Shody a rozdíly v letošních výsledcích žebříčků vysokých škol

Letošní sezóna zveřejňování mezinárodních žebříčků vysokých škol, která trvá vždy od srpna do října, již skončila. Všechny tři nejvýznamnější žebříčky již byly zveřejněny a o všech jsme publikovali obsáhlejší informace: nejprve o srpnových výsledcích ARWU (Academic Ranking of World Universities), poté o v září zveřejněném žebříčku QS (QS World University Ranking) a nakonec o říjnových výsledcích THE (World’s University Rankings).

Danny Byrne, šéfredaktor společnosti TopUniversities.com, kterávydává žebříček vysokých škol QS World University Rankings, se pokusil zhodnotit výsledky těchto nejprestižnějších světových žebříčků v roce 2012 (The 2012 ranking season – What have we learned?). Přestože tři hlavní žebříčky mají různé cíle, metodologie i výsledky a může se zdát, že poskytují rozporné informace, Danny Byrne zdůrazňuje, že se v několika podstatných věcech shodují.

Redakce Vysoké školství ve světě

Především se všechny tři žebříčky shodují v definování světové elity. Podle všech tří sídlí nejlepší univerzita v USA, liší se jen v názoru, která to je. Pro ARWU to vždy byl Harvard, QS letos poprvé zvolil MIT, zatímco Harvard klesl až na třetí místo, a THE již podruhé za sebou zvolil Caltech. Všechny tři žebříčky také řadí Cambridge a Oxford mezi nejlepších deset univerzit, dva k nim připojují i Imperial College London a jeden také University College London. QS a ARWU dávají přednost Cambridgi před Qxfordem, zatímco pro THE je Oxford spolu se Stanfordem druhou nejlepší univerzitou na světě. Sedm vysokých škol patří mezi 10 nejlepších na světě podle všech tří žebříčků – Harvard, MIT, Cambridge, Oxford, Caltech, Princeton a Chicago. Na zbývající tři místa řadí žebříčky některé z dalších šesti škol – Stanford, Yale, Columbia, Berkeley, ICL a UCL.

Žebříčky mají společné také to, že všechny jsou kritizovány a považovány za sporné. V prvé řadě pro to, jak jejich výsledky každým rokem kolísají. Podle někdy oprávněné kritiky to odráží nikoli skutečné změny v postavení škol, ale jen nedokonalost metodiky nebo nespolehlivá kritéria. Jednou z možností, jak se tomu vyhnout, kterou zvolil žebříček ARWU, je používat jen taková kritéria, která jsou v čase stabilní, například počet nositelů Nobelovy ceny, kteří na škole vystudovali. Ovšem při užití takových kritérií žebříčky nezachytí, jak se světové vysoké školství mění. To se také skutečně proměňuje, například žebříčky QSTHE ukazují, že si asijské univerzity – a především ty novější, technologicky zaměřené – výrazně zlepšují své postavení. Proto se také do letošního přehledu nejlepších 200 škol dostalo v žebříčku QS 33 a v žebříčku THE 17 vysokých škol z Asie. Technické univerzity ze Singapuru a Koreje pronikly nejvýše, až mezi 100 nejlepších škol.

Každoroční proměny pořadí mohou tedy být pozitivním jevem, pokud vypovídají o skutečných změnách. Může jich však být příliš mnoho, a to je případ nového vydání žebříčku THE. Ten sice užil stejnou metodiku jako v roce 2011 a vzájemné výsledky jsou tedy porovnatelné (na rozdíl od loňského roku, kdy po změně metodiky mezi roky 2010 a 2011 došlo k velkému kolísání výsledků), přesto jsou změny v pořadí podle THE (v průměru o 18,5 míst) více než dvojnásobné než změny podle QS (v průměru o 8,1 místa) a také značně převyšují změny ve většině kvalitních národních žebříčků. Dokonce v seznamu THE 200 nejlepších vysokých škol se 9 institucí posunulo o více než 50 míst. Posuny takového rozsahu jsou v žebříčku QS 200 nejlepších vysokých škol jen tři, v ARWU pak žádný.

Další kritikou žebříčků je, že jsou příliš zaměřeny na výzkum. Kvalita výuky se opomíjí, jedině žebříček THE si činí nárok, že ji měří.Ale jen o jednom z kritérií, která tento žebříček uvádí v kategorii prostředí výuky, totiž o šetření reputace učitelů, lze říci, že se přímo vztahuje ke kvalitě výuky. Žebříček QS taková šetření sice také užívá, ale nikoli pro měření výuky, a to z dobrého důvodu: pracovníci vysokých škol prostě nemají na čem založit a o co opřít relevantní hodnocení kvality výuky na škole, pokud na ní sami nestudovali či neučili. Výsledky žebříčku THE to ostatně potvrzují. Rozdíl mezi výsledky jednotlivých vysokých škol v šetření reputace výuky a reputace výzkumu je statisticky zanedbatelný s korelací 0,89. Může to sice znamenat, že výsledky školy ve výzkumu a ve výuce velice těsně korelují, ale mnohem pravděpodobnější je, že obě šetření ve skutečnosti měří stejný jev.

Všechny žebříčky mají své slabé stránky. Například ARWU prakticky téměř nezahrnuje humanitní a umělecké obory; důraz, který QS klade na šetření o reputaci akademiků a zaměstnavatelů, vyvolává mnoho nesouhlasu apod. Každý soudný pozorovatel však musí uznat, že žebříčky nikdy nemohou zachytit celé spektrum činností vysoké školy, nicméně jsou pro miliony budoucích studentů nepostradatelným zdrojem informací, které by jinak neexistovaly. Vystihuje to slavný výrok jednoho z nejvýznamnějších statistiků, který George E. P. Box pronesl o statistických modelech: „v podstatě jsou všechny špatné, ale některé jsou užitečné.“

Přes 4 milióny studentů odcházejí studovat do zahraničí, a mnozí za to velmi draze platí. Je pro ně životně důležité mít určitý podklad pro porovnávání vysokých škol alespoň v širokých oblastech jejich zájmu. Ti, kteří žebříčky připravují, mohou studentům prospět tím, že je naučí, jak je ve své osobní situaci rozumně aplikovat. Žádný žebříček nikdy nemůže být definitivně platný, ale všechny tři hlavní žebříčky jim mohou pomoci se lépe rozhodovat, pokud je budou správně užívat.

Prameny:

Danny Byrne: The 2012 ranking season – What have we learned? University World News, Issue 245, 28 October 2012

Jan Koucký a Aleš Bartušek: Žebříčky jako ukazatele kvality vysokých škol? Česká pozice 17. 8. 2012

Jan Koucký a Aleš Bartušek: Mezi univerzitami se stupňuje boj o talenty. Česká pozice 21. 9. 2012

Jan Koucký a Aleš Bartušek: Akademická excelence v pohybu: Univerzity v Asii a Tichomoří míří vzhůru. Česká pozice 25. 10. 2012

Napsat komentář

Filed under Celý svět, Internacionalizace, Kvalita, Všechny články

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s