OECD „volá po reformě“, Dánsko zůstává v klidu…

Na začátku září vydala Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj OECD zprávu o Dánsku s názvem Dovednosti za hranicemi školy (Skills beyond School), kterou doprovázela tisková zpráva s titulkem „OECD volá po reformě dánského postsekundárního odborného vzdělávání a přípravy.“ Ve stejný den však zveřejnily dánské úřady tutéž studii, jen v tiskové zprávě stálo, že „OECD chválí dánský systém odborného vzdělávání a přípravy.“ Obě informace jsou správné, i když Dánsko zdá se zvolilo příznivější výklad podstaty závěrů publikace než samotná OECD.

Redakce Vysoké školství ve světě

Ve své zprávě Dovednosti za hranicemi školy. Přehled o Dánsku (A Skills beyond School. Review of Denmark) zdůrazňuje OECD čtyři hlavní závěry.

  • Dánsku se doporučuje, aby „co nejvíce těžilo z výzkumu a vývoje“ prostřednictvím posilování spolupráce mezi univerzitami, odbornými vysokými školami, profesními akademiemi a soukromým sektorem.
  • Zadruhé by Dánsko mělo zlepšit systém uznávání předchozího učení.
  • Zatřetí je třeba usilovat o to, aby učitelé v postsekundárním odborném vzdělávání a přípravě měli aktuální a relevantní (odpovídající) znalosti a dovednosti.
  • Konečně, a to je právě zajímavé v souvislosti s titulkem vlastní tiskové zprávy, OECD vyzývá k odložení reformy plánované na rok 2015, v rámci níž se vzdělávání v profesně orientovaných bakalářských programech má přesunout z profesních akademií na odborné vysoké školy.

Co na to Dánsko?

Z dánské perspektivy, která je ovšem dosti specifická, jsou všechny tyto závěry poměrně zajímavé. Začneme-li odzadu, zdá se, že poslední závěr je v protikladu k prvnímu, který hovoří o potřebě silnějšího propojení s výzkumem a vývojem.

Vzdělávací soustava v Dánsku

Na straně dánského Ministerstva vědy, inovací a vysokého školství (Ministry of Science, Innovation and Higher Education) se na přípravě tzv. podkladové národní zprávy pro OECD (Skills beyond School – National background report for Denmark) podílel významnou měrou Peder Michael Sørensen. Ten je přesvědčen, že doporučení odložit plánované reformy vyplývá z poznatků, které experti OECD získali během návštěv, jež absolvovali přímo na dánských vzdělávacích institucích.

„Domnívám se, že na profesních akademiích našli energii a nadšení, které odborné vysoké školy tak úplně nemají,“ tvrdí P. M. Sørensen a dodává, že je třeba najít řešení, které povede k užší spolupráci mezi vzděláváním, vědeckou sférou a soukromým sektorem a zároveň zajistí, že si všichni zúčastnění přinejmenším udrží svůj vnitřní náboj a nasazení.

Sørensen si je vědom potřeby dalšího odborného vzdělávání učitelů v profesních akademiích. Dánsko má velmi dobré výsledky, pokud jde o spolupráci mezi vzděláváním a světem práce. Ta však podle všeho představuje větší přínos pro studenty než pro jejich učitele.

„Věnovali jsme sice velké objemy prostředků na vyvážení teorie s praxí v obsahu vzdělávání, ale je možné, že samotní učitelé na školách (profesních akademiích) zůstali trochu pozadu,“ říká. „Víme o tom a vyčlenili jsme peníze speciálně na rozvoj odborných kompetencí učitelů. Chceme, aby se více napojili na dnešní trh práce, pro který své studenty připravují.“

Vysokoškolské kvalifikace v Dánsku

Jednou z oblastí, kde OECD podle Sørensena ne úplně vystihla situaci, je institucionální zázemí pro uznávání výsledků předchozího učení, které bylo kritizováno jako nedostatečné. „Je pochopitelně, že experti OECD jsou zvyklí na porovnávání zemí s výrazně odlišnou kulturou v této oblasti. Já jsem však zblízka zažil reformy ve Francii a ta průvodní byrokracie byla neuvěřitelná. V Dánsku teď děláme něco podobného, ale je to mnohem méně o papírování.“

Sørensen má na mysli skutečnost, že osvědčení, formální akreditace a razítka zdaleka nemají v dánské společnosti takový význam jako v některých jiných zemích Evropy. Ustavení striktnějšího formálního rámce pro uznávání výstupů předchozího učení by vedlo k výraznému nárůstu byrokracie v systému, který funguje dlouhou řadu let, aniž by ji potřeboval.

Projekt OECD Skills beyond School

Nový projekt Skills beyond School. The OECD review of postsecondary vocational education and training.přímo navazuje na dva předchozí velké projekty OECD: zaprvé Thematic Review of Tertiary Education (zakončený v roce 2008 výbornou dvoudílnou zprávou Tertiary Education for the Knowledge Society) a zadruhé Reviews of Vocational Education and Training (zakončený v roce 2011 zprávou Learning for Jobs). Obou zmíněných projektů se účastnila i Česká republika.

Studie o postsekundárním odborném vzdělávání v Dánsku, v Jižní Koreji (A Skills beyond School. Review of Korea) a ve Španělsku (A Skills beyond school. Commentary on Spain) jsou první z řady postupně zpracovávaných zpráv zaměřených na více než 20  zemí OECD, které se zmíněného projektu Skills beyond School účastní. Bohužel mezi nimi chybí Česká republika, přestože by nám účast v projektu mohla výrazně pomoci při hledání perspektivního řešení strukturálního problému mezi vyššími odbornými školami na straně jedné a tzv. profesními bakaláři na straně druhé.

Komplexní přehled, analýzu a doporučení připravuje OECD v rámci projektu v deseti zemích: v Rakousku, Dánsku (zpráva OECD byla publikována v září 2012), Egyptě, Německu, Izraeli, Koreji, Nizozemí, Švýcarsku, ve Velké Británii (v Anglii) a ve Spojených státech (případové studie ve státech Florida, Maryland a Washington).

Redukované verze projektu (v nichž jsou omezeny návštěvy examinátorů přímo na místě a projekt je tak pro danou zemi podstatně levnější), jejímž výstupem budou pouze obsáhlé komentáře a poznámky OECD k dané zemi, probíhá v sedmi zemích: v Belgii (Vlámsko), Kanadě, na Islandu, v Rumunsku, Španělsku (komentář OECD byl již publikován v září 2012), Švédsku, Severním Irsku a ve Velké Británii (ve Skotsku).

Všechny uvedené země – a kromě nich navíc také Francie, Maďarsko a Mexiko (OECD pro ně sice nezpracovává národní zprávy, ale stanou se součástí závěrečné mezinárodní komparace) – zpracovávají v rámci projektu Skills beyond School pro OECD podkladové národní zprávy – podobné jako již připravilo Dánsko, Jižní Korea a Španělsko.

Prameny:

OECD: Skills beyond School. The OECD review of postsecondary vocational education and training. OECD Project Flyer, October 2012

Simon Field et al.: A Skills beyond School. Review of Denmark. OECD, Paris, September 2012

Ard Jongsma: OECD ‘calls for reform’, Denmark takes it easy. University World News, Issue 238, Global Edition, 9 September 2012

Danish Agency for Higher Education: Skills beyond School: OECD Review of Post-Secondary Vocational Education and Training – National background report for Denmark. Ministry of Science, Innovation and Higher Education, March 2012

Napsat komentář

Filed under Dánsko, OECD (organizace, celek/členské země), Utváření VŠ, Všechny články

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s