Němečtí zaměstnavatelé žádají změny v přípravě učitelů

Řada významných dokumentů, mezi nimiž ve světě k nejznámějším patří studie společnosti McKinsey vedené profesorem Michaelem Barberem, dnes považuje kvalitu učitele za nejdůležitější faktor rozhodující o kvalitě vzdělávání. Nedávno se k nim připojil další národní dokument, který v říjnu 2012 připravila Konfederace německých zaměstnavatelských svazů (Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, BDA). Vyzvala k pronikavým změnám v systému přípravy učitelů v Německu, které by měly vést k větší profesionalitě učitelů a ke schopnosti se vyrovnat s novými požadavky. Varuje také před nedostatkem učitelů, jestliže toto povolání přestane být atraktivní.

Redakce Vysoké školství ve světě

V úvodu dokument BDA (ProfiLehrer – Ein Schlüssel für Schulqualität) zdůrazňuje, že vzdělání rozhoduje o budoucnosti společnosti. Proto má hospodářská sféra vysoký zájem o školu a její kvalitu, je připravena se školami a učiteli spolupracovat a jejich práci také aktivně podpořit vlastními iniciativami.

Především je nutné, aby se dalekosáhlé změny, ke kterým došlo ve vzdělávacím systému, projevily i v přípravě učitelů. Mezi tyto změny patří zavádění celodenní péče na školách, stoupající podíl žáků z přistěhovaleckých rodin a s tím související význam inkluze, individualizace výuky a důraz na osvojování kompetencí. Změny se musí projevit v profilu učitele a v jeho profesionalitě, kdy jsou učitelé odpovědní nejen za výchovu a vzdělávání žáků, ale i za rozvoj a utváření své školy. K tomu ovšem potřebují nejen kvalitní přípravné vzdělávání, ale i systematické uvádění do praxe, zabezpečení profesionálního i osobního růstu dalším vzděláváním a stálou podporu vedení školy i dlouhodobé vzdělávací politiky, která pro to vytváří prostor. Jen tak může učitelství v Německu zůstat i nadále atraktivní.

V několika příštích letech dosáhne více než polovina učitelů v Německu důchodového věku. A přestože se počet žáků o něco sníží, hrozí vážný nedostatek učitelů. Učitelství musí zůstat atraktivní, aby mělo nejen dostatek zájemců, ale především dostatek těch kvalitních. Dnes si však většina učitelů stěžuje, že jak jejich přípravné, tak další vzdělávání je nedostatečné, že nejsou připraveni na reálné podmínky, které je čekají, především na to, jak zvládnout rizikové žáky.

Učitelé středních škol (v mezinárodní terminologii vyšších sekundárních) jsou vzděláváni na univerzitách a jiných vysokých školách, jejich studium je obvykle devítisemestrové a zahrnuje minimálně dva předměty. Studium učitelů na nižších stupních (primární a nižší sekundární vzdělávaní) je kratší, od sedmi do devíti semestrů. Studium bylo dosud ukončováno první státní zkouškou, po které následuje dvouletá (v některých spolkových zemích jen 18měsíční a výjimečně i 12měsíční) přípravná služba na škole (Vorbereitungsdienst, Refendariat), spojená s další systematickou výukou (v tzv. Lehrerseminare, organizovaných školskou správou). Tato druhá fáze, připravující čekatele učitelství na učitelskou kariéru jako státního zaměstnance, byla ukončována druhou státní zkouškou.

Dosavadní systém je nahrazován strukturovaným studiem, které je založeno na reformách Boloňského procesu. Obsahuje dvě fáze na vysoké škole – bakalářské a magisterské studium – a opět navazující zpravidla dvouletou přípravnou službu na škole. Bakalářské studium je zaměřeno výlučně na studium obou předmětů, takže umožňuje, aby jeho absolvent našel zaměstnání v odpovídajících oborech, pokud nechce učit, magisterské studium je naopak zaměřeno na pedagogiku a didaktiku. Studijní programy se však liší v jednotlivých spolkových zemích podle toho, jak dalece v nich již pokročil Boloňský proces; v některých byl ovšem opět zaveden systém dvou státních zkoušek.

BDA požaduje, aby se strukturované studium zavedlo v celém státě. V tom je podporována i učitelskými odbory (GEW – Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft), které zdůrazňují, že rozdílné předpisy v jednotlivých spolkových zemích navíc značně omezují mobilitu budoucích učitelů. Vzdělávání učitelů má vycházet z požadavků, které na ně budou v praxi kladeny, a má těsně propojovat studium předmětů s jejich didaktikou a pedagogikou. Již příprava na vysoké škole by měla zahrnovat období praxe v těsné spolupráci s vybranými (u nás „fakultními“) školami. Magisterský diplom má studenty připravit na každodenní práci ve škole a být nezbytnou podmínkou pro dráhu učitele. Bakalářský diplom má dostačovat pro asistenty učitelů, výchovné a kariérové poradce a pro potřeby celodenní péče. Místo dosavadních forem nástupu do školy (Referendariat a Lehrerseminare) mají noví učitelé absolvovat úvodní fázi své učitelské dráhy, kdy se již plně podílejí na životě školy a přitom jsou profesně a individuálně vedeni (formou koučinku).

Konfederace německých zaměstnavatelských svazů BDA dále požaduje vyváženější poměr učitelů a učitelek i větší podíl přistěhovalců mezi novými učiteli. Pedagogické studium má být umožněno i těm, kteří prošli odborným vzděláváním, a měla by jim být poskytnuta i patřičná podpora.

V závěru dokumentu BDA jsou uvedeny některé z mnohých iniciativ, kterými dnes hospodářská sféra podporuje školy a přípravné i další vzdělávání učitelů, jako jsou například podpora škol prostřednictvím networku (síťového propojení) SchuleWirtschaft (www.schulewirtschaft.de), různé nadace (www.sdw.org/studienkolleg), iniciativa Teach First (www.teachfirst.de), podpora matematiky, informatiky a technologických a přírodovědných oborů (MINTwww.mintzukunftschaffen.de) nebo i celková politická podpora školství zaměstnavatelskými svazy (www.arbeitgeber.de).

Prameny:

BDA: ProfiLehrer – Ein Schlüssel für Schulqualität. Oktober 2012

Michael Gardner: Employers want sweeping changes to teacher training. University World News, Issue 246, 4 November 2012

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Kvalita, Německo, Výuka, Všechny články

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s