Chudé děti stále více zaostávají za bohatými

V Americe se vzdělání vždy považovalo za důležitý faktor, který může zvýšit šance dětí ze znevýhodněných rodin na úspěch v dospělosti. Analýzy dlouhodobých trendů publikované v novém sborníku výzkumných studií Whither Opportunity? Rising Inequality, Schools, and Children’s Life Chances však ukazují něco jiného. V USA se sice během několika málo desetiletí výrazně zmenšily rozdíly v šancích na vysokoškolské vzdělání mezi bílými a černými, ale naopak ve stejném období značně vzrostly rozdíly mezi dětmi z bohatých a chudých rodin, což začíná ohrožovat jednu ze základních funkcí vzdělání v americké společnosti (vyrovnávací funkci) a tím i naději na rovné příležitosti v životě.

Redakce Vysoké školství ve světě

Sborník výzkumných studií Whither Opportunity? Rising Inequality, Schools, and Children’s Life Chances sestavili profesoři Greg Duncan z Kalifornské univerzity v Irvine a Richard Murnane z Harvardu. Byl vydán výzkumným centrem po společenské vědy Russell Sage Foundation ve spolupráci se Spencer Foundation zaměřenou na vzdělávání. Závěry studií známé úzkému kruhu odborníků se nyní dostávají do centra pozornosti širší veřejnosti, částečně také proto, že se stále vzrůstající nerovnosti v příjmu staly jedním z hlavních témat prezidentských voleb. Podle oficiálních údajů se totiž od roku 1979 příjmy 1 % nejbohatších amerických domácností zvýšily téměř třikrát, příjmy 20 % nejbohatších o dvě třetiny a příjmy zbývajících čtyř pětin populace jen o 20–40 %.

Sborník obsahuje řadu studií, které zkoumají, jak sociální a ekonomické podmínky ovlivňují práci škol a výsledky žáků, jaké důsledky mají nerovnoměrné příjmy, upadající městské čtvrti, nejistota na trhu práce a zhoršující se úroveň škol.

Podle jedné ze studií, již vedl Sean F. Reardon, profesor sociologie na Stanfordské univerzitě, závisí dnes úspěch ve vzdělávání více na příjmu rodiny než na rase, na rozdíl od 50. a 60. let, kdy tomu bylo naopak. Studie porovnávaly výsledky žáků pocházejících z rodin, jejichž příjem byl na 90. percentilu a na 10. percentilu (v roce 2008 to bylo asi 160 tisíc $ respektive 17,5 tisíce $). Rozdíly výsledků standardizovaných testů se mezi chudými a bohatými žáky v období 1960 až 2007 zvýšily o 40 % a jsou dnes dvakrát větší než rozdíly mezi výsledky černých a bílých žáků. Ty se v daném období naopak podstatně snížily, když ještě před padesáti lety byly téměř dvakrát větší než rozdíly mezi výsledky bohatých a chudých žáků.

Podle další studie, obsažené ve sborníku, kterou zpracovaly Susan M. Dynarski a Martha J. Bailey z Univerzity v Michiganu, rozdíly mezi bohatými a chudými studenty se přenášejí a pokračují i na postsekundární (vysokoškolské) úrovni. Již tak vysoké rozdíly v pravděpodobnosti získat vysokoškolský diplom (což je nejdůležitějším prediktorem úspěchu v zaměstnání) se od konce 80. let do současnosti zvýšily asi o polovinu. Studie porovnávala dvě generace studentů, narozené v letech 1961–1964 a 1979–1982. Zatímco mezi dětmi ze zámožných rodin vysokoškolské vzdělání (ukončení nějaké college) v první generaci získala jen třetina, v druhé generaci to byla již více než polovina. Na druhé straně z první generace dětí z rodin s nízkými příjmy získalo vysokoškolské vzdělání jen 5 %, z druhé generace pak 9 % dětí.

Jedním z důvodů pro růst rozdílů je, že bohatí rodiče investují do svých dětí (například do jejich sportování nebo doučování v matematice, do přírodovědného kroužku, baletu či hudební výchovy) nejen mnohem více peněz, ale i času než dříve a také se více zajímají o školy, do nichž jejich děti chodí. Na druhé straně rodiny s nízkými příjmy, které jsou čím dál častěji neúplné (jen s jedním rodičem), mají stále méně času i peněz. V roce 1972 nejzámožnější rodiny vynaložily pětkrát více prostředků na jedno dítě než rodiny s nízkými příjmy, v roce 2007 se rozdíl zvýšil na devítinásobek. Výdaje bohatých rodin se totiž více než zdvojnásobily, u rodin s nízkými příjmy se zvýšily jen o 20 %.

Významnou roli hrají první roky vývoje dítěte, ještě před vstupem do školy, kdy je rozhodující zájem a péče rodičů, především dostatek podnětů pro rozvoj dítěte. Meredith Phillips z Kalifornské univerzity v Los Angeles zjistila, že děti ze zámožných rodin stráví do svých šesti let v jiném podnětném prostředí, než je jejich domov nebo školka, podstatně více času než děti z rodin s nízkými příjmy.

Působí i širší místní prostředí. Zavírání podniků/firem a ztráta pracovních příležitostí zhoršuje výsledky všech žáků, kteří mají nízký socio-ekonomický status, dokonce i těch, jejichž rodin se propouštění přímo netýká. Je to důsledkem vysoké úrovně stresu v celé komunitě. Negativní vliv na výsledky vzdělávání má například i vysoká proměnlivost ve složení žáků, častý jev v chudších čtvrtích, nebo vysoká úroveň kriminality, která podlamuje angažovanost učitelů, zájem rodičů i výsledky žáků.

Problém nerovnosti je ovšem velmi komplexní, přerůstá totiž i do kulturní roviny (mluví se nejen o educational divide, alecultural divide). Zvýšení příjmů rodiny na spodním konci škály nemusí proto automaticky znamenat také lepší vyhlídky pro jejich děti.

Prameny:

Greg J. Duncan & Richard J. Murnane (Eds.): Whither Opportunity? Rising Inequality and Uncertain Life Chances of Low-Income Children. New York Russell Sage Foundation Press, 2011.

Ve zmíněném sborníku jsou obsaženy i studie o dostupnosti vysokoškolského vzdělávání:

S. F. Reardon (2011): The widening academic achievement gap between the rich and the poor: new evidence and possiblew explanations.

Martha J. Bailey & Susan M. Dynarski (2011): Inequality in Postsecondary Education.

Napsat komentář

Filed under OECD (organizace, celek/členské země), Společnost & VŠ, Studenti, USA, Všechny články

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s