Reformy amerického vysokého školství na obzoru

Naděje na realizaci dvou důležitých reforem amerického vysokého školství se v prvním kvartálu roku 2013 zvýšily, neboť získaly významnou politickou podporu. První z významných reformních kroků představuje návrh zákona o povinnosti vysokých škol zveřejňovat platy svých absolventů (Student Right to Know Before You Go Act), který nově získal i podporu republikánské většiny ve Sněmovně reprezentantů. Druhý reformní krok se týká systému akreditace vysokých škol, o kterém mluvil prezident Barack Obama ve svém únorovém projevu o stavu Unie.

Redakce Vysoké školství ve světě

Návrhy na shromažďování a zveřejňování údajů o platech absolventů byly doposud vždy pohřbeny „nesvatou aliancí“ vysokých škol, které se obávaly zavedení nového kontrolního mechanismu, a republikánů, kteří odmítají další zvyšování státní regulace a zveřejňování osobních údajů. Ale nyní se zdá, že i oni si uvědomují, jak je tento návrh potřebný: studentům poskytne informace nezbytné pro poučenou volbu vysoké školy a přispěje k lepšímu posuzování efektivity vysokých škol.

Eric Cantor, vedoucí republikánské většiny ve Sněmovně reprezentantů, nyní ve svém únorovém vystoupení (Making Life Work: Remarks by Majority Leader Eric Cantor) výslovně podpořil návrh zákona (Student Right to Know Before You Go Act), který společně podali již před rokem dva senátoři, demokrat Ron Wyden z Oregonu a republikán Marco Rubio z Floridy. Zákon ukládá jednotlivým vysokým školám povinnost zveřejňovat informace o výdajích studentů na vzdělávání (školné a další obligatorní výdaje), ale i to, co mohou naopak očekávat, že získají, počínaje studentskými půjčkami a konče platy absolventů různých fakult a oborů dané vysoké školy. Údaje pak bude možné propojit na úrovni jednotlivých států Unie s údaji o vysokých školách a studentech včetně jejich oboru studia a roku absolvování a s daty o státním pojištění proti nezaměstnanosti (pochopitelně s vynecháním údajů, které by umožnily identifikovat konkrétní osoby).

Podobný informační systém (Program College Measures’ Economic Success Metrics – ESM podporuje soukromá nadace Lumina Foundation, která se výrazně angažuje v oblasti vzdělávání a vysokého školství) již funguje v několika státech USA (jako první byl zprovozněn ve státě Virginia, následovalo Tennessee, Arkansas, Texas, Colorado, Nevada a Florida). Ve dvou převzatých grafech jsou jako příklad ukázány průměrné roční příjmy čerstvých absolventů (po prvním roce jejich pracovní činnosti) bakalářského studia z různých vysokých škol a v různých oborech studia ve státě Colorado.

Přestože návrh zákona přímo nevyžaduje, aby jednotlivé státy USA propojily své databáze, patrně k tomu dojde, aby do databáze mohli být zahrnuti všichni studenti, tedy i ti, kteří pracují v jiném státě, než studovali. Propojení databází jednotlivých států Unie pak může nahradit chybějící federální databázi, jejíž vytvoření zákony naopak nepřipouštějí.

Reformu naléhavě potřebuje i systém akreditace vysokých škol. Již dlouho se kritizuje jeho funkce a efektivita: to, že měří především vstupy – vybavení, finanční a personální zdroje – a nikoli výstupy a dosahované výsledky; že je velmi komplikovaný, netransparentní a příliš nákladný; že potlačuje inovace, není dostatečně zaměřen na zajištění kvality a neposkytuje informace potřebné studentům pro volbu školy i federálním úřadům pro přidělování pomoci studentům.

Také prezident Obama ve svém letošním projevu o stavu Unie definoval jako jeden ze svých cílů, že se „při rozhodování o tom, které vysoké školy budou zahrnuty do federální pomoci studentům, bude brát ohled i na hodnotu a dosažitelnost poskytovaného vzdělávání a na výsledky studentů (value, affordability and student outcomes), a to buď, že se kritéria hodnoty a dosažitelnosti (value and affordability) začlení do platného akreditačního systému, anebo že se zřídí nový, alternativní systém akreditace, který vysokým školám otevře cestu, jak získat federální podporu pro své studenty, založenou na výkonu a dosažených výsledcích.“ Kritikům současného stavu je zřejmé, že v úvahu přichází spíše druhá alternativa.

.

 

Libby A. Nelson:  Transparency Consensus. Inside Higher Ed, February 12, 2013

Arthur C. Brooks: Making life work: Remarks by Majority Leader Eric Cantor.  American Enterprise Institute, February 05, 2013

Jarret Cummings: ACE Concerned by Wyden-Rubio “Student Right to Know Before You Go Act”. EDUCAUSE, March 7, 2013

Mark Schneider et al.: Higher Education Pays: The Initial Earnings of Graduates From Colorado’s Colleges and Universities Working in Colorado. College Measures, March 2013

Barack Obama: The President’s Plan for  A Strong Middle Class & A Strong America. The White House, February 2013

Andrew Gillen, Daniel L. Bennett, Richard Vedder: The Inmates Running the Asylum? An Analysis of Higher Education Accreditation. Center for College Affordability and Productivity

Andrew Gillen: Will 2013 Be a Great Year for Higher Ed Reforms? Quick and the Ed., February 15, 2013

Prezidentské volby a americké vysoké školství. Vysoké školství ve světě, 6. listopadu 2012

Napsat komentář

Filed under OECD (organizace, celek/členské země), Politika & VŠ, USA, Všechny články, Řízení

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s