Rodí se zcela nová univerzita budoucnosti

Na základě rozsáhlého průzkumu mezi představiteli univerzit, podnikatelského sektoru a politiky zpracovala celosvětově známá konzultační společnost Ernst & Young na konci roku 2012 zprávu o budoucnosti vysokých škol, která má výstižný název – Univerzita budoucnosti: tisícileté odvětví na začátku hlubokých změn. Základní hypotézou zprávy je, že v současnosti dominantní model univerzity – víceoborová výuková a výzkumná instituce s velkým majetkem a rozsáhlým, převážně vlastním administrativním zázemím – se v příštích 15 letech ukáže jako neudržitelný. Autoři zprávy nás ubezpečují, že „před námi jsou vzrušující změny a výzvy“.

Redakce Vysoké školství ve světě

Zavedené univerzity budou muset významně změnit své postupy a zúžit své administrativní a majetkové zázemí, stejně jako začít používat nové metody výuky a učení. Vedle toho budou také muset rozšířit a rozrůznit způsoby své komunikace se svými zákazníky a vyjít vstříc očekáváním zúčastněných a zvýšit jejich vliv na podobu vysokoškolského vzdělávání. Zpráva je sice zaměřena především na australské vysoké školství, nepochybnou inspirací je však i pro nás.

Digitální média mají totiž vysoce demokratizační efekt a díky široké dostupnosti vyššího vzdělání online prostředky ztrácí univerzity svoji tradiční roli „držitelů vědění“. Jak poznamenal jeden prorektor, se kterým společnost Ernst & Young dělala pro svou zprávu rozhovor, „bude to těžkých deset let“.

V případě extrémního vývoje dojde k tomu, že soukromé a některé zavedené veřejné vysoké školy vytvoří nové produkty, prosadí se na nové trhy a propojí sektor vzdělávání s jinými, jako jsou média, technologie a inovace.

Autoři zprávy ze společnosti Ernst & Young definovali hlavní hybatele změn v rychle se měnícím světě a shrnuli je do pěti klíčových trendů (viz také přiložený obrázek):

  1. Demokratizace vzdělanosti a přístupu ke vzdělání. Masivní vzestup dostupnosti vědomostí online prostředky a obrovský rozmach přístupu k univerzitnímu vzdělání na rozvinutých i rozvojových trzích znamená zásadní proměnu role univerzit jako zdrojů a držitelů vědění.
  2. Konkurence trhů a boj o zdroje financí ve vzdělávání. Soutěž o studenty dosahuje nové intenzity, zatímco vlády po celém světě čelí rozpočtovým omezením. Univerzity budou muset soutěžit o studenty a rozpočtové prostředky víc než kdy předtím.
  3. Digitální technologie. Digitální technologie změnily média, obchod, volný čas (zábavu) a mnoho dalších sektorů – terciární vzdělávání je další na řadě. Univerzitní kampusy nezmizí, ale digitální technologie změní způsob, jakým je vzdělání poskytováno a zpřístupňováno.
  4. Mezinárodní mobilita. Mobilita studentů, akademiků i značek univerzit bude stále větší. Způsobí to intenzivnější konkurenci, zároveň ale vytvoří příležitosti pro vytváření mezinárodních partnerství a širší využití talentovaných studentů i učitelů.
  5. Začlenění do ekonomiky. Univerzity budou v následující dekádě potřebovat výrazně hlubší provázanost s podnikatelským sektorem – při přípravě výukových a studijních programů, pro zlepšení financování, kvůli aplikovanému výzkumu a zároveň pro znovunastolení role univerzit jako rozhodujících tahounů vývoje a inovací. 

Drivers of change

Univerzitní sektor má pro rozvoj společnosti nepochybně zásadní význam. Univerzity vychovávají lídry a tvůrce budoucnosti, produkují nové myšlenky a vědomosti. Univerzity poskytují příležitosti pro studenty z nejrůznějších sociálních vrstev a zvyšují životní úroveň jim i dalším generacím. Avšak aby mohly uspět, budou univerzity muset vytvořit programy, které budou dynamické, moderní a přizpůsobené následujícím dekádám.

Autoři zprávy ukazují následující směry dalšího vývoje:

  1. Některé ze zavedených univerzit budou pokračovat ve své činnosti jako mnohaoborové instituce zaměřené na výuku a výzkum. Rapidním vývojem ale projde způsob poskytování jejich vzdělávacích služeb a způsob jejich řízení a správy – to bude mít významné důsledky pro rozmanitost spojení, kterými budou univerzity provázané se studenty, s průmyslem, s veřejným sektorem, se středním školstvím a s veřejností.
  2. Některé zavedené univerzity a stejně tak zcela nové vysoké školy zásadně přehodnotí rozsah svých aktivit a trhů, na kterých působí. Zaměří se na specifické zákaznické segmenty se vzděláváním šitým na míru, výzkumem a souvisejícími službami. Zároveň ovšem budou nuceny změnit také svůj podnikatelský model, celou organizaci a správu instituce i procesní řízení.
  3. Soukromí poskytovatelé a nováčci na trhu si vybudují nové pozice v „tradičním sektoru“ a vytvoří na trhu prostor, kde budou propojovat části sektoru vysokoškolského vzdělávání s jinými oblastmi, jako jsou například média, technologie, inovace a další. Vytvoří se nové trhy, nové sektory a nové zdroje ekonomických hodnot. Univerzity, které vytvoří partnerství s těmi správnými nováčky, se budou podílet na podobě nových oblastí trhu. Ty jim přinesou příjmy, které bude možné investovat do stěžejní oblasti – do mezinárodně konkurenceschopného vzdělávání a výzkumu.

Uvažování o budoucích modelech musí vzít v potaz, na které zákazníky se zaměřit, jaké produkty a služby tito zákazníci potřebují, jaké jsou optimální kanály komunikace na trhu, a zvážit ideální roli univerzity v rámci řetězce hodnot ve vzdělávání a výzkumu. Podpůrné funkce budou muset být více cílené a v některých případech od základu přebudované. (Autoři zprávy se pokusili znázornit nový model univerzity budoucnosti v přiloženém schématu.)

Zpráva končí následujícím shrnutím: „Univerzity čelí dynamickému vývoji společnosti a měly by posoudit životaschopnost současného vysokoškolského modelu, vypracovat vizi, jak by mohla vypadat univerzita budoucnosti a vyvinout plán postupného přesunu k tomuto novému modelu.“

.

 

University of the future. A thousand year old industry on the cusp of profound change. Ernst & Young 2012

15 years to live for old school universities. ScienceGuide, 28 oktober 2012

Napsat komentář

Filed under Celý svět, Společnost & VŠ, Výhled VŠ, Všechny články

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s