Vysoké školství se musí změnit

Hlavní vědecký poradce (a efficiency guru) bývalého britského premiéra Tonyho Blaira Sir Michael Barber, jehož dvě celosvětové zprávy o základním a středním školství zpracované pro globální konzultační společnost McKinsey (How the world’s most improved school systems keep getting better v roce 2010 a How the world’s best-performing schools come out on top v roce 2007) vzbudily i u nás zaslouženou pozornost, právě vydal novou zprávu An Avalanche is Coming: Higher Education and the Revolution Ahead. Je věnována nadcházejícím změnám, které se jako lavina valí na vysoké školství. Shrnujeme hlavní myšlenky této provokativní zprávy.

Redakce Vysoké školství ve světě

Nová zpráva vyšla na konci března 2013. Sir Michael Barber ji napsal společně se dvěma kolegy z firmy Pearson, největší vzdělávací společnosti na světě, kde od roku 2011 působí jako hlavní poradce pro vzdělávání. O předmluvu ke zprávě se postaral Lawrence Summers, ekonomický poradce několika amerických prezidentů a emeritní rektor Harvard University.

Stejné síly technického rozvoje a globalizace, které již transformovaly sektory médií a komunikace nebo bank a finančnictví, nyní ohrožují i vysoké školství. To potřebuje hlubokou, radikální a bezodkladnou proměnu. Pak se pro něj může stát příštích padesát let zlatým věkem, ale jen tehdy, jestliže se všichni hráči, od studentů po vedení státu, chopí iniciativy a budou o tuto proměnu skutečně usilovat. Ne-li, pak lavina změn stávající vysokoškolský systém smete. Největší riziko spočívá v tom, že pro samolibost, opatrnost či obavy budou změny příliš pomalé a rozdrobené, realizované jen po malých částech.

avalanche-bokVzhledem ke stavu světové ekonomiky, mezinárodnímu napětí, velkým rozdílům mezi bohatstvím a chudobou, narůstající hrozbě klimatických změn a všudypřítomnosti zbraní hromadného ničení je třeba, aby další generace byly vzdělány – v tom nejširším a také nejhlubším smyslu slova – lépe než kdykoli předtím. Občané musí využít příležitosti učit se po celý život, musí být připraveni převzít osobní zodpovědnost za sebe i okolní svět. Každý je současně potenciálním studentem a potenciálním tvůrcem zaměstnanosti a pracovních míst. Vedení vysokých škol musí rozhodnout o jejich další cestě a využít všechny možnosti, které jím přinášejí nové technologie jako například MOOCs, aby poskytovaly vzdělávání širší, hlubší a více stimulující, které by mělo pro studenty skutečnou hodnotu.

Tradiční víceúčelová vysoká škola, která nabízí širokou škálu diplomů a jen málo efektivní výzkumný program, je již zastaralá. Nyní se její jednotlivé tradiční funkce budou osamostatňovat. Nebude se však rozvíjet jediný model, uplatní se řada různých modelů, přičemž klíčová bude rozmanitost a diverzita. V segmentovaném trhu budou pochopitelně koexistovat různé modely excelence. Postupně se již vynořuje pět možných modelů, které se navzájem nijak nevylučují – elitní vysoké školy, masové vysoké školy, instituce s odlišnou, specifickou nabídkou (niche universities), instituce odpovídající ekonomickým potřebám regionu (local universities) a celý mechanismus celoživotního učení. Každá instituce musí mít jasno v tom, na který segment trhu a jakým způsobem se zaměří. Stejně jako při transformaci v jiných sektorech i vedení vysokých škol bude muset riskovat. Některé pokusy uspějí, jiné ne. Co však bude zaručeně odsouzeno k neúspěchu, je nedělat nic a jen vyčkávat.

Konkurenční tlaky na vysoké školy se na celém světě stále stupňují. Již po desetiletí mezi sebou soutěží o nejlepší mozky a o financování výzkumu, dnes se však dostáváme do nové a intenzivnější fáze soutěže, kdy se pod tlak dostává i samo pojetí tradiční vysoké školy. O různé tradičně specifické funkce vysokých škol se v současnosti uchází celá řada nových hráčů, jako jsou firmy nabízející MOOCs, specializované konzultační firmy zaměřené na rozvoj lidských zdrojů nebo soukromé organizace a think tanky provádějící špičkový výzkum.

Stále častěji se proto vynořuje otázkou, zda je vysokoškolské vzdělávání dobrou přípravou na práci a život občana ve 21. století, či přesněji řečeno, zda bude pořád považováno za odpovídající hodnotu vzhledem k neúprosnému růstu nákladů na jeho získání v posledních desetiletích a také vzhledem ke stoupající nezaměstnanosti absolventů.

Státy navíc budou muset upravit pravidla hry, která byla nastavena pro vysokoškolské systémy působící jen v jejich hranicích a nikoli globálně. Vlády budou muset řešit obrovské problémy – jak financovat a podporovat studenty i v jiných formách studia a studující online, jak stimulovat propojení vysokých škol s okolním prostředím a zaměřit je na inovace a ekonomický růst a jak v éře globalizace zajistit, aby vzkvétaly i vysoké školy v jejich vlastní zemi.

Vysokoškolské systémy na celém světě budou muset řešit tři okruhy otázek:

  • Jak společně s novými poskytovateli zajistit vzdělávání pro zaměstnatelnost? Je to naprosto klíčový problém, který již vysoké školy bezprostředně ohrožuje vzhledem ke stále vyšším nákladům na získání diplomu, k oslabování jeho tržní hodnoty a k obrovskému rozsahu změn jak v ekonomice, tak i na trhu práce (v zaměstnanosti a nezaměstnanosti).
  • Jak je možné překonat přímou úměru mezi náklady a kvalitou poskytovaného vzdělání? Globální žebříčky ve skutečnosti kladou rovnítko mezi vstupy a výstupy. Na vrchol se dostanou jen vysoké školy s velkou kapacitou výzkumu a s nízkým poměrem studentů k učitelům. Ale v éře moderní technologie, kdy studenti mohou individuálně i kolektivně sami vytvářet znalosti, je nejen možné, ale i žádoucí dosahovat vynikající kvality bez vysokých fixních nákladů. Potřebujeme nové žebříčky!
  • Jak se musí celý vzdělávací systém změnit, aby podporoval alternativní poskytovatele vzdělávání i zaměstnanost v budoucnu? Objevuje se nový druh poskytovatelů vzdělávání, zdůrazňující učení praxí a mentoring přímo na pracovišti. Je třeba systematických změn, aby se takové úspěšné firmy ujaly v širším měřítku.

Hlavním poselstvím všem partnerům ve vysokoškolském systému je, že králem je nový student – zákazník a že nelze stát na místě. Akceptovat a využít nové příležitosti je jediným způsobem, jak uniknout lavině, která se již spouští.

.

 

Sir Michael Barber, Katelyn Donnelly and Saad Rizvi: An Avalanche is Coming: Higher education and the revolution ahead. Institute for Public Research, London March 2013

Karen MacGregor: A higher education avalanche is coming, says the report. University World News, 16 March 2013, Issue 263

Napsat komentář

Filed under Celý svět, Společnost & VŠ, Výhled VŠ, Všechny články

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s