Představujeme německou Společnost pro výzkum vysokého školství

Německojazyčné země dohromady představují jeden z největších vysokoškolských prostorů nejen v Evropě. Výzkum vysokého školství tam má velkou tradici a jeho střešní organizací je Společnost pro výzkum vysokého školství (Gesellschaft für Hochschulforschung), která své členy přijímá ze všech německy  mluvících zemí. V následujícím článku se zaměřujeme  zvláště na charakteristiku cílů, které si  Společnost stanovila,  a na tématiku konferencí, které Společnost již po několik let organizuje. Poukazujeme také na rozhodující zakladatelskou a inspirační roli čelných představitelů Mezinárodního centra pro výzkum vysokého školství v Kasselu – prof. Barbary M. Kehm a zejména dřívějšího ředitele a zakladatele Centra prof. Ulricha Teichlera, jehož jsme představili v nedávném příspěvku. Nabízí se otázka, zda by nemohla vzniknout podobná organizace i mezi českými odborníky na vysoké školství?

Redakce Vysoké školství ve světě

Ve dnech 18.–19. března 2013 se bude konat již 8. konference Společnosti pro výzkum vysokého školství – tentokrát na téma „Diferenciace vysokoškolských systémů v Německu  a v mezinárodním srovnání“.  Půjde zatím o poslední z řady konferencí, které tato Společnost pořádá  k aktuálním tématům vždy jednou do roka v těch  městech, v nichž již existují  pracoviště pro výzkumy vysokého školství.

Tématické zaměření minulých konferencí odráží problémy vysokého školství, které jsou aktuální i v globálním měřítku:

 • Věda jako povolání – dnes. Perspektivy akademického dorostu ve společnosti vědění, Vídeň 2012
 • Konkurence a vysoké školství, Witenberg 2011
 • Prohlubování internacionalizace – vysoké školy na cestě k evropskému vysokoškolskému prostoru: stav, perspektivy, Hannover 2010
 • Inovace a kreativita na vysokých školách: význam pro výuku, organizaci a výzkum, Speyer 2009
 • Přístup na vysoké školy: procesy selekce, nerovnosti, Hamburk 2008
 • Zaměstnatelnost, získání kompetencí, uplatňování kompetencí v zaměstnání, Mnichov 2007

V květnu roku 2006 byla uspořádána první konference v Kasselu, v Mezinárodním centru  pro výzkum vysokého školství , na téma „Nový model řízení vysokých škol: očekávání, praxe, působení“. Touto konferencí Společnost fakticky zahájila svou činnost. Shromáždění výzkumníci z německy mluvících zemí, zaměření na zkoumání vysokého školství, tím vytvořili základní institucionální rámec dosavadním víceméně náhodným volným stykům a kontaktům.

Rozhodující roli v založení a dalším působení Společnosti sehrála tehdejší ředitelka kasselského Centra Prof. Dr. Barbara M. Kehm. Na první konferenci vystoupila se zdravicí a s klíčovým příspěvkem k projednávanému tématu. Stala se první předsedkyní Společnosti. Po čtyřech letech tuto funkci předala  Prof. Dr. Margret Bülow-SchrammCentra pro vysokoškolské a další vzdělávání  Univerzity Hamburk.

O tom, že se zásadním způsobem o založení a především další rozvoj aktivit Společnosti přímo i nepřímo zasadil prof. Ulrich Teichler, svědčí kromě jiného i každoročně udělovaná Cena Ulricha Teichlera určená mladým výzkumníkům za vynikající disertace ve výzkumu vysokého školství.

Vytvoření Společnosti bylo výsledkem nebývalého rozšíření výzkumné základny ve všech německy mluvících zemích s největším zastoupením Německa, ale také s rozrůstající se členskou základnou z Rakouska, německých kantonů Švýcarska a Lichtenštejnska. Ve Společnosti tak spolupracují výzkumníci z třinácti výzkumných a expertních institucí, ze šestnácti center zaměřených na vysokoškolskou didaktiku a dalších informačně a infrastrukturně zaměřených institucí.

Společnost pro výzkum vysokého školství si před sebe staví několik cílů, které ve své činnosti systematicky sleduje:

 • dosahovat lepšího propojení a vzájemného působení výzkumníků vysokého školství v německy mluvícím prostoru,
 • intenzifikovat výměnu odborných poznatků a profesionalizovat činnosti výzkumníků vysokého školství,
 • aktivně podporovat a navzájem propojovat vědecký dorost v oblasti výzkumu vysokého školství,
 • šířit výsledky výzkumu vysokého školství,
 • podporovat interdisciplinární výzkum vysokých škol.

Nárůst členské základny Společnosti je bezpochyby dán i otevřeností a širokým pojetím samotného výzkumu vysokého školství, které zastávají Ulrich Teichler a jeho žáci. Podle tohoto pojetí je výzkum vysokého školství novou vědní oblastí, nepopírá tím však současně disciplinární přístupy uplatňované při jejím formování.  Znamená to, že výzkumníci, kteří se zabývají vysokým školstvím, se mohou i nadále považovat za sociology, politology, ekonomy, pedagogy, historiky nebo právníky či statistiky, vždy však cílevědomě zaměřené na společný předmět, jímž je vysoké školství. Spolupráce oborově různě zaměřených vědců na zkoumání společného předmětu výzkumu vede k hledání společných interdisciplinárních vazeb i společné teorie, která může být potom „jádrem“ výzkumuů. Takto chápané pojetí výzkumu vysokého školství je charakteristické pro kontinentální, zejména střední Evropu; na rozdíl od anglo-americké tradice, která většinou chápe výzkum vysokého školství jako speciální oddělenou vědní disciplínu. Např. v USA jsou obsazovány profesury výzkumu vysokého školství, které jsou ukotveny v institucionálním rámci vysokých škol, existují studijní programy zaměřené na výzkum vysokého školství, včetně doktorských škol (graduate school). Blíže se může čtenář seznámit s touto bezesporu zajímavou problematikou v článku Ch. Schneijderberga, K. Kloke a E. Braun.

Přestože je české vysokoškolské prostředí nepoměrně menší než německojazyčné, nabízí se otázka, zda by již dnes nestálo za to spojit i české odborníky na vysoké školství do podobné organizace, která by pomohla nejen stabilně rozvíjet vzájemné kontakty, ale také (a možná hlavně) podchytit a podpořit mladé vědecké pracovníky, kteří se této problematice věnují nebo chtějí věnovat.

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Německo, Utváření VŠ, Všechny články

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s