Potřebují evropské vysoké školy profesionální řízení?

Tradiční způsoby řízení a financování vysokých škol jsou v současné době považovány za neefektivní, model kolegiálního řízení moderním evropským univerzitám již nevyhovuje a většina evropských zemí se v posledních dvou desetiletích zabývá reformami, které by měly tento stav změnit a zlepšit. Otázkou poptávky a nabídky vzdělávání v oblasti řízení vysokých škol se zabývá studie Mapping the Field: Report on the Needs and the Supply of Higher Education Leadership and Management Training in Europe, která je součástí projektu MODERN, financovaného z prostředků EU.

Redakce Vysoké školství ve světě

Již Sorbonnská deklarace, přijatá ministry odpovědnými za vysoké školství z UK, Francie, Itálie a SRN v roce 1998, připomněla, že „Evropa není pouze Evropou EURA, bank a ekonomiky: musí být i Evropou znalostí. …Musí to být univerzity, které budou tuto dimenzi z velké části vytvářet a budou v jejím rozvoji hrát hlavní roli.“ (Společná deklarace o harmonizaci výstavby Evropského systému vysokého školství). Hned v následujícím roce přijatá Boloňská deklarace, kterou podepsalo již 31 ministrů z 29 evropských zemí, navázala konstatováním, že Evropa znalostí „je v současné době široce uznávána jako nenahraditelný faktor sociálního a lidského růstu…“ a že Význam vzdělání a školské spolupráce pro rozvoj a posílení stabilních, mírových a demokratických společností je všeobecně uznáván jako klíčový…“ (Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání). Podobně dokumenty Evropské komise zdůrazňují životně důležitou roli evropského vysokého školství v rozvoji lidských zdrojů a výzkumu a inovací pro ekonomiku znalostí (například Podpora růstu a zaměstnanosti – program modernizace evropských vysokoškolských systémů, 2011). Citovaný dokument však zároveň připomíná nutnost modernizovat řízení vysokých škol a připravit jejich vedení k práci se stále narůstající potřebou rozsáhlé spolupráce na institucionální, regionální, národní i evropské úrovni.

Většina evropských zemí se v průběhu posledních 20 let zabývá reformami vysokého školství, které by měly přispět k adaptaci vysokých škol na nové podmínky, posílit jejich konkurenceschopnost a umožnit naplňování ambiciózního evropského cíle stát se silnou, atraktivní a dynamickou světovou ekonomikou. Přestože potřeba připravit řídící pracovníky vysokých škol na nové úkoly je zřejmá, nabídka pro podporu vzdělávání vedoucích pracovníků vysokých škol je v Evropě stále nedostatečná a příliš roztříštěná. Uvádí to  Frans van Vught, prezident ESMU (The European Centre for Strategic Management of Universities), v předmluvě k publikaci Mapping the Field: Report on the Needs and the Supply of Higher Education Leadership and Management Training in Europe.

Tato publikace, jejímiž autory jsou Peter Maassen z University v Oslo a Attila Pausits z Danube University Krems, je významným výsledkem projektu MODERN (European Platform Higher Education Modernisation). Byl připraven v rámci ESMU, řízen konsorciem 10 základních a 32 přidružených partnerů a finančně podpořen z programu EU Lifelong Learning Programme/Erasmus. Projekt MODERN poskytuje otevřený program podporující inovace, současný stav poznání, rozšiřování příkladů dobré praxe a společné aktivity v oblasti řízení vysokých škol a profesionalizace tohoto vzdělávacího sektoru. Klade si za cíl přispět k poznání o tom, že evropské vysoké školství musí podporovat potenciální řídící pracovníky na všech úrovních a investovat do jejich vzdělávání i do lidských zdrojů obecně tak, aby byla zajištěna konkurenceschopnost vysokých škol v prostředí měnících se vnějších podmínek pro jejich fungování.

Projekt MODERN mapoval potřeby i současnou nabídku vzdělávání pro řídící pracovníky a přiměřenost nabídky jejich potřebám. V projektu získané znalosti by měly vést k vytvoření evropského on-line nástroje pro vzdělávání v oblasti řízení vysokých škol.

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Všechny články, Řízení

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s