Ve francouzském vysokém školství se soutěživost nahradí spoluprací

Nový francouzský prezident François Hollande již během své volební kampaně představil řadu svých záměrů ve francouzském vysokém školství a výzkumu. V první řadě je to příprava nového vysokoškolského zákona, ale také zlepšení studijních podmínek (financování a ubytování studentů), zavedení účinných opatření proti studijní neúspěšnosti, zvýšená podpora výzkumu a současně náprava jeho regionální nevyváženosti. Ostře se přitom vymezil proti svému předchůdci (zpravodaj Vysoké školství ve světě publikoval 30. dubna 2012 dva články o předvolební kampani obou kandidátů). Zatímco Nicolas Sarkozy zaváděl do vysokého školství a výzkumu prvky konkurence, soutěže jednotlivých institucí o finanční prostředky, a vybudováním špičkových center usiloval o zlepšení postavení Francie ve světě, François Hollande zdůrazňuje, že soutěž musí být nahrazena spoluprací.

Geneviève Fioraso, nová socialistická ministryně odpovědná za vysoké školství a výzkum, začala hned po nástupu do funkce intenzivně jednat s představiteli hlavních aktérů ve vysokém školství a výzkumu s cílem obnovit dialog i vzájemnou důvěru. V rozsáhlém červnovém rozhovoru pro deník Le Monde informovala, jak chce řešit tři klíčové problémy svého resortu.

Redakce Vysoké školství ve světě

Prvním úkolem je nahradit zákon o právech a povinnostech vysokých škol (LRU Loi relative aux libertés et responsabilités des universités) schválený v roce 2007 za prezidenta Nicolase Sarkozyho. Ten byl přijímán vysokými školami kontroverzně: zvýšil sice podstatně jejich autonomii (a ovšem i jejich odpovědnost především v otázkách personálních a rozpočtových, a tím také i jejich výdaje), ale – jak řekla nová ministryně – „ve skutečnosti jim nedal prostředky, aby autonomii mohly realizovat.“ Princip autonomie se zachová, ale změní se způsob, jak je realizován, řízení bude demokratičtější (ve francouzském kontextu to znamená méně manažerské). Návrh nového zákona bude předložen parlamentu na začátku roku 2013 až „po rozsáhlém projednávání a hledání společného názoru (concertation) s celou vysokoškolskou obcí. V říjnu bude zahájeno projednávání na regionální úrovni, po které bude koncem listopadu a začátkem prosince následovat jednání na celostátní úrovni.“

„Zákon LRU“, pokračovala Geneviève Fioraso, „má obrovské nedostatky; zmizela kolegialita a na papíře máme „hyper-rektorskou“ situaci, kdy veškeré pravomoci náležejí rektorům. Skutečnost je ale taková, že když chce rektor prosadit nějakou inovaci nebo nezávislou koncepci, dostane od ministerstva přes prsty; zákon o autonomii je naprostou iluzí.“ Na otázku, co s tím chce dělat, odpověděla: „Nyní je třeba znovu nastolit kolegialitu – v ní spočívá duch vysoké školy. Ale nedosáhnete toho tím, že jmenujete šéfa. Není možné, aby organizace vysoké školy byla stejná jako podniku. Rektor jako manažer „korporátní vysoké školy“, ne, to nefunguje! To je v rozporu s univerzitní kulturou. Ostatně všude na světě existují akademické senáty a správní rady s rektorem, který se stará o vnější vztahy.“ Na otázku, zda změní způsob řízení, ministryně uvedla, že „je třeba oslabit moc rektora a lépe odlišovat strategii vědeckého rozvoje od operativního řízení. Vždy by se však dialogu měli účastnit všichni pracovníci vysoké školy, všichni aktéři, a především studenti.“

K dalším prioritám patří snížení vysoké míry studijní neúspěšnosti v prvním cyklu vysokoškolského studia. Nyní je stále asi padesátiprocentní, a to i navzdory plánu Réussite en licence (Úspěch v bakalářském studiu), jehož realizace začala v roce 2007. Jak ministryně uvedla, „vynaložilo se 730 milionů € a žádný ukazatel se nezlepšil. Jak se ty miliony použily? Proč to nefunguje?“ Řešením je začít s podporou studentů již na střední škole, ještě před přechodem na vysokou školu. „Společně s novým ministrem školství Vincentem Peillonem chystáme program „3 roky (střední školy) + 3 roky (bakalářského studia)“. Vrcholně důležitý je již výběr zaměření na střední škole, všechna jsou vhodná, i ta technická a profesní (odborná). Nelze však nechat studenty s odbornou maturitou jít na univerzitu jen tak, bez přípravy, bez přechodového můstku a silné opory. Je také možné jim prodloužit studium o rok.“

Konečně velkým problémem je i další osud některých Sarkozyho programů (jejich přehled je uveden v článku Vysoké školy, výzkum a francouzské volby 2012 z 30. dubna). Program „investic do excelence“ (IdexInitiatives d’excellence), který má ve Francii vybudovat špičkové mega-univerzity, byl kritizován částí akademické obce, proti některým projektům byla již podána odvolání. Odbory požadují, aby byl tento výběrový program, který má zvýšit mezinárodní konkurenceschopnost francouzského vysokoškolského vzdělávání a výzkumu, vůbec zrušen. Ministryně Geneviève Fioraso potvrdila, že má projít revizí, ale prohlásila, že „nezrušíme žádný dobrý projekt. Co je zapotřebí, je mít zpracovanou dlouhodobou strategii všech lokalit a vědět, zda má být podporována. Budeme celkovou vizi přehodnocovat také z hlediska regionální vyváženosti. Jak si vysvětlíte, že se zapomnělo na regiony Sever, Západ a Rhonské Alpy – druhý nejvýznamnější region z hlediska univerzitního výzkumu? V jiných zemích zohledňují různorodost vysokých škol, nevytvářejí mastodonty. Dáme přednost vyváženosti a spolupráci celé sítě před absurdní soutěživostí.“

Prameny:

Geneviève Fioraso: La loi sur l’autonomie a été un leurre total. Par Nathalie Brafman et Isabelle Rey-Lefebvre. Le Monde, 2. 6. 2012.

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Francie, Politika & VŠ, Utváření VŠ, Všechny články

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s