Výzkumné univerzity zakládají globální síť

Čtyři známá a prestižní uskupení vysokých škol, ve kterých figurují přední světové výzkumné univerzity (AAU, LERU, Liga C9 a Go8), se chystají vytvořit mezinárodní síť. Má fungovat souběžně se Světovou výzkumnou radou (Global Research Council), kterou v loňském roce založili představitelé agentur pro financování vědy a techniky z 50 zemí. V podstatě má jít o silnou vlivovou skupinu předních výzkumných univerzit, která bude nepochybně ovlivňovat další rozvoj a financování vědy, výzkumu a vývoje ve stále propojenějším světě.

Redakce Vysoké školství ve světě

Asociace amerických univerzit (Association of American Universities – AAU), Liga evropských výzkumných univerzit (League of European Research Universities – LERU), aliance prestižních čínských univerzit Liga C9 (China 9 League of leading universities – C9 League) a skupina osmi předních australských výzkumně orientovaných univerzit (Australian Group of Eight – Go8) plánují spojit síly ve snaze řešit úkoly, před kterými podle nich stojí výzkumné instituce na celém světě.

Prezidenti a výkonní ředitelé všech čtyř uskupení se mají poprvé sejít v tomto roce (nejspíš v říjnu 2013) s cílem projednat a zveřejnit základní východiska v souvislosti s rolí, kterou výzkumné vysoké školy hrají ve světovém dění.

Iniciátoři plánují, že výzkumné univerzity budou mimo jiné poskytovat důležité informace právě Světové radě pro výzkum (Global Research Council), což je virtuální organizace sdružující představitele národních agentur pro financování vědy a techniky zhruba z 50 zemí. Světová rada pro výzkum vznikla vloni v květnu na mezinárodním summitu pořádaném Národní vědeckou nadací USA (National Science Foundation – NSF) v Arlingtonu ve Virginii. Její letošní jednání proběhne na konci května v Berlíně.

Možnost vytvořit asociaci, v jejímž rámci spolu budou vzájemně spolupracovat čtyři skupiny výzkumných univerzit, byla poprvé předmětem diskuse prezidentů a výkonných ředitelů jednotlivých uskupení vloni v květnu v Barceloně, kdy si společně připomínali 10. výročí založení LERU.

Další přípravná jednání probíhala v říjnu na setkání v Šanghaji, které pořádala čínská Liga C9, s níž v posledních pěti letech úzce spolupracuje australská Go8.

V současné době výkonní ředitelé AAU, LERU, Ligy C9 a Go8 diskutují, jak by síť měla fungovat.

Ředitel Go8 Michael Gallagher uvedl, že nejvíce pozornosti bude zpočátku věnováno třem oblastem:

  • společnému prohlášení představitelů jednotlivých uskupení o úloze a významu výzkumných univerzit v současném světě;
  • referenčním údajům, které budou sloužit vzájemnému srovnání kapacit a výkonnosti univerzit a vysokých škol ve všech čtyřech uskupeních;
  • vztahu mezi světovou sítí výzkumných univerzit a světovou radou pro výzkum, která v současné době postrádá vstupy od samotných univerzit, jež výzkum provádějí.

„Zjišťujeme, kam až se dokážeme v těchto třech oblastech posunout, a pak se zaměříme na další významné otázky, jako jsou aktuálně například MOOC (masivní otevřené online kurzy),“ řekl Gallagher. „Výzkumné univerzity se v řadě zemí potýkají se státními orgány, pro které je výzkum pouhým nástrojem k realizaci konkrétních cílů a které i prostřednictvím financí zasahují do rozhodování o tom, jaký výzkum se vyplatí.“

Ředitel Go8 Gallagher a generální tajemník LERU, profesor Kurt Deketelaere, připravují s podporou americké benchmarkingové databáze Academic Analytics (AA) vhodné postupy pro srovnávání univerzit, které jsou členy jednotlivých uskupení. Databáze Academic Analytics obsahuje informace o 270 tisících akademických pracovníků a 9 tisících doktorských programů, které nabízí 10 tisíc kateder na více než 385 univerzitách v USA a jinde ve světě. Data jsou podrobně strukturována, aby bylo možné srovnání jak podle jednotlivých oborů, tak i z hlediska celkové výkonnosti daných univerzit.

Profesor Deketelaere z LERU uvedl, že zjišťují, jakou část existujících analytických dat je možné upravit tak, aby vznikla databáze, která poskytne srovnatelné informace a data o jednotlivých univerzitách v rámci celé sítě. Cílem je vzájemně porovnat všechny univerzity, které jsou členy těchto čtyř uskupení, aniž by bylo nutné spoléhat pouze na mezinárodní žebříčky a „ligové tabulky“, které fungují na komerční bázi.

„Jednáme o spolupráci s lidmi z Academic Analytics. Mají vytvořené nástroje, které mohou být univerzitám prospěšné při vzájemném porovnávání. Pro AA by ovšem bylo velmi náročné pracovat s různorodostí jazyků na evropských univerzitách. Komplikuje to celou situaci, pokud bychom chtěli všechny analytické nástroje publikovat v různých jazycích,“ uvedl profesor Deketelaere. „Proto jsme se na ně obrátili s touto nabídkou: ‘chtěli bychom s vámi spolupracovat, pokud dokážete vyřešit otázku jazyků, sebrat všechny informace v různých jazycích a zadat je do vašeho systému.’ Academic Analytics mají výhodu, protože se jedná o komerční firmu, kterou vedou akademici, takže opravdu vědí, jaké typy otázek je potřeba klást, a mají jasno v tom, jak funguje akademický systém.“

Ke světové radě agentur pro financování profesor Deketelaere uvedl, že pro výzkumné univerzity jsou zásadní otázkou pravidla hry a kdo ta pravidla bude určovat. Dodal, že výzkumné univerzity se na stanovování těchto globálních pravidel chtějí podílet.

„K agenturám pro financování výzkumu máme samozřejmě velmi kladný vztah, protože k nám od nich přichází hodně peněz. Na druhé straně však mají takový zlozvyk, že jsou zahleděné do sebe a o lidech, které financují, často mluví jako o „našich výzkumnících“, přestože tito výzkumníci pracují na univerzitách. Tudíž i když jsme těmto agenturám nakloněni, nechceme, aby mluvily za nás, protože jsme samozřejmě přesvědčeni, že máme dost rozumu na to, abychom se se dokázali postavit sami za sebe.“

Podle profesora Deketelaerea z LERU by v situaci, kdy agentury mají svou světovou radu, měly i výzkumné univerzity pracovat na tom, aby v globální diskuzi měly svůj nepřeslechnutelný hlas. Spojí-li přední výzkumné univerzity své síly, budou se moci od sebe vzájemně učit a pomáhat si při řešení společných problémů.

O koho jde

Asociace amerických univerzit (AAU) je organizace založená již v roce 1900 a sdružující 62 veřejných a soukromých výzkumných univerzit v USA a v Kanadě, které zaměstnávají přibližně 680 tisíc lidí. Členství je možné pouze na základě přizvání. Granty federální vlády, které směřují ke členům AAU, dosahují více než 20 miliard US dolarů a dalších 5 miliard jde na výzkum z rozpočtů samotných institucí. Na univerzitách studuje více než 1,1 milionu studentů v pregraduálním cyklu a 550 tisíc studentů v magisterských a doktorských programech.

Liga evropských výzkumných univerzit (LERU) je asociace 21 evropských institucí (bohužel mezi nimi není žádná vysoká škola z České republiky), která byla založena v roce 2002. Členské univerzity LERU poskytují vzdělávání 550 tisícům studentů a zaměstnávají na 55 tisíc akademických pracovníků a asi 55 tisíc dalších odborníků. Jejich celkový roční rozpočet na výzkum přesahuje 5 miliard eur (6,5 miliard US dolarů).

Čínská Liga C9 byla ustavena v říjnu 2009 jako čínská obdoba americké Břečťanové ligy (Ivy League). Vzniku asociace předcházel krok čínské vlády, která již v květnu roku 1998 (podle čínsky psaného formátu tedy 98/5) zahájila program Project 985, jehož cílem bylo přispět k vytvoření elitního sektoru čínského vysokého školství. Na začátku programu bylo vybráno prvních devět nejlepších čínských univerzit, které od vlády dostaly zkušebně na tři roky mimořádné finanční prostředky, aby vytvořily elitní jádro takového sektoru. Ty také formálně teprve o jedenáct let později založily uskupení Ligy C9. V druhé etapě realizace Project 985 čínská vláda takto mimořádně financovala 39 univerzit a v roce 2011 byl projekt ukončen. Členské univerzity Ligy C9 společně hospodaří s přibližně 10 % veškerých čínských výdajů na výzkum a vývoj a jejich výzkumníci produkují pětinu všech článků publikovaných ve vědeckých a odborných časopisech.

Australskou Group of Eight (Go8) tvoří osm výzkumných univerzit. Počátek jejich koalice spadá do roku 1994, kdy vznikla neformální síť prorektorů po výzkum, která pak dostala formální podobu v roce 1999. Na univerzitách uskupení Go8 působí celkem 24 tisíc akademických pracovníků, 24 tisíc dalších odborníků a vzdělává se přes 250 tisíc studentů. Jejich celkový roční rozpočet na výzkum činí více než 2,2 miliardy US dolarů a skupina významně ovlivňuje také oblast vzdělávání i politický život v zemi.

.

 

Geoff Maslen: Research universities to establish global network. University World News, 21 March 2013, Global Edition, Issue 264

Sarah King Head: Funding agencies to collaborate in new Global Research Council. University World News, 10 June 2012, Global Edition, Issue 225

Napsat komentář

Filed under Celý svět, Internacionalizace, Výzkum, Všechny články

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s