Představujeme britskou Společnost pro výzkum vysokého školství (SRHE)

V návaznosti na nedávný text o německé asociaci výzkumníků ve vysokém školství představujeme dnes britskou Společnost pro výzkum vysokého školství (Society for Research into Higher Education, SRHE), která má však dosah i do řady dalších zemí (nejen Commonwealthu). Věnovat se budeme záměrům a cílům Společnosti, její časopisecké a knižní publikační činnosti i její finanční a organizační podpoře flexibilním i stálým pracovním sítím k jednotlivým tématikám výzkumu. Připojujeme pozvánku na letošní výroční konferenci v prosinci, která se bude konat v Newportu ve Walesu.

Redakce Vysoké školství ve světě

Společnost pro výzkum vysokého školství (Society for Research into Higher Education, SHRE) se sídlem v Londýně je nezávislá učená společnost, zaměřená na systematické a rozsáhlé studium vysokého školství. Primární úlohou Společnosti je přispívat ke zlepšování kvality vysokého školství prostřednictvím výměny vědeckých poznatků, zkušeností, odborných diskusí a publikováním výsledků výzkumů. Členy Společnosti jsou odborníci především z britského okruhu, ale také z celého světa a společnost spolupracuje jako nezisková organizace s UNESCO.

Svoje činnosti strukturuje Společnost do následujících hlavních cílů:

 • stimulace nových forem výzkumů a šetření v oblasti vysokého školství;
 • podpora rozvoje výzkumné kapacity;
 • motivace nových výzkumníků ve vysokém školství;
 • rozvoj výzkumných sítí v oblasti vysokého školství;
 • nabídka pro prezentaci výzkumu o vysokém školství;
 • podpora rozvoje metodologie výzkumu;
 • podpora publikování výzkumu o vysokém školství;
 • podpora spolupráce s různými zájmovými skupinami, aby koncepční a řídící praxe ve vysokém školství mohla být formována na základě poznatků výzkumu.

V současné době tvoří Společnost asi 850 individuálních členů, ze tří čtvrtin výzkumní a akademičtí pracovníci z Velké Británie, další členové Společnost pocházejí především z anglofonních zemí (Irska, Austrálie, USA, Kanady a Jihoafrické republiky), ale například i z Nizozemska.

Aktivity Společnost zasahují do tří velkých oblastí: publikační činnosti, finanční a organizační podpory sítí a specializovaných skupin výzkumníků, a organizování konferencí.


Publikační činnost
spočívá především v  dlouhodobě vydávaných knižních edicích, dnes ve spolupráci s nakladatelstvím Routledge/Taylor & Francis Group (SRHE/Routledge Book Series), a ve vydávání velice prestižních časopisů:

Studies in Higher Education je časopis zaměřený na široký rozsah badatelských zájmů ve vysokém školství včetně sociálního a institucionálního kontextu. Časopis vychází osmkrát ročně.

Higher Education Quarterly zveřejňuje články zabývající se záležitostmi politiky, strategického řízení a strategických koncepcí vysokého školství. Velkou část svého obsahu věnuje časopis zprávám o výsledcích výzkumu, které jsou určeny širšímu okruhu manažerů a řídících pracovníků na institucionální i národní úrovni i ostatních akademických pracovníků. Jak z názvu vyplývá, časopis vychází čtyřikrát ročně.

Research into Higher Education Abstracts si kladezacíl zprostředkovat kompletní zpravodajství o současné výzkumné práci v oblasti vysokého školství ve Velké Británii a výběrově i ze světa.

Společnost vydává také svoje vlastní publikace informačního a poradenského charakteru:

 • SRHE Newsletter, který informuje o novinkách Společnosti a přináší podrobné zprávy o událostech a různých aktivitách.
 • Guides on Postgraduate Issues představuje oblíbenou řadu knih, která vychází vstříc narůstajícím požadavkům na školitele a tutory postgraduálních studentů (tj. studujících programy vyšší než bakalářské), kteří přicházejí z velmi rozdílných oborů a prostředí a s velmi rozličnými potřebami.
 • Twenty Years of Schooling je neobvyklou a velmi zajímavou publikací, která odráží dramatickou proměnu nárůstu počtu vysokoškolských studujících v posledních dvaceti letech na pozadí zkušeností konkrétních studujících s jejich „životem ve škole“.

Finanční a organizační podpora SRHE se týká velkého počtu speciálních zájmových sítí výzkumníků i pracovníků z praxe z jakékoliv oblasti vysokého školství. Z výroční zprávy za rok 2011 můžeme citovat příklady témat, kterými se specializované skupiny zabývají: otázky akademické praxe, problémy postgraduálního vzdělávání, přístup na vysoké školy v souvislosti se zvyšováním počtu studujících, vysokoškolská politika, zkušenosti studujících a další. Sítě jsou otevřeny komukoliv a nabízejí různé semináře, workshopy a další aktivity a zajišťují, že je Společnost ve stálém styku se současným výzkumnými poznatky. Společnost také podporuje práci na výzkumných projektech z jiných zdrojů, ale i přímo sponzoruje výzkumné projekty z vlastních zdrojů.

SRHE organizuje každoročně největší konferenci o vysokém školství ve Velké Británii a s ní paralelní konferenci pro postgraduální studenty a mladé výzkumné pracovníky. Konference se účastní pracovníci výzkumu z více než tří desítek zemí. V letošním roce se bude výroční konference s názvem What is higher education for? Shared and contested ambitions konat ve dnech 12.–14. prosince 2012 a jako obvykle ji bude doprovázet konference mladých pracovníků, která bude o stejném tématu diskutovat z jejich perspektivy. Prezentace příspěvků a všeobecná diskuse se zaměří na pět oblastí:

 • akademická praxe a práce, vysokoškolské kariéry a kultury;
 • vysokoškolská politika;
 • studium, výuka a hodnocení;
 • zkušenosti studentů;
 • vládnutí, vedení, řízení a kvalita.

Kromě tradiční prezentace příspěvků s návaznou diskusí dává konference možnost práce v menších skupinách na workshopech a tzv. sympoziích a kulatých stolech. Podobně jako v minulých letech se na konferenci očekává vysoká účast (výroční konference v roce 2011 se zúčastnilo 300 delegátů ze 40 zemí) a pro zájemce je stále otevřena možnost registrace, avšak již bez aktivní účasti.

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Spojené království, Utváření VŠ, Všechny články

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s