Evropské výzvy na podporu vysokého školství a výzkumu

Tisíce jednotlivců i institucí vyzývají politické představitele Evropy, aby na nadcházejícím summitu Evropské rady k rozpočtu EU na další sedmileté období (2014–2020) podpořili evropský program pro výzkum Horizon 2020 a evropský program pro mezinárodní mobilitu studentů a učitelů Erasmus pro všechny (Erasmus for All). Tyto iniciativy jsou pochopitelné především proto, že se objevují předběžné návrhy, aby kvůli ekonomické a finanční krizi byl rozpočet EU na tyto programy v příštích letech krácen.

Redakce Vysoké školství ve světě

Nejvyšší představitelé členských států Evropské unie, kteří tvoří Evropskou radu (European Council), budou o Víceletém finančním rámci (MFF Multi-annual Financial Framework) na roky 2014–2020 jednat na rozpočtovém summitu 22. a 23. listopadu 2012 v Bruselu. Kypr, který v tomto pololetí předsedá EU, předložil 29. října první kompromisní návrh rozpočtu EU, který byl proti původnímu snížen celkem o 50 miliard €.

V rámci návrhu celého rozpočtu byla jedna z jeho kapitol nazvaná Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost, která zahrnuje mimo jiné oba programy Horizon 2020Erasmus for All, snížena ze 114,9 miliard € na 109,7 miliard €. Toto téměř pětiprocentní snížení je přitom procentuálně vyšší než například navrhované snížení výdajů na politiku soudržnosti nebo zemědělství.

Uvedený materiál představuje pouze začátek diskusí, neboť podstatné bude, na jaké podobě rozpočtu se vůbec členské země mohou dohodnout. K dohodě je ovšem daleko, protože každá země se snaží hájit hlavně své vlastní zájmy a zachovat si své výsady. Do vyjednávání vstupuje nepřehledná spleť zájmů a taktik, v nichž se společný kompromis hledá dosti složitě. Nadcházející bruselský summit proto také nemusí skončit úspěšně.

Zatímco například Francie hájí zájmy zemědělství, jiné země – Británie nebo Švédsko – požadují vyšší podíl výdajů na podporu konkurenceschopnosti a ekonomického růstu Evropy (například švédský ministr pro evropské záležitosti předložený návrh kritizoval kvůli tomu, že „největší škrty jsou navrhovány právě tam, kde EU musí nejvíce investovat“). Navíc je však většina zemí původní evropské sestavy EU-12 označována jako Přátelé politiky soudržnosti (Friends of Cohesion group), jejíž posílení v rozpočtu prosazují. Itálie v této souvislosti usiluje o prostředky pro své jižní regiony a pro oběti květnového zemětřesení v oblasti Emilia-Romagna. Zároveň ale Itálie, kde se HDP na obyvatele pohybuje mírně pod evropským průměrem, už nechce pomáhat zemím, které jsou na tom ekonomicky přibližně stejně jako ona, a usiluje o slevu na odvodech do dlouhodobého unijního rozpočtu ve výši jedné až dvou miliard €.

Ani to však ještě není vše. Obavy vyvolávají také zřetelné signály, že příliš vysoké rozpočtové škrty schválené Evropskou radou mohou vést k zablokování celého rozpočtu při projednávání v Evropském parlamentu. Silným argumentem se stane nedostatečný příliv nové energie (finančních prostředků) na realizaci cílů Lisabonské smlouvy.

Lobování, aby vysoké školství a výzkum byly vyňaty z rozpočtových škrtů, započalo již 23. října 2012. Otevřený dopis hlavám států, předsedům vlád a evropských výzkumných organizací sepsalo 44 laureátů Nobelovy ceny a držitelů Fieldsovy medaile, kteří v dopisu varují před škodami, jež by rozpočtové škrty napáchaly.

Signatáři dopisu vyzdvihují například fungování Evropské rady pro výzkum (ERC European Research Council), která „dosáhla celosvětového uznání… financuje vynikající lidi a vynikající projekty. Podporuje excelenci na evropské úrovni a je cenným doplňkem financování výzkumu v jednotlivých zemích.“

Na základě tohoto dopisu vznikla petice, jejímž cílem je mobilizovat především evropskou výzkumnou obec a zainteresované občany proti možným rozpočtovým škrtům (petici podepsali například španělský filmový režisér Pedro Almodóvar, prezident fotbalového klubu FC Barcelona Sandro Rosell, několik olympijských vítězů atd.). Ve čtvrtek 15. listopadu bylo pod peticí již 133 tisíc podpisů (z nich je pouze 1 510, tedy 1,1 %, z České republiky) a jejich počet se každý den zvyšuje zhruba o několik tisíc.

Minulý čtvrtek (8. listopadu) vydala své prohlášení adresované hlavám států a předsedům evropských vlád také Evropská asociace univerzit (EUA European University Association). V prohlášení EUA argumentuje, proč je pro Evropu naprosto zásadní, aby se programy Horizon 2020Erasmus for All při jednáních o rozpočtu staly vysokými politickými prioritami.

„Cíle Strategie Evropa 2020 (Europe 2020 Strategy) zdůrazňují, že dosažení inteligentního a udržitelného růstu musí být postaveno na posílení výzkumu a vývoje, lidských zdrojů a jejich kvalifikací a dovedností. Jedině ty totiž umožní vytvářet nové produkty a služby, které udrží Evropu konkurenceschopnou na globálních trzích“, uvádí se mimo jiné v prohlášení EUA.

„Avšak globální a regionální konkurenti Evropy nečekají. Jako nikdy dříve investují do univerzit a přípravy dalších generací mladých lidí, kteří se stanou inovátory zítřka. Evropa místo toho dnes nechává vyrůstat ztracenou generaci, protože nedostatečně podporuje vysoké školství, vědu, výzkum a inovace. Sama sebe tak vystavuje riziku celosvětové marginalizace a ztráty konkurenceschopnosti.“

V prohlášení EUA jsou zvýrazněna tři klíčová sdělení vrcholným evropským politikům:

  • Zaprvé EUA zdůrazňuje, že často opakovaná politická rétorika, která neustále poukazuje na významnou úlohu vzdělání, výzkumu a inovací pro budoucí konkurenceschopnost Evropy, musí být podpořena také konkrétními závazky a kroky ze strany EU i jejich členských států.
  • Zadruhé EUA argumentuje, že zvyšování výdajů na vysoké školství a výzkum a s tím spojená mobilizace potenciálu a kapacity dnešních i příštích generací mladých lidí jsou pro Evropu bezpodmínečně nutné, chce-li se chránit před dalšími vážnými ekonomickými krizemi a připravovat podmínky pro budoucí prosperitu.
  • Konečně EUA tvrdí, že investice do vysokého školství a výzkumu jsou nezbytné právě i na evropské úrovni, kde působí jako vyrovnávací síly, když je ekonomika některých zemí slabá, nebo jako katalyzátor v období ekonomické restrukturalizace a růstu.

„Více než kdy jindy a právě proto, že se Evropě dosud nepodařilo překonat krizi a výrazně oživit ekonomický růst, teď skutečně není vhodná doba pro snižování výdajů na vzdělávání, výzkum a vývoj,“ uzavírá EUA.

Prameny:

EUA calls on Heads of State and Government to give high priority to Horizon 2020 and Erasmus for All Programmes in EU Budget negotiations for 2014–2020. EUA, November 08, 2012

European personalities urge EU leaders to back Erasmus. European Commission, Press Release 9. 11. 2012

Jean Monnet Conference: Sustainable growth in the European Union – the role of education and training. Brussels, Belgium 13–14 November 2012

The letter of 44 European Nobel Laureates and 6 Fields Medallists. 23. 10. 2012

Jan Petter Myklebust: Calls to protect EU research and exchange funding. University World News, 11 November 2012, Issue 247

Rozpočet EU. Tahanice až do poslední chvíle. PressEurop 14. 11. 2012

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Financování, Politika & VŠ, Všechny články

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s