Reforma výzkumu a vysokého školství ve Francii má zvýšit jejich dopad na ekonomiku

Výzkum ve Francii je v mnoha oborech na té nejvyšší světové úrovni, pokud ho hodnotíme podle počtu získaných cen a uznání, avšak jeho využití a celkový dopad na ekonomiku jsou menší než v jiných rozvinutých zemích. Tak například francouzské podniky podávají ve srovnání s německými jen třetinu patentů ročně (20 tisíc oproti 60 tisícům), přestože výdaje na výzkum a vývoj jsou ve Francii jen o málo nižší než v Německu (2,26 % HDP proti 2,9 % HDP). Nová francouzská vláda proto chce reformou transferu výzkumu podstatně zvýšit jeho využití a podpořit tak v zemi inovace, konkurenceschopnost i zaměstnanost. Realizuje i další projekty, jako je Opération Campus, které významně podpoří francouzský výzkum a vysoké školství.

Redakce Vysoké školství ve světě

Využití a ekonomický dopad výzkumu závisí na jeho transferu do podniků, a to ve všech jeho podobách: na transferu osob (neboli na mobilitě výzkumných pracovníků, především doktorandů), na transferu a sdílení znalostí všemi partnery ve vývoji a výzkumu a jeho uplatnění, to je na společných projektech veřejnoprávního výzkumu a soukromých podniků, a na transferu technologií, především do malých a středních podniků.

Systém transferu a inovací ve Francii, fungující podle zákona o inovacích a výzkumu z 12. 7. 1999, ztratil během doby svou počáteční dynamiku a zřizováním nových organizačních struktur a rozšiřováním projektových výzev se stal příliš složitým a nepřehledným. Má-li mít větší dopad na ekonomiku, musí se zjednodušit, stát se ucelenějším, čitelnějším a dostupnějším pro podniky, a to především pro střední a malé francouzské podniky.

Geneviève Fiorasová, ministryně pro vysoké školy a výzkum, proto předložila novou koncepci transferu výzkumu. Je částí celkové výzkumné strategie, která je zaměřena na stálou podporu základního výzkumu i na rozvoj výzkumu aplikovaného. Vypracovalo ji ministerstvo pro vysoké školy a výzkum (Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche) společně s ministerstvem pro hospodářský vzestup (Ministère du redressement productif). Má dvojí cíl: čelit problémům dneška i zítřka a učinit z výzkumu hlavní nástroj hospodářského růstu a zvyšování konkurenceschopnosti Francie.

Nová koncepce je založena na 15 opatřeních, která se začnou realizovat již od začátku příštího roku. Sledují několik cílů:

• zajistit monitorování a evaluaci celého průběhu transferu, což zahrnuje změny legislativy, vytvoření odpovídajících ukazatelů, širší hodnocení výzkumných pracovníků a vytvoření poradních orgánů na místní úrovni;

• zajistit vzdělávání v oblasti transferu a inovací, což zahrnuje vytvoření systému školení vedoucích pracovníků výzkumu, uznání nového studijního oboru a přípravu odpovídajících studijních programů a konečně rozšíření všech vysokoškolských studijních programů o povinný kurz inovací a podnikatelství;

• nově definovat autorská práva ve veřejnoprávním výzkumu a zajistit jejich ochranu v celé Evropě;

• podporovat transfer výzkumu do inovativních středních a malých podniků, což zahrnuje nejen podporu jednotlivých iniciativ, ale i realizaci programu zřízení 100 laboratoří společných pro vysoké školy i podniky a vypisování výzev k tematickým projektům, dále i rozšíření přímých kontaktů mezi výzkumnými pracovníky a podniky vytvořením společné sociální sítě a poradenské služby pro podniky a konečně rozšířené možnosti zaměstnávání doktorandů přímo v podnicích;

• realizovat komplexní program podpory transferu zakládáním podniků zaměřených přímo na využití výsledků výzkumu (inkubátorů);

• založit výzkumné středisko pro ekonomiku inovací jako think-tank, který má podporovat veřejnou politiku.

Návrh nové koncepce byl zpracován na základě šetření o optimalizaci systému transferu a inovací, které vedli šéfové dvou význačných firem, založených právě na inovacích, výzkumu a transferu nejpokročilejších technologií (GenopoleAlcatel-Lucent Bell Labs France).

Příprava nové koncepce byla také propojena s celostátním konzultačním procesem o vysokém školství a výzkumu, který probíhal od července do listopadu letošního roku (Assises de l’enseignement supérieur et de la recherche). Nový francouzský prezident zahájil tento konzultační proces v rámci přípravy nového vysokoškolského zákona s cílem obnovit důvěru a vzájemný dialog mezi vysokými školami a státem.

Na závěrečném zasedání konzultačního procesu dne 26. listopadu Geneviève Fiorasová uvedla, že jeho cílem je najít nejlepší způsob, jak splnit cíle nové vlády – podpořit úspěšnost studia, zvýšit uplatnění výsledků výzkumu a otevření se světu – a využít obrovský potenciál Francie, která má 160 tisíc vysokoškolských pedagogů a výzkumných pracovníků, 2,4 milionu studentů a roční rozpočet odpovídající kapitoly 26 miliard €. Vláda jej dokázala zvýšit pro rok 2013 o 2,2 %, přestože se původně předpokládalo snížení o 3,5 %. Ministryně samozřejmě zdůraznila, že i v podmínkách značných rozpočtových omezení vláda zajistila, že výzkumný potenciál Francie zůstane zachován. Především se bude pečovat o získávání nových vědeckých pracovníků a o zlepšení nejisté situace pracovníků se smlouvou na dobu určitou vytvořením 8 tisíc nových pracovních míst během čtyř let. Uvedla také, že ve financování výzkumu bude obnovena rovnováha mezi financováním institucionálním a projektovým (opět s důrazem na ten první).

Vláda již také zahájila další velkou akci, kterou je nový start Opération Campus, vysoce prestižního programu prezidenta Sarkozyho vyhlášeného v roce 2007 (přinesli jsme o něm i o dalších Sarkozyho projektech, jako je Idex informaci již v článku Vysoké školství, výzkum a francouzské volby). Jeho cílem bylo vytvořit centra vysokého školství a výzkumu, která by obstála v mezinárodní soutěži. Z celkem 66 projektů bylo tehdy vybráno 12 regionálních sdružení vysokých škol a výzkumných center (PRES – Pôle de recherche et d’enseignement supérieur), jež se měla stát centry excelence a mohla se ucházet o dotace v celkové výši 5 miliard €. Původní projekt také počítal s finanční účastí soukromých společností (v rámci tzv. projektů PPS – public-private partnerships), které by kampusy vybudovaly (nebo renovovaly) a udržovaly po dobu 20–30 let, kdy by jim stát platil nájem. Avšak po pěti letech se s výstavbou ještě nezačalo, nebylo vydáno ani žádné stavební povolení a z celkové částky bylo využito necelých 200 miliónů €.

Nová francouzská vláda proto nařídila šetření celé situace, které bylo uzavřeno na konci října. Zjistilo se, že hlavní příčinou byla přílišná složitost postupů v PPP projektech, a také, že se omezovala úloha představitelů francouzských regionů, přestože měly přispívat částkou přesahující 1 miliardou €. Vláda proto rozhodla, že se v dalším postupu upustí od uzavírání PPP projektů, ovšem s výjimkou těch případů, kdy již dohody byly podepsány nebo byly těsně před uzavřením, a že stát znovu potvrdí svou celkovou zodpovědnost za výstavbu vysokoškolských areálů.

Současně ministerský předseda Jean-Marc Ayrault, který se závěrečného jednání aktivně zúčastnil, potvrdil další podporu vlády pro realizaci největšího areálu celého projektu, kterým je Campus Paris-Saclay. Areál leží poblíž Paříže, má být dokončen v roce 2014 a sdružuje na 23 partnerů – univerzity, grandes écoles a veřejné i soukromé výzkumné organizace. Bude mít více než 10 tisíc pedagogických a výzkumných pracovníků a téměř 50 tisíc studentů, 30 tisíc z nich v magisterských a doktorských programech. Náklady na jeho dokončení budou hrazeny nejen z projektu Opération Campus (850 miliónů €) a z projektu Idex, ale i přímo vládou (po 1 miliardě €).

Prameny:

Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche: Augmenter l’impact économique de la recherche: 15 mesures pour une nouvelle dynamique de transfert de la recherche publique, levier de croissance et de compétitivité.

Une nouvelle politique de transfert pour la recherche. Conseil des ministres du 07 novembre 2012

Communication de Geneviève Fioraso en Conseil des ministers: Répondre au défis sociétaux d’aujour d’hui et demain, faire la recherche un levier de croissance et de compétitivité. 12 novembre 2012

Discours de Geneviève Fioraso, ouverture des Assises nationales de l’ESR. Assises de l’enseignement supérieur et de la recherche. 28 novembre 2012

Jane Marshall: Research transfer reform to boost competitiveness. University World News, Issue 248, 15 November 2012

Jane Marshall: Relaunch of huge Operation Campus funding plan. University World News, Issue 246,  01 November 2012

Napsat komentář

Filed under Ekonomika & VŠ, EU (organizace, celek/členské země), Francie, Výzkum, Všechny články

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s