Vysoké školy v Polsku usilují společně o více zahraničních studentů

V posledních letech polské vysoké školy spojily své síly a vedou kampaň, pomocí níž chtějí získat větší počet zahraničních studentů. Uvědomují si totiž malé povědomí o polském vysokém školství ve světě a reagují také na doporučení OECD z roku 2007. Proto například letos zdarma zpřístupnily nové iPhone a iPad aplikace pro potenciální zahraniční zájemce o možnostech vysokoškolského studia v Polsku (brzy nabídnou i verzi pro systém Android).

Redakce Vysoké školství ve světě

Podle zprávy Polské tiskové agentury, která cituje koordinátora programu „Studuj v Polsku“ (Study in Poland) doktora Wojciecha Marchwicu ze vzdělávací nadace Perspektivy (Fundacja Edukacyjna Perspektywy), se propagace polského vysokého školství dostává díky nejnovější technologii na zcela jinou úroveň.

Počet zahraničních studentů na vysokých školách v Polsku v posledních pěti letech postupně rostl. Podle zprávy „Zahraniční studenti v Polsku 2012“ (Studenci zagraniczni w Polsce), kterou nadace Perspektivy nedávno vydala, jejich počet letos dosáhl 24 253, což je o 13 % více než vloni.

V roce 2005/06 v Polsku studovalo pouze 10 092 studentů ze zahraničí. Povětšinou šlo o Ukrajince (6 321) a Bělorusy (2 937). Početnější skupinu tvořili i studenti z Norska, Španělska, Švédska a USA, kteří většinou využili možnosti studovat lékařství v anglickém jazyce.

Podíl zahraničních studentů nicméně činí pouze 1,2 %, což je jedna z nejnižších hodnot v OECD a v EU.

Chybí koncepce internacionalizace

Již v roce 2007 OECD publikovala zprávu Review of Tertiary Education in Poland, která mimo jiné výrazně upozorňovala na nedostatečnou internacionalizaci polského vysokého školství. Ve zprávě se také píše, že v Polsku chybí národní koncepce na podporu rozvoje mezinárodních aktivit vysokých škol a „panuje nejednoznačnost ohledně zavádění legislativních nástrojů, které by mohly vést k větší internacionalizaci systému.“ Míra internalizace je podle zprávy „velmi omezená.“

Od té doby se však toho mnoho nezměnilo. Vzhledem k neexistenci celostátní strategie a politiky zůstávají hlavními iniciátory a hybateli mezinárodního rozměru vysokého školství v Polsku nadále samotné vysoké školy.

Hybnou silou jsou vysoké školy

Konference rektorů akademických vysokých škol spolu s nadací Perspektivy realizuje od roku 2005 (prozatím bez podpory oficiálních míst) komplexní program na podporu polského vysokoškolského studia v Polsku s názvem „Studuj v Polsku“.

Do programu je zapojeno 40 vysokých škol, které vytvořily konsorcium pod vedením Varšavské univerzity a Jagellonské univerzity v Krakově.

Během let 2005 až 2012 udělaly vysoké školy obrovský kus práce. Vytvořily širokou nabídku kurzů a více než 350 plnohodnotných bakalářských, magisterských a doktorských programů v anglickém jazyce.

Jejich dílem je i společný webový portál a série informačních brožur, jichž bylo postupně (podle poptávky) vydáno již více než 120 tisíc kusů. Zástupci škol se zúčastnili 55 vzdělávacích veletrhů v 17 zemích po celém světě a zorganizovali 35 prezentací a „Dnů Polska“ v zahraničí.

Cílem všech těchto snah je přilákat nové kvalitní studenty. Poláci se přitom zaměřují především na mladé lidi z Ukrajiny, Ruska, Běloruska a Kazachstánu. Již před několika lety označil koordinační výbor programu „Studuj v Polsku“ za prioritní potenciální zdroj zahraničních studentů Ukrajinu, kterou s Polskem pojí historické a kulturní vazby i zeměpisná blízkost (koneckonců Polsko a Ukrajina spolu letos organizovaly fotbalové mistrovství Evropy).

Úsilí, které školy vynakládají, již přineslo měřitelné výsledky. Počet studentů z Ukrajiny vzrostl z 1 989 v roce 2005 na 6 321 v roce 2012, což představuje navýšení o více než 300 %. V roce 1998 Polsko otevřelo na Kyjevském polytechnickém institutu své první zahraniční zastoupení na vysoké škole.

Některé vysoké školy, které se podílejí na výše uvedeném programu, se rozhodly zavést pro potřeby náborových agentur na Ukrajině i certifikační systém. Ten by měl podle doktora Marchwicy začít fungovat v listopadu.

Kromě programu „Studuj v Polsku“ působí v zemi i menší, regionální konsorcia škol, která podporují mezinárodní aktivity a marketing studia v zahraničí. Jde například o programy „Studuj ve Varšavě“, „Studuj v Krakově“, „Studuj ve Vratislavi“, „Studuj v Pomořském vojvodství“ atd.

V březnu tohoto roku přišlo Ministerstvo vědy a vysokého školství (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) s prohlášením, že je ochotno pomoci s propagací polského vysokého školství a vědy v zahraničí. Zatím však nejsou k dispozici žádné informace o tom, jak vysokou částku chce ministerstvo uvolnit.

Program na podporu mezinárodní excelence KNOW

Přes vynaložené úsilí se polskému vysokému školství zatím nedaří získat mezinárodní věhlas. Zahraniční studenti a vědečtí pracovníci si jej nespojují s akademickou excelencí, což omezuje šance polských vysokých škol na úspěch na vysoce konkurenčním mezinárodním vzdělávacím trhu.

Problém je, že v Polsku zatím nejsou žádná světově uznávaná centra akademické excelence. Změnu by mohla přinést iniciativa ministerstva, které chce vytvořit elitní výzkumná centra, takzvaná „KNOW“ (akronym pro „přední vědecká centra“ Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący). Centra mají zaměstnávat vynikající a vysoce talentované výzkumníky a tak zvýšit konkurenceschopnost Polska v této oblasti.

Do konkurzu na získání statutu KNOW se mohly hlásit ústavy, konsorcia a univerzitní výzkumná centra, která se zabývají přírodními vědami, lékařstvím, zdravotní péčí a tělesnou kulturou. Výsledky prvního kola byly vyhlášeny společně premiérem Donaldem Tuskem a ministryní Barbarou Kudryckou 12. července 2012.

Značku a statut KNOW na léta 2012–2017 získaly následující instituce: Centrum matematických a počítačových věd ve Varšavě, Konsorcium Mariana Smoluchowského „Materia-Energia-Przyszłość“ v Krakově, Varšavské konsorcium akademických institucí v oboru chemie, Konsorcium Jagellonské univerzity Collegium Medicum a Farmakologického ústavu Polské akademie věd, fakulta farmacie společně s katedrou laboratorní medicíny na Lékařské univerzitě v Gdaňsku a Centrum pro inovativní výzkum v Bialystoku.

Na následujících pět let získá každé z těchto center navíc finanční částku ve výši 10 milionů €. V celku to ovšem představuje pouhou desetinu prostředků, které jsou přidělovány v rámci podobné iniciativy na podporu excelence výzkumných center v Německu.

Na rozhodování o udělení statutu KNOW se z větší části podíleli zahraniční odborníci (18 hodnotitelů bylo ze zahraničí, 5 z Polska). Pro zemi, kde v procesu akreditace zpravidla nefigurují zahraniční akademici a kde je až počínaje letošním rokem možné pozvat zahraničního hodnotitele či obhájit doktorskou disertační práci v angličtině, je to ovšem velice důležitý precedens.

K tomu, aby mezinárodní aktivity polských vysokých škol skutečně nabraly tempo a polské univerzity se staly konkurenceschopnými v mezinárodním kontextu, je však třeba udělat mnohem více.

Konference rektorů polských vysokých škol poslední čtyři roky usiluje o ustavení nezávislé, meziresortní (vysoké školy v Polsku spadají také pod ministerstvo zdravotnictví a obrany) agentury, která bude podporovat internacionalizaci polského vysokého školství po vzoru německé DAAD či nizozemské NUFFIC. Tento požadavek však zatím nevyvolal žádnou konkrétní odezvu.

Prameny:

Poznaliśmy jednostki flagowe polskiej nauki. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego12. lipca 2012

Bianka Siwinska: Universities join forces to recruit more international students. University World News, Issue 235, 19 August 2012

Studenci zagraniczni w Polsce. Study in Poland, luty 2012

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Internacionalizace, Polsko, Všechny články

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s