Německá ministryně školství: boloňské reformy jsou úspěšné

„Vývoj za posledních několik let ukázal, že rozhodnutí jít cestou celoevropské reformy vysokého školství bylo správné,“ řekla německá ministryně školství Annette Schavanová 15. srpna 2012 v rozhovoru pro 1. program ARD. Od formálního zavedení bakalářského a magisterského studia na německých vysokých školách v rámci boloňských reforem uplynulo deset let a většina studijních programů již byla upravena tak, aby vyhovovala novému systému. Boloňský proces ministryně označila za „evropský úspěch“.

Redakce Vysoké školství ve světě

„V Německu nebyla studentská mobilita nikdy tak vysoká jako dnes a také se nikdy nestudovalo tak krátkou dobu. Zavedení bakalářského studia jako prvního stupně, který vede k získání profesní kvalifikace, dává absolventům velký prostor pro plánování kariéry.“ Ministryně také uvedla, že podle dostupných statistik podporuje strukturované studium většina studentů i představitelů praxe.

Německý vysokoškolský systém byl dosti kritizován za zdlouhavou implementaci reforem, i když na konci loňského zimního semestru bylo podle boloňské koncepce strukturováno (rozděleno na tři stupně: bakalářský, magisterský a doktorský) již 85 % z více než 15 000 studijních programů.

Takzvané Fachhochschulen, tedy na praxi orientované odborné vysoké školy, byly v zavádění nového systému rychlejší než tradiční univerzity. Šetření mezi absolventy Fachhochschulen  z roku 2006 ukázalo, že ještě 39 % z nich ukončilo dlouhý magisterský program, aniž by získalo titul bakaláře. Podle údajů z roku 2010 činil tento podíl již pouze 19 %. (V ČR mezi vysokoškoláky, kteří získali magisterský diplom v roce 2006, nemělo 73 % bakalářský diplom, zatímco v roce 2010 to bylo již jen 26 %).

Němečtí studenti často reptají, že tříleté bakalářské studium obsahuje příliš mnoho učiva a je velmi náročné, zejména pokud současně při škole pracují na částečný úvazek. I tak ovšem polovina absolventů z roku 2010 potřebovala podle údajů německého ministerstva školství na získání bakalářského titulu jen 6,5 semestru, zatímco dříve polovině absolventů, kteří získali tradiční německý vysokoškolský diplom, zabralo studium 12,2 semestru (přesněji řečeno jde o střední hodnotu – medián).

Podle ministerstva se tedy díky Boloňskému procesu přiblížila průměrná délka studia v Německu k tomu, co původně předepisoval rámcový zákon o vysokých školách přijatý dlouho před tím, než byly boloňské reformy zahájeny.

Jedna z výhod nově zavedeného strukturovaného studia spočívá v tom, že studenti mohou získat vysokoškolskou kvalifikaci a začít pracovat mnohem dříve. Přitom po určité době, během které získají praktické zkušenosti, mohou ve studiu pokračovat. Ve studiu, zpravidla magisterském, pokračuje 54 % absolventů 1. cyklu (bakalářského) studia na odborných vysokých školách (Fachhochschulen) a 77 % bakalářů z tradičních univerzit. (V ČR pokračuje v magisterském studiu kolem 80 % bakalářů).

„Nové kvalifikace vnímá pozitivně i trh práce,“ říká ministryně. Nezaměstnanost mezi absolventy je v Německu dlouhodobě nízká, u absolventů tradičních univerzit činí pouhá 2 % a u absolventů Fachhochschulen 3 %. Příliš vysokou kvalifikaci pro vykonávanou práci uvádí pouze 5 % absolventů univerzit a 3 % absolventů vysokých odborných škol. (Ministryně se ve své argumentaci opírá o výsledky rozsáhlého výzkumu uplatnění absolventů vysokých škol, dotazovaných rok po získání diplomu v roce 2010; viz HIS 2011).

Podle Institutu pro ekonomický výzkum v Kolíně nad Rýnem (Institut der Deutschen Wirtschaft Köln) je s novým systémem spokojena i většina zaměstnavatelů. Toto zjištění potvrzuje rovněž průzkum organizace  Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, která zastupuje nadace podporující vysoké školství a výzkum.

Ze srovnávacího hlediska vyznívají pro Německo spíše pozitivně také výsledky šetření Evropské komise mezi zaměstnavateli ve všech členských zemích EU z roku 2010. S tvrzením, že absolventi vysokých škol zaměstnaní v posledních 3–5 letech mají potřebné znalosti a dovednosti, zcela souhlasilo 35 % a celkem souhlasilo dalších 60 % německých zaměstnavatelů; pouze 3 % s tvrzením nesouhlasilo. V rámci celé Evropské unie zcela souhlasilo 27 % (v ČR však pouze 19 %), celkem souhlasilo 62 % (v ČR 61 %), ale proti bylo v EU 8 % (v ČR dokonce 16 %) zaměstnavatelů.

Do hodnocení, jaká je podle zaměstnavatelů nejvhodnější úroveň vysokoškolského vzdělání z hlediska požadovaných dovedností, se ovšem v Německu promítla velice krátká tradice bakalářského vzdělání. Za nejvhodnější ho sice označilo 52 % německých zaměstnavatelů, ale v celé EU to bylo 55 % (v ČR však pouze 36 %). Magisterskou úroveň považuje nadále za nejvhodnější 38 % zaměstnavatelů v Německu a 35 % v celé EU (u nás ovšem 52 %). Rozdíl mezi bakaláři a magistry je přitom v Německu jasný 68 % zaměstnavatelů, zatímco v EU 79 % (u nás dokonce 94 %).

Německá ministryně školství Annette Schavanová v rozhovoru dále uvedla, že boloňské reformy navíc podněcují studentskou mobilitu. Počet německých studentů, kteří studují v zahraničí, se v letech 1999 až 2009 téměř zdvojnásobil a dosáhl 115 tisíc. Do roku 2009 se o pět procentních bodů zvýšil také podíl studentů zapojených do programu Erasmus. Dnes tedy získává zkušenost se studiem v zahraničí přibližně jedna třetina německých vysokoškoláků.

Prameny:

Employers’ perception of graduate employability. Flash Eurobarometer, European Commission 2010

Hochschulabschlüsse im Umbruch. HIS Hochschul-Informations-System GmbH, Hannover 2011

Michael Gardner Bologna reforms now implemented and widely accepted. University World News, Issue 234, 12 August 2012

Schavan verteidigt Bologna-Prozess. Interview mit Bundesministerin Annette Schavan, DasErste.de, ARD 15. 8. 2012

1 komentář

Filed under Absolventi, EU (organizace, celek/členské země), Německo, Výuka, Všechny články

One response to “Německá ministryně školství: boloňské reformy jsou úspěšné

  1. Lukas

    Jak už bylo mnohokrát napsáno, „není nic staršího než včerejší noviny“. V dnešní době poháněné ICT to platí dvojnásob …

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s