Oborové žebříčky vysokých škol představené na pražském sympoziu

Globální žebříčky/rankingy existují, ovlivňují a budou ovlivňovat vysokoškolské systémy, jednotlivé instituce i oborové součásti vysokých škol. Každý rok se – většinou na přelomu léta a podzimu – dočkáme další série hodnocení vysokých škol ve světě. Představitelé největších globálních rankingů si to uvědomují a snaží se svoji metodologii vylepšovat tak, aby více odrážely různá poslání a různé kvality vysokých škol. Nicméně sami přiznávají, že žádný žebříček nemůže postihnout „všechny“ atributy hodnocených institucí. Podobná diskuse se odehrála i na červencovém pražském sympoziu organizovaném společností Quacquarelli Symonds (QS), na němž byly zveřejněny výsledky druhého globálního oborového rankingu QS World University Rankings by Subject 2012.

Redakce Vysoké školství ve světě

V pátek 29. června 2012 se konalo v Praze sympozium organizované Quacquarelli Symonds (QS) a především její výzkumnou divizí QS Intelligence Unit (QSIU), na němž byly zveřejněny a diskutovány mimo jiné také výsledky druhého globálního oborového rankingu QS World University Rankings by Subject 2012.

Oborový ranking QS pokrývá 29 oborů, které sdružuje do pěti širších oblastí: Humanitní vědy (Arts and Humanities); Inženýrství a technologie (Engineering and Technology); Vědy o živé přírodě a medicína (Life Science and medicíně); Přírodní vědy (Natural Science); Společenské vědy a management (Social Sciences and Management). Do hodnocení byly zařazeny všechny univerzity či specializované instituce, které jsou v současnosti zahrnuty v databázi QS. Znamená to, že do hodnocení byly zahrnuty i vysoké školy, které nejsou zařazeny mezi sedmi stovkami univerzit v „tradičním“ QS World University Ranking, žebříčku zaměřenému na celé vysokoškolské instituce. Celkem bylo hodnoceno přibližně 3 000 institucí, akademického šetření se zúčastnilo více než 33 000 osob a šetření mezi zaměstnavateli více než 16 000 respondentů.

V databázi Sciverse Scopus bylo identifikováno 52 oborů, z nich bylo vybráno 29, které splňovaly následující kritéria:

• Daný obor byl hodnocen dostatečným počtem akademických pracovníků. Minimum bylo stanoveno na 150 akademických odborníků v daném oboru, u zaměstnavatelů bylo vyžadováno 300 hodnocení.

• Pro daný obor existoval v databázi Sciverse Scopus dostatek bibliometrických údajů.

Podrobnější informace týkající se těchto kritérií včetně seznamu (ne)vybraných oborů jsou uvedeny na webových stránkách QS World University Rankings by Subject 2012 v části věnované metodologii. Do budoucna je možné očekávat, že počet hodnocených oborů, budou-li splněny výše uvedené či praktickými zkušenostmi modifikované podmínky, bude v budoucnu rozšiřován.

Aby byla kterákoli instituce zařazena do rankingu, musela splnit tři podmínky:

• Více než 20 hodnotitelů z řad akademických pracovníků a více než 20 hodnotitelů mezi zaměstnavateli ji hodnotilo jako vysoce kvalitní instituci.

• Instituce musela překročit během pětiletého období v hodnoceném oboru minimální hranici publikací v databázi Sciverse Scopus. Uvedená hranice respektuje oborová specifika a je proto pro každou z 29 disciplín rozdílná (viz metodologie).

• Instituce musí nabízet studijní programy na pregraduální či postgraduální úrovni. Tato podmínka byla pracovníky QS ověřována na webových stránkách všech hodnocených vysokých škol prostřednictvím aktuální nabídky studijních programů.

Na webových stránkách QS World University Rankings by Subject 2012 je v každém oboru zveřejněno vždy 200 nejlepších univerzit a specializovaných institucí (vysokých škol). Do prvé dvoustovky se dostaly i čtyři české vysoké školy, a to v deseti z hodnocených oborů. Celkové skóre bylo určeno na základě výsledků akademického průzkumu (AR), průzkumu mezi zaměstnavateli (ER) a citačních ohlasů na jednu publikaci (CPP), přičemž pro každý obor byl stanoven minimální počet publikací, aby se zabránilo zkreslení, způsobeného několika málo publikacemi s vysokým citačním ohlasem.

Srovnávat výsledky tohoto oborového rankingu s tím loňským je však dosti problematické. Metodologie, kterou QS použila, totiž opět doznala změn.

Reklamy

Napsat komentář

Filed under Celý svět, Kvalita, Všechny články

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s