Ulrich Teichler – nestor výzkumu vysokého školství

Profesor Ulrich Teichler (70) patří mezi zakladatele vědní disciplíny výzkum vysokého školství a jeho podíl na jejím vzniku a rozvoji je zcela neopominutelný. Během celé své vynikající akademické kariéry se zaměřil na mnoho stránek této vědní oblasti. Na univerzitě v Kasselu založil jedno z nejvýznamnějších evropských vědeckých pracovišť v tomto oboru – Mezinárodní centrum pro výzkum vysokého školství (The International Centre for Higher Education Research KasselINCHER Kassel). K poznání vysokoškolských systémů přispěl téměř nepřehlédnutelným množstvím publikací, z nichž některé se staly klasickými součástmi kánonu oboru. Profesor Ulrich Teichler odchází do důchodu, ale je akademicky stále aktivní a jeho příspěvky k aktuálním problémům vysokého školství nám mají nepochybně pořád co říci.

Redakce Vysoké školství ve světě

Ulrich Teichler vystudoval sociologii na Svobodné univerzitě v Berlíně a hned v prvním zaměstnání se zaměřil na otázky, kterým se pak věnoval po celý život: stal se výzkumným pracovníkem v Max-Planckově institutu pro výzkum ve vzdělávání (Max Planck Institute for Educational Research, dnes Max Planck Institute for Human Development) a věnoval se výzkumům v této oblasti. Svou doktorskou disertací vyznačil široká, až celosvětová měřítka svých zájmů, kterým zůstal věrný po celé další odborné působení: rozpracoval ze sociologického a historického hlediska problematiku vysokoškolského vzdělávání a zaměstnanosti v Japonsku.

V roce 1978 se Ulrich Teichler stal profesorem na Fakultě sociálních věd Univerzity v Kasselu se zaměřením na výzkum vysokého školství a zaměstnanosti. Na univerzitě tehdy z jeho popudu a mimořádného nasazení vzniklo specializované pracoviště orientované na tuto tématiku: Centrum pro výzkum vysokého školství a zaměstnanosti (známé jako WZI) a profesor Teichler byl – vedle svých akademických funkcí – pověřen jeho vedením. Od roku 1992 až do roku 2008 působil jako ředitel již relativně samostatného univerzitního centra, které se od roku 2006 přejmenovalo na Mezinárodní centrum pro výzkum vysokého školství na univerzitě v Kasselu (The International Centre for Higher Education Research KasselINCHER Kassel). Centrum od počátku provádělo náročné teoretické a empirické výzkumy, školilo doktorandy, pořádalo konference a workshopy a v posledních letech se zaměřilo také na realizaci mezinárodního magisterského programu.

Hlavním odborným zájmem Ulricha Teichlera a výzkumným profilem centra, které řídil, je výzkum vysokého školství (Hochschulforschung, Higher Education Research) s několika tematickými důrazy:

• proměny vysokoškolských systémů v Evropě – nejznámějším výsledkem této etapy práce Ulricha Teichlera se stala velice známá a často citovaná kniha z roku 1988 Changing Patterns of the Higher Education System, která vyšla anglicky ve třech vydáních a byla přeložená do několika jazyků;

• zaměstnatelnost a uplatnění absolventů – profesor Teichler prosadil a poté se svým centrem v druhé polovině 90. let řídil první velký celoevropský výzkum uplatnění absolventů vysokých škol – projekt CHEERS;

• akademická profese v mezinárodní perspektivě – Ulrich Teichler vedl dva velké mezinárodní projekty/výzkumy vysokoškolských učitelů;

• boloňský proces a internacionalizace vysokého školství v Evropě – profesor Teichler spolupracoval na řadě srovnávacích studií k mezinárodní mobilitě a k implementaci boloňského procesu v evropských zemích.

Ulrich Teichler patří k nestorům výzkumu vysokého školství a svou celoživotní činností pomohl obor institucionalizovat, přispěl k vybudování jeho akademické prestiže a ovlivnil zásadním způsobem jeho vývoj. Výsledky výzkumů systematicky publikoval ve velkém množství odborných prací. Jejich počet je úctyhodný: představuje kolem 1000 položek.

Cílevědomě orientovanému zaměření jeho odborných zájmů odpovídají také jeho vedoucí funkce ve významných mezinárodních společnostech a organizacích; po několik let byl například prezidentem Evropské společnosti pro institucionální výzkum (EAIR) a členem mnoha redakčních rad prestižních vědeckých časopisů.

Profesor Ulrich Teichler po roce 1989 začal spolupracovat také s Českou republikou (Československem) a navázal u nás řadu kontaktů pracovních i osobních. Jako jeden z prvních odborníků na vysokoškolskou problematiku přijel již v prosinci 1989 na pozvání ministerstva do Prahy a aktivně se účastnil diskusí o dalším vývoji vysokého školství u nás.

Mezinárodní centrum pro výzkum vysokého školství na Univerzitě v Kasselu a jeho ředitel osobně navázal již v 90. letech spolupráci jak s českým Centrem pro studium vysokého školství (CSVŠ v.v.i.), tak se Střediskem vzdělávací politiky (SVP PedF UK). Hostil ve svém centru pracovníky obou českých pracovišť, ovlivňoval a inspiroval jejich odborné zaměření. Pravidelný kontakt s ním zajišťovalo časté setkávání na vědeckých konferencích, při společných publikacích i práce v řídících orgánech mezinárodních organizací nebo projektů, například v rámci zmíněné EAIR či evropského projektu Reflex.

Letos v létě se profesor Ulrich Teichler dožívá sedmdesátých narozenin a přechází do důchodu. Rezignuje sice na mnohé ze svých funkcí, ale neustává ve svých významných výzkumných, pedagogických a publikačních činnostech a nadále se aktivně účastní řady mezinárodních konferencí, seminářů a dalších jednání. Již na konci září se s ním budeme moci opět setkat na mezinárodní konferenci o uplatnění absolventů vysokých škol a řízení vysokého školství ve slovinské Lublani (Employability of Graduates & Higher Education Management Systems).

Vybrané nejvýznamnější nebo souborné publikace profesora Ulricha Teichlera

Teichler, U.: Changing Patterns of the Higher Education System: The Experience of Three Decades. London: Jessica Kingsley Publishers 1988 (2nd ed. 1991, 3rd ed. 1995)

Teichler U.: Higher Education Systems. Conceptual Frameworks, Comparative Perspectives, Empirical Findings. Rotterdam/Taipei: Sense Publihers 2007 (Collections of Ulrich Teichler’s Essays)

Teichler, U. (ed.): Careers of University Graduates. Views and Experiences in Comparative Perspective. Dordrecht: Springer 2007

Schomburg, H. & Teichler, U.: Higher Education and Graduate Employment in Europe. Results of Graduates Surveys from 12 Countries. Dordrecht: Springer, Higher Education Dynamics, 2006

Teichler U.: Higher Education and the World of Work. Conceptual Frameworks, Compa-rative Perspectives, Empirical Findings. Rotterdam/Taipei: Sense Publishers 2009 (Collections of Ulrich Teichler’s Essays)

Locke, W. & Teichler, U. (eds): The Changing Conditions for Academic Work and Careers in Select Countries. INCHER, Kassel 2007

Kogan, M. & Teichler, U. (eds): Key Challenges to the Academic Profession. UNESCO Forum on Higher Education Research and Knowledge and INCHER, Paris and Kassel 2007

Kehm, B. M. & Teichler, U. (eds.): The Academic Profession in Europe – New Tasks and New Challenges – The Changing Academic Profession in International Comparative Perspective. Dortrecht: Springer 2012

Teichler, U. & Höhle, Ester A. (eds.): Work Situation, Views and Activities of the Academic Professions: Findings of a Survey in Twelve European Countries. Dortrecht: Springer 2012

Teichler, U., Ferencz I. & Wächter B. (eds.). Mapping Mobility in European Higher Education. Bonn: DAAD 2011

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Německo, Utváření VŠ, Výzkum, Všechny články

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s