V roce 2020 budou čtyři z deseti absolventů Číňané nebo Indové

OECD vydala v roce 2012 zprávu How is the global talent pool changing?, podle které budou do roku 2020 čtyři z deseti absolventů vysokých škol ze dvou zemí, z Číny a Indie. Samotní Číňané budou přitom tvořit 29 % absolventů ve věku 25–34 let, zatímco Spojené státy a Evropa budou mít jen něco přes čtvrtinu absolventů a jejich podíl se nijak zásadně měnit nebude.

Redakce Vysoké školství ve světě

Ve zprávě se uvádí, že pokud bude současný trend pokračovat, počet vysokoškoláků z Argentiny, Brazílie, Číny, Indie, Indonésie, Ruské federace, Saúdské Arábie a Jižní Afriky ve věkové skupině 25–34 let bude v roce 2020 téměř o 40 % vyšší než celkový počet vysokoškoláků v tomto věku ve všech zemích OECD.

Podle poslední ze série publikací Education in Focus vydané v květnu letošního roku měly země OECD v roce 2000 celkem 51 milionů vysokoškoláků mezi 25 a 34 lety. V zemích skupiny G20, které nejsou členy OECD, bylo v této kohortě 39 milionů vysokoškoláků. Spojené státy zabíraly z tohoto počtu stejně jako Čína přibližně šestinový podíl, Ruská federace se podílela 12 % a Japonsko a Indie měly po 10 %.

V roce 2010 měly největší podíly mladých vysokoškoláků tytéž země, jen se změnilo jejich pořadí. Podle odhadů OECD vedla Čína s 18 %, následovaly Spojené státy se 14 %, Ruská federace a Indie se dělily o třetí místo s 11 % a podíl japonských vysokoškoláků činil 7 %.

Odborníci OECD připouštějí, že jejich předpovědi, pokud jde o růst počtu vysoce vzdělaných mladých lidí, mohou být podhodnocené – zčásti proto, že o zvyšování kvalifikační úrovně mladé generace usiluje celá řada zemí.

Ve zprávě jsou například zmíněny Spojené státy, které si daly v roce 2009 za cíl stát se opět zemí s nejvyšším podílem vysokoškoláků ve věku 25–34 let. To by ovšem znamenalo, že do konce desetiletí musí podíl vysokoškolsky vzdělané populace v USA činit 60 % z příslušné věkové skupiny.

Zpráva hovoří i o pokroku, kterého dosáhly členské země Evropské unie ve snaze zvýšit do roku 2020 podíl vysokoškoláků mezi 30 a 34 lety alespoň na 40 %. V populaci ve věku 25–34 let již tento cíl splnily Belgie, Francie, Irsko, Lucembursko, Nizozemí, Švédsko a Velká Británie.

Ambice těchto zemí však zcela blednou ve srovnání s Čínou, kde se za posledních 10 let zdvojnásobil počet vysokých škol a počet vysokoškoláků narostl dokonce pětinásobně. Čína chce, aby do roku 2020 mělo vysokoškolské vzdělání 20 % jejích obyvatel (195 milionů). Pokud se to podaří, počet čínských vysokoškoláků bude podle OECD v tomto roce zhruba stejný jako předpokládaný počet všech obyvatel USA ve věku 25 až 64 let.

Zároveň OECD odhaduje, že i nadále budou vznikat nová pracovní místa v oblasti vědy a techniky. Pokud tedy bude ve světě pokračovat vývoj směrem ke znalostní ekonomice, budou mít lidé ze zemí s rostoucí úrovní vzdělanosti i nadále dobré vyhlídky na pracovní uplatnění. „Lidé vykonávající povolání ve vědě a technice představovali již v roce 2010 v průměru OECD více než čtvrtinu celkové zaměstnanosti,“ uvádí se ve zprávě.

„V Lucembursku, Švédsku, Dánsku a Švýcarsku činil počet těchto pracovníků více než 40 % celkové pracovní síly, zatímco v Indii, Číně a Indonésii méně než 10 %.“

V této souvislosti OECD upozorňuje, že v letech 1998 až 2008 zaměstnanost v těchto povoláních „rostla podle dostupných dat rychleji než celková zaměstnanost v celé OECD a v zemích skupiny G20“. Nová zpráva OECD se však bohužel nezabývá vývojem po roce 2008, který zvrátil řadu optimistických odhadů.

Prameny:

How is the global talent pool changing?. Education Indicators in Focus. OECD, Paris May 2012

Reklamy

1 komentář

Filed under Absolventi, Celý svět, Všechny články

One response to “V roce 2020 budou čtyři z deseti absolventů Číňané nebo Indové

  1. Lukas

    Myslím si, že by se měli všichni přestat honit za kvantitou a zaměřit se na kvalitu. To se bohužel neděje a to ani na veřejných školách.
    Celkově postrádám nějakou rozumnou vzdělávací politiku státu, to co se tu děje posledních pár let je více než k zamyšlení. Za chvíli nám ty diplomy budou platný asi jako mrtvému zimník ….

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s