Německo investuje do výzkumu a vysokého školství

Výdaje spolkové vlády Německa i vlád jednotlivých spolkových zemí na výzkum a vysoké školství se v posledním desetiletí výrazně zvýšily; významnou úlohu v tomto zvýšení hraje celostátní spolkový program Iniciativa excelence. Díky tomu se poměry v německém výzkumu značně mění, výzkumní pracovníci z různých institucí i oborů navzájem spolupracují, mají usnadněný postup v kariéře a angažují se i ve výuce. Vytvořilo se mnoho nových pracovních míst pro všechny úrovně, od vedoucích výzkumu po pomocný personál. Tím, že je zaručeno odpovídající dlouhodobé financování a atraktivní platy, se Německo stává silným hráčem ve světové soutěži o špičkové talenty.

Redakce Vysoké školství ve světě

Program německé spolkové vlády Iniciativa excelence (Exzellenzinitiative, Excellence Initiative) byl zahájen v roce 2005. Jeho cílem je inovovat poměrně strnulý německý univerzitní systém a vytvořit elitní univerzity (mající tzv. Exzellenz-Status), které budou schopny v soutěži s těmi nejlepšími školami světa získávat špičkové talenty. Vysoké školy se mohou ucházet o spolkové granty ve třech kategoriích: na podporu magisterských a doktorských programů (graduate schools), na vytváření center špičkového výzkumu, tzv. klastrů excelence (clusters of excellence), a na vypracování strategie svého rozvoje (institutional development concepts, Zukunftskonzepte). V prvním a druhém kole výběru (2006 a 2007) pro období 2007–2012 získaly německé univerzity 1,9 miliardy €, v posledním třetím kole výběru (2012) to budou pro období 2013–2017 další 2,7 miliardy €, celkem tedy získává 39 vysokých škol ze 13 německých spolkových zemí na 4,6 miliardy €. Velikost  grantů i jejich počet se v jednotlivých kategoriích značně liší: v kategorii  graduate schools je to 1 milión € ročně a může být podpořena kolem 40 projektů, v kategorii  clusters of excellence je to 8 miliónů € ročně a může být podpořeno kolem 30 projektů, v kategorii institutional development concept je to kolem 24 miliónů € ročně a může být podpořeno kolem 10 projektů.

Poslední kategorie je také nejvýznamnější a přináší také nejvyšší finanční podporu. Exzellenz-Status se přitom získává udělením tohoto grantu pouze na odpovídající období; tedy první období 2007–2012 nebo druhé 2013–2017. Zatímco granty v prvních dvou kategoriích se udělují nejen podle kvality projektu jejich dalšího rozvoje, ale také podle již dosažených výsledků, granty ve třetí kategorii se udělují jen podle kvality předkládaného projektu; proto je možnost takový projekt předložit omezena jen na ty vysoké školy, které získaly alespoň po jednom grantu v obou předchozích kategoriích. V prvním kole získaly Exzellenz-Status tři instituce, ve druhém šest, a v posledním třetím kole dalších pět institucí (v přiložené tabulce je uvedeno jedenáct vysokých škol, které jsou nositeli grantu na období 2013–2017; pět nových je přitom uvedeno modrým písmem).

Iniciativa excelence však není jediným mechanismem, kterým do výzkumu přicházejí peníze. Od té doby, kdy se Evropská rada v roce 2000 rozhodla podpořit EU na cestě ke konkurenceschopné a dynamické ekonomice znalostí, zvýšila německá spolková vláda výrazně výdaje na výzkum a vývoj a výsledky jsou již vidět. Podle údajů spolkového ministerstva pro vzdělávání a výzkum (Bundesministerium für Bildung und Forschung) se v letech 2005–2010 počet míst ve výzkumu a vývoji zvýšil o 15 %. Ve stejném období zvýšily německé podniky své výdaje na vědu a výzkum o 21 % a spolková vláda v období 2005–2012 dokonce o 53 %, z 9 na téměř 14 miliard €. Jedním z důsledků zajištěného dlouhodobého financování výzkumu je zvýšená atraktivita Německa i pro pracovníky ze zahraničí, jejichž počet se zvýšil o třetinu. Co takové masivní zvýšení prostředků na výzkum přináší, ilustrují příklady ze tří spolkových zemí.

Bádensko-Virtembersko

Nejvíce prostředků z programu Exzellenzinitiative získaly vysoké školy v Bádensko-Virtembersku, celkem 545 milionů €. Ty například umožnily, aby univerzita ve Freiburku (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg) založila klastr excelence v biologických vědách (bioss – Centre for Biological Signalling Studies). Podpora však směřuje také na rozvoj samostatných výzkumných institucí této spolkové země. Příkladem je Německé centrum pro výzkum rakoviny v Heidelberku (Deutsches Krebsforschungszentrum Heidelberg, DKFZ), které díky tomu mohlo vytvořit konsorcium se sedmi univerzitními nemocnicemi z celého Německa a vybudovat v nich specializovaná pracoviště. Konsorcium je financováno z více zdrojů, spolkovou vládou i jednotlivými zeměmi, z prostředků na vzdělávání a výzkum i na zdravotnictví, roční náklady dosahují výše 29 milionů €.

Bavorsko

Druhou nejúspěšnější zemí v čerpání prostředků z Exzellenzinitiative je Bavorsko. Tamní vysoké školy získaly celkem 370 milionů €. Dvě elitní univerzity, TUM (Technische Universität München) a LMU (Ludwigs-Maxmilian-Universität München) společně s dvěma výzkumnými ústavy pro neurologii a pro biochemii spadajícími pod Max Planck Gesellschaft založily klastr excelence pro výzkum bílkovin (Center for integrated Protein Science Munich, CiPSM). Ten získal od roku 2007 z programu Exzellenzinitiative již 45 milionů € a až do roku 2017 má zajištěno každoročně dalších 7 milionů €. Založení klastru excelence umožňuje těsnou spolupráci pracovníků z participujících organizací na společných úkolech. Mění se však i celkové prostředí výzkumu. Oficiálním jazykem CiPSM i většiny klastrů excelence se stala angličtina, což přispívá k jejich atraktivitě pro zahraniční pracovníky. Anglicky se již studují přírodovědné programy na graduate schools obou bavorských elitních univerzit.

Berlín

Berlín je druhým městem v Německu, které má dvě elitní univerzity, když se jí loni stala po Freie Universität Berlin i Humboldt-Universität. S prestižním titulem získala granty pro tři ze svých graduate schools a pro vypracování strategie rozvoje, zajistila také další financování svého již existujícího klastru excelence NeuroCure. Ten provádí interdisciplinární výzkum funkcí nervového systému ve spolupráci univerzity a tří specializovaných výzkumných ústavů (Max Delbrück Center for Molecular Medicíně – MDC, Deutsche Rheuma-ForschungszentrumLeibniz-Institute for Molecular Pharmacology). V prvních dvou kolech programu Exzellenzinitiative dostával 5,4 milionu € ročně. Většina finančních prostředků využila k tomu, aby zřídila nová výzkumná pracovní místa, jež povedou až k profesuře s definitivou, a aby získala odpovídající vybavení. V chudších spolkových zemích, mezi něž patří i Berlín, totiž na univerzitě řada profesorských míst není pro nedostatek prostředků obsazena. Od roku 2006 se tak podařilo získat pro NeuroCure 20 nových špičkových pracovníků (což se považuje za zcela mimořádné, protože úspěchem by již bylo získat 3–4 pracovníky).

Prostředky ze spolkového i zemského rozpočtu jdou i do dalších institucí v Berlíně. Díky nim tak mohl již zmíněný výzkumný ústav MDC společně s prestižní berlínskou univerzitní nemocnicí Charité založit nový ústav (Berliner Institut für Gesundheitsforschung, Berlin Institute of Health, BIH), jehož úkolem bude zajistit co nejrychlejší uplatnění výsledků základního molekulárního výzkumu v klinické praxi. Společně v něm působí pracovníci obou institucí a také nově přijatí budou mít dvojí úvazek – v BIH a buď v Charité nebo v MDC. Nový ústav má dostat v příštích pěti letech 300 milionů € od spolkové i zemské vlády, a během příštích deseti let dalších 40 milionů € od soukromé nadace. V plném provozu bude v roce 2018 s rozpočtem 80 milionů € ročně.

Zvýšené financování výzkumu a program Exzellenzinitiative mění tedy v Německu prostředí ve výzkumu i na vysokých školách. Stalo se mnohem otevřenějším, nabídkou lepších podmínek a především slibným dlouhodobým výhledem se daří získávat pracovníky ze zahraničí (včetně Němců, kteří se ze zahraničí vracejí domů); významnou změnou je snadnější postup v kariéře pro nejlepší mladé výzkumné pracovníky. Byla pro ně vytvořena nová pozice (junior professor), která je po šesti letech uzavřena hodnocením a možností získat plnou profesuru s definitivou bez habilitačního řízení. V roce 2012 byla například zavedena i na TUM (Technische Universität München) s cílem vytvořit sto takových míst do roku 2020 pro ty, kteří již mají mezinárodní zkušenosti, publikovali v impaktovaných časopisech nebo získali ceny pro začínající vědce.

Řada překážek však samozřejmě zůstává. Přestože se angličtina v mnoha institucích stala oficiálním jazykem, neřeší to problémy každodenního života cizinců v německém prostředí. A i když se výrazně zvýšil podíl přijímaných žen, přetrvává nedostatek předškolních zařízení a škol s celodenní péčí. Hlavní otázkou ovšem zůstává, zda je dnešní dobrá úroveň financování udržitelná a především co přijde po spolkovém programu Iniciativa excelence, který má skončit v roce 2017. Pokud by totiž další finanční podporu měly zajistit jednotlivé spolkové země, které dnes odpovídají za vysoké školy, nemusí na to ty méně bohaté mít. Proto se již dnes hledají další zdroje. A minulý rok (2012) byl novelizován ústavní zákon tak, aby i spolková vláda mohla vysoké školy financovat institucionálně, nejen pouze prostřednictvím projektových grantů jako doposud.

.

 

Excellence Initiative for Cutting-Edge Research at Institutions of Higher Education. BMBF, 22. 8. 2012

Exzellenzinitiative für Spitzenforschung an Hochschulen. BMBF, 22. 8. 2012

Gunjan Sinha: In the Global Competion For Smart Minds, Germany Grows Its Catch. Science (Science Mag), March 22, 2013

Udržet akademické pracovníky v Evropě penězi nestačí. Vysoké školství ve světě, 21. června 2012

Bavorsko ruší školné. Vysoké školství ve světě, 11. březen 2013

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Financování, Kvalita, Německo, Všechny články

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s