Internacionalizace na výroční konferenci EUA 2013

Konkurenční mezinárodní prostředí dnes ovlivňuje vzdělávání i výzkum všech vysokých škol v Evropě. Není tedy omezeno jen na elitní univerzity, ale stalo se realitou pro široké spektrum vysokých škol. Evropská komise znovu potvrdila, že ještě letos vydá nové sdělení, Communication on a Strategy for the Internationalisation of Higher Education, a také Evropská asociace univerzit (EUA) zvolila pro svou výroční konferenci, která se konala ve dnech 11.–12. dubna 2013 na univerzitě v belgickém (vlámském) Gentu, jako téma internacionalizaci vysokého školství (European Universities – Global Engagement).

Redakce Vysoké školství ve světě

Před konferencí realizovala EUA v rámci přípravy strategie internacionalizace dotazníkovou akci, jejíž výsledky byly jedním z diskusních podkladů výroční konference EUA. Na dotazníky odpovědělo celkem 175 institucí z 38 zemí, tedy zhruba čtvrtina členů EUA (dotazník obsahoval také otázky o zájmu vysokých škol o MOOCs, ale o tom Vysoké školství ve světě přineslo informaci již 15. března 2013). Šetření mezi evropskými vysokými školami přineslo k tématu internacionalizace několik zjištění:

  • Téměř 90 % institucí má svou strategii internacionalizace již vypracovanou; ta již z velké většiny výrazně ovlivňuje jejich mezinárodní aktivity: v navazování nových partnerství (73 % vysokých škol), ve vysílání na studium v zahraničí (72 %), v přijímání zahraničních studentů (68 %), v zahraničních pobytech vlastních pracovníků (67 %), v nabídce studijních programů v angličtině (67 %) a v přípravě dvojitých a společných diplomů (61 %).
  • Jako prioritu své instituce v politice internacionalizace respondenti z nabízených variant nejčastěji zvolili „získat studenty ze zahraničí“ (30 %), následovalo „internacionalizace výuky“ (19 %), „poskytnout našim studentům příležitosti studovat v zahraničí“ (12 %) a „strategická partnerství ve výzkumu“ (10 %).
  • Vysoké školy očekávají, že připravovaná strategie Evropské komise jim „pomůže přesvědčit kolegy i vedení o nezbytnosti internacionalizace“ (59 %) a že „pomůže při vývoji vlastní strategie“ (56 %), jen 9 % si myslí, že „nebude mít okamžitý účinek“. Podle 59 % vysokých škol by mohla přispět k formulování národní strategie a pro 56 % k podnícení obecné diskuse v jejich zemi.
  • Jako náměty pro další činnost EUA v oblasti internacionalizace uvedly evropské vysoké školy na prvém místě „podporovat další možnosti financování internacionalizace“, pak „sdílení dobré praxe“ a „pomoc při vypracování strategie“.

Tématem prvního plenárního zasedání konference EUA byla nevyhnutelnost a nezbytnost internacionalizace a vypracování odpovídajících strategií na všech úrovních: Evropské unie, členských zemí EU i jednotlivých vysokoškolských institucí. Poté následovalo jednání dvou paralelních pracovních skupin, které se zaměřily jednak na to, jak strategie internacionalizace ovlivňují celkové poslání i jednotlivé funkce vysokých škol a jakou roli v tom může sehrát EU a EUA, jednak na to, jak úspěšně rozvíjet mezinárodní spolupráci ve výzkumu. Druhé plenární jednání se zabývalo tím, do jaké míry se v důsledku zvyšující se globální konkurence mění celé vysokoškolské systémy. Jaké důsledky má, že se hlavními cíli stala excelence, efektivita a viditelnost institucí, když se na jedné straně prosazuje zahraniční expanze vysokých škol a na straně druhé dochází k jejich slučování, jaká rizika jsou s tím spojena a na čem vlastně závisí úspěch instituce.

Jeden z hlavních projevů na konferenci přednesla Androulla Vassiliou, evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, vícejazyčnost a mládež. Zdůraznila, že „internacionalizace vysokého školství neznamená jen studium v zahraničí, ale je to celková změna postoje a pojetí“. Vysoké školství se mění na celém světě, v mobilitě studentů dnes vedou Čína, Indie a Jižní Korea. Jestliže dnes studuje v zahraničí na 4 miliony studentů, za deset let v roce 2020 to bude již 7 milionů. Předpokládá se také, že celkový počet studentů na celém světě vzroste během příštích dvaceti let čtyřikrát, ze 100 milionů v roce 2010 na 400 milionů v roce 2030, opět nejvíce v Asii a Latinské Americe.

Evropské vysoké školy musí získat více nadaných studentů z celého světa a budou muset spolupracovat s novými vysokoškolskými centry na jiných kontinentech. Strategie evropských vysokých škol se nemohou omezovat jen na mobilitu studentů, ale musí zahrnovat i další formy spolupráce, jako jsou společné diplomy, podpora budování společných kapacit, společné výzkumné projekty a programy distančního vzdělávání. E-learningové projekty (tedy jakási „internacionalizace doma“) umožní, že i těch 98 % studentů, kteří si dnes nemohou dovolit studovat v zahraničí, budou mít možnost získat obdobné zkušenosti.

Lesley Wilsonová, generální sekretář EUA, uvedla jako příklad pozitivního vývoje v oblasti internacionalizace dva ambiciózní projekty, které výrazně rozšiřují dosavadní představy, čeho může dosáhnout spolupráce vysokoškolských institucí.

V roce 2012 anglická University of Warwickaustralská Monash University vyhlásily program Jeden svět, dvě univerzity a nekonečné možnosti (One World, Two Universities, Infinite Opportunities) o společném využívání a propojování svých zdrojů, který jde mnohem dále za běžné pojetí internacionalizace. Jejich cestu následují v druhém projektu také tři frankofonní vysoké školy, Svobodná univerzita v Bruselu (l’Université libre de Bruxelles), Ženevská univerzita (Université de Genève) a Montrealská univerzita (l’Université de Montréal).

Poznamenejme, že obě instituce, založené v 50. respektive v 60. letech minulého století, patří mezi prestižní výzkumné univerzity. Monash University se dostala v THE 2011 mezi nejlepší stovku, v ARWU 2011 mezi nejlepších dvě stě a je členem australské Group of Eight. Warwick University je podle oficiálního Research Assessment Exercise sedmá v Británii a je členem britské Russell Group. Obě se také silně mezinárodně angažují – Monash University má pobočky v Malajsii, Jižní Africe, Indii a společný areál s místní vysokou školou v Číně; třetina studentů Warwick University je ze zahraničí a přicházejí ze 180 zemí.

Monash Warwick Alliance zahrnuje společně koncipované výzkumné programy i dvojí profesury, reálné i virtuální výměny studentů, nabídku dvojitých a společných magisterských programů využívajících silné stránky obou univerzit i společné Ph.D. programy, v nichž jsou obě univerzity zároveň pro studenty domovskou institucí. Očekávají, že svým globálním propojením vzbudí velký zájem studentů, získají nejlepší pracovníky i další finanční zdroje, veřejné i soukromé, rozšíří oblasti výzkumu a upevní své mezinárodní postavení.

Jedním z témat diskuse výroční konference EUA se samozřejmě opět staly žebříčky vysokých škol a především U-Multirank připravovaný v rámci projektu Evropské komise. Do projektu se přihlásilo 500 vysokých škol z celého světa, z nichž 279 již vyplnilo rozsáhlý dotazník (z členských zemí EU všechny školy až na instituce z Nizozemska a z Lucemburska). Na závěr konference byla prezentována druhá studie EUA o žebříčcích vysokých škol, které se Vysoké školství ve světě bude podrobněji věnovat příště.

Lesley Wilsonová po skončení konference zdůraznila, že i když má na žebříčky každý svůj odlišný názor, je nezbytné vypracovat komplexní systém, který umožní vzájemné srovnávání vysokých škol. Dnes existující žebříčky jsou založeny především na výzkumu a nevypovídají příliš o kvalitě vysokoškolského vzdělávání a výuky. V některých zemích ovšem existují i určité kulturní zábrany v postoji k žebříčkům – zatímco v Anglii se žebříčky berou jako něco zcela samozřejmého, v jiných zemích EU to nemusí platit vůbec. Nicméně je nutné se dohodnout, co skutečně dělá vysokou školu světovou, protože to vyžadují politické, společenské, ekonomické, technické i čistě vzdělávací tlaky na zvyšování mezinárodní spolupráce mezi vysokými školami.

Letošní výroční konference EUA se konala v atmosféře pokračující ekonomické i fiskální krize a úsporných opatření, která postihují evropské vysoké školství. Další úspory mohou také ohrozit financování programu Erasmus. Přestože byl nakonec zahrnut do finančního programu na období 2014–2020, jednání o jeho financování mezi Evropskou komisí, Radou ministrů EU a Evropským parlamentem byla 24. dubna 2013 znovu otevřena.

.

 

Internationalisation in European higher education: European policies, institutional strategies and EUA support. European University Association, Brussels 2013

Survey looks at internationalisation of higher education in European universities. EUA Annual Conference – Ghent, Press release: 9 April 2013

Communication on a Strategy for the Internationalisation of Higher Education. EU Roadmap, European Commission, October 2011

David Haworth: Pressing need for more sophisticated rankings – EUA. University World News, Issue 268, 20 April 2013

Evropská asociace univerzit EUA vyhodnocuje MOOCs. Vysoké školství ve světě, 15. březen 2013

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Internacionalizace, Výhled VŠ, Všechny články

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s