a jejich organizací, že pro mnohé z nich je velkým problémem zajistit si dostatečné financování na absolvování celého studijního programu a získání diplomu (full degree mobility).

Dnešní stipendia činí asi 250 € měsíčně po dobu průměrně jednoho semestru. Mají krýt zvýšení nákladů na studium v zahraničí a jenom doplňovat tu podporu, kterou student získává ve své domovské zemi. Jejich efekt je mimořádný, neboť kreditová mobilita se v Evropě stala realitou pro více než 200 tisíc studentů ročně. Stipendia jsou však příliš malá na to, aby umožnila dlouhodobější pobyt v zahraničí nutný pro absolvování celého programu a získání závěrečného diplomu, pro což většinou neexistují ani domácí stipendia a půjčky pro krytí životních nákladů – přitom je zapotřebí získat průměrně kolem 10 tisíců € na rok.

Podle Adama Tysona je zcela pochopitelné, že studenti dávají přednost stipendiu před půjčkou. ESU jako jeden z jejich klíčových reprezentantů v Evropě správně usiluje na evropské i národní úrovni o zvýšení podpory studentů. „Naprosto se studenty souhlasíme, že by vlády členských zemí měly evropské strukturální a investiční fondy plně využívat, a také jsme se snažili, aby více zaměřily své úsilí na vysoké školství. Již více než deset let je tlačíme k tomu, aby podpory studentů na úrovni členských zemí byly přenositelné a mohly se využívat i pro studium v zahraničí. Bohužel, jak ukázala loňská boloňská zpráva, moc se toho za tu dobu nezměnilo.“

Studijní mobilita má však klíčový význam nejen pro to, aby si studenti mohli vybrat pro ně nejvhodnější program, ale také pro to, aby absolventi získávali takové kvalifikace, které jsou v Evropě zapotřebí. Také díky tomu musí Evropa zlepšit své postavení v globální soutěži a znovu nastartovat růst a podpořit udržitelnost vývoje evropské společnosti. Je proto nutné, aby se do těchto otázek vložila Evropská unie, jako to již přes 25 let činí s kreditovou mobilitou a pomohla řešit problém, které jednotlivé země samy nejsou schopny zvládnout.

Nejvíce je zapotřebí podporovat zahraniční studium na magisterské úrovni, jehož náklady jsou nejvyšší, domácí podpora studentů nejnižší a poptávka po specializovaných programech, které doma často nejsou vůbec vypsány, největší. Avšak zdroje, které jsou na evropské úrovni k dispozici, nemohou stačit na víc, než jen pro několik stovek studentů ročně v celé EU. Proto se studentské půjčky stávají v podstatě nezbytnou alternativou. „Tím, že se za studenty zaručíme – ovšem jen tehdy, když půjčující banky a případně další instituce poskytnou příznivé podmínky, které budou pro studenty přijatelné – umožníme studium v zahraničí tisícům mladých lidí, kteří by si to jinak nemohli dovolit“, říká Adam Tyson.

Celkově reprezentuje návrh na záruku studentských půjček relativně malé procento, jen asi 5 % rozpočtu programu Erasmus for All, má však velký potencionální efekt. Ve spolupráci s Evropskou investiční bankou poskytnou zapojené půjčující instituce za každé euro upsané na evropské úrovni dalších pět; šanci tedy dostane šestkrát více studentů. Výměnou za záruku, která se bude týkat jen malé části, asi 15 % celého portfolia, nesmí půjčující instituce diskriminovat žadatele podle volby studia, požadovat od něj ještě jiné ručení, musí stanovit úrokovou míru nižší než tržní a umožnit odložení splátek až o dva roky. Absolventům to dá dostatek času vstoupit na trh práce a začít vydělávat a současně to zajistí, že půjčky budou dostupné i pro studenty ze slabšího sociálně ekonomického prostředí.

Každý den dostáváme žádosti o podporu od studentů, kteří si našli ten správný studijní program v jiné zemi, ale ve své vlastní zemi nemohou najít pro takové studium potřebnou podporu: stipendium či půjčku. Půjčku garantovanou EU si samozřejmě každý student brát nemusí. Ale my konečně budeme mít lepší odpověď na jejich žádosti než standardní „Velmi litujeme, ale …“.

.

 

Adam Tyson: Erasmus loans for masters students will greatly expand mobility. University World News, Issue 271, 11 May 2013

Students call for boosting grant, not loan, schemes. University World News, Issue 270, 04 May 2013

Erasmus for all – Investing in Europe’s education, training and youth. Communication, Regulation, Impact Assessment. Navigation path: European – Commission Education & training – Erasmus-for-all. EC 2011

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Financování, Studenti, Všechny články

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s