Evropa jedná o dotacích pro Horizon 2020

Jak škrty v dlouhodobém rozpočtu EU na léta 2014–2020 ovlivní evropský výzkum, bude o něco jasnější po 7.–8. únoru 2013, kdy Evropská rada (European Council), tedy šéfové vlád členských zemi EU, začne projednávat sedmiletý rozpočet Evropské unie. Avšak asi až na konci února, kdy se má Evropská rada sejít znovu, se ukáže, jakou pozici uhájil program financování výzkumu Horizon 2020 v ostré soutěži především s Evropským sociálním fondem (ESF) a s programy na podporu zemědělství.

Budoucnost vědy a výzkumu v Evropě však značně ovlivňují také škrty v rozpočtech jednotlivých členských zemí a stále nedostatečný podíl výzkumu financovaného ze soukromých zdrojů. Hrozí nebezpečí, že rozdíly ve výzkumu a inovacích se mezi jednotlivými zeměmi Evropy budou stále více prohlubovat.

Redakce Vysoké školství ve světě

Situace programu Horizon 2020 (viz také Horizon 2020: nový směr evropské vědní politiky) není prozatím příliš příznivá, jak uvedla Máire Geoghegan-Quinnová, evropská komisařka pro výzkum, inovace a vědu, před dvěma týdny v Evropském parlamentu ve Štrasburku. Přišla proto poslance požádat, aby program podpořili a vyvinuli tímto směrem tlak na své vlády. Řekla: „Chápu, že hlavní prioritou členských zemí je celkově redukovat rozpočet, ale i tak bych očekávala, že podpoří oblasti, které vytvářejí pracovní místa a růst, protože jen tak může EU zůstat světovým hráčem. Dosavadní jednání o víceletém finančním rámci EU (MFF, multiannual financial framework) je však z tohoto hlediska zklamáním.“

Až bude Evropský parlament o sedmiletém rozpočtu hlasovat, budou ovšem poslanci pod obrovským tlakem svých vlád, aby jejich obtížně dosažený kompromis neshodili. Podle zasvěceného pramene probíhá jednání o rozpočtu tak, že se „nejprve zeptají Poláků, jak velké je absolutní minimum, které požadují z fondů soudržnosti, pak se zeptají Francouzů, kolik musí dostat jako naprosté minimum pro společnou zemědělskou politiku, a nakonec Němců, jaké je to absolutní maximum, které jsou ochotni zaplatit. Na tom je založen konsensus v Evropské radě.“

Výsledkem takového vyjednávání ovšem je, že v něm část rozpočtu EU zaměřená na podporu růstu a konkurenceschopnosti, z níž se financuje také Horizon 2020, je stlačována z obou stran, novými členskými zeměmi i zemědělci, a prohrává. Zachránit ji prozatím neuspěl ani předseda Rady Herman van Rompuy. Jeho první návrh MFF, ve kterém byl program Horizon 2020 víceméně zajištěn, byl okamžitě zamítnut Francií. Ve druhém návrhu z prosince minulého roku byl již rozpočet pro výzkum výrazně seškrtán.

edseda van Rompuy stejně jako komisařka Geoghegan-Quinnová požádali o pomoc v lobování a obrátili se na Young Academy of Europe (tvořenou nejúspěšnějšími mladými vědci, kteří získali prestižní Starting Grants udílené ERC, Evropskou radou pro výzkum). Ta již v říjnu zahájila velkou petiční akci na podporu evropského programu výzkumu společně s Iniciativou pro evropskou vědu (ISE, Initiative for Science in Europe, organizace, která sehrála rozhodující roli při založení ERC). Dosud získala přes 150 tisíc podpisů mladých vědců i širší veřejnosti, především z Německa, Španělska, Velké Británie a Itálie; z ČR získala přes 1 650 podpisů. (O celkové situaci před zahájením jednání o MFF v listopadu a o petiční akci viz také Evropské výzvy na podporu vysokého školství a výzkumu.)

V minulém roce mladí výzkumní pracovníci nejenom iniciovali tuto petici, ale v řadě zemí se podíleli na mnohem širších akcích, které protestovaly především proti krácení národních rozpočtů na výzkum a na vysoké školství. Velmi intenzivní protesty probíhaly například ve Španělsku (viz také Španělští rektoři protestují).

Situace ve Španělsku je varující příklad i z hlediska dalšího vývoje. Podíl výdajů z veřejných zdrojů vzhledem ke španělskému HDP byl sice srovnatelný například s Německem (španělská ekonomika a její HDP ovšem činí pouze něco přes 40 % ekonomiky německé), avšak objem výzkumu financovaného podniky je ve Španělsku mnohem nižší, neboť nepředstavuje ani třetinu celkových výdajů na výzkum, zatímco v Německu se na něm podílí více než dvěma třetinami. Celkové výdaje na výzkum a vývoj proto činí ve Španělsku cca 1,4 % HDP, tedy asi poloviční podíl proti Německu. A podle OECD bylo v roce 2010 ve Španělsku podáno jen 242 mezinárodních patentů, zatímco v Německu jich bylo 5 600.

V roce 2012 ovšem španělská vláda dále snížila výdaje na výzkum a vývoj o čtvrtinu, a pro letošek o dalších 7 %, takže klesnou pod 6 miliard €. Naproti tomu Německo letos výdaje na výzkum a vývoj zvýšilo o 6 %, takže dosáhly téměř 14 miliard €. Výdaje rostly například také ve Francii, o 1,2 %, i v Anglii. Obecně platí, že země na severu Evropy podporují výzkum výrazněji, především proto, aby odrazily asijskou konkurenci.

Jestliže se nyní španělské výdaje dále snižují, odstup Španělska od severní Evropy se opět začne zvětšovat místo toho, aby se zmenšoval. Carlos Andradas, předseda COSCE (Confederación de Sociedades Científicas de España), prohlásil, že bude trvat řadu let, ne-li spíše desetiletí, než zmizí zaostávání Španělska za jeho severoevropskými konkurenty. „Když jste v závodě pozadu, dotáhnout se na ostatní je velmi těžké. A bude to trvat velmi dlouho i Španělsku, které startuje z pozice nedostatečného rozvoje.“

Španělská situace není výjimečná, také Itálie snížila výdaje na výzkum a vývoj. Jak řekl jeden pracovník italské Národní rady pro výzkum, „zaplatíme za to ve střednědobém výhledu, neboť ztratíme naši konkurenceschopnost.“ Obdobné je to i v dalších zemích, zvláště na jihu kontinentu. Nebezpečí dvou rychlostí v Evropě hrozí tedy i v oblasti výzkumu a inovací.

.

 

Researchers: boost lobby or go bust. ScienceGuide, 18 januari 2013

National, EU spending cuts create innovation divide in Europe. EuroActiv, 17 January 2013

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Financování, Výzkum, Všechny články, Španělsko

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s