Švédské řešení, jak přilákat a udržet nejlepší doktorandy

Švédské ministerstvo vzdělávání a výzkumu plánuje zajistit lepší pracovní podmínky a práva pro doktorandy. Inovace má být zavedena zákonem a brzy bude předložena parlamentu ke schválení. Ministerstvo chce zvýšit počet doktorandů zaměstnaných na vysokých školách. K tomu má napomoci nový návrh, který počítá se zavedením základních zaměstnaneckých práv pro doktorandy, jako je např. sociální a zdravotní pojištění.

Redakce Vysoké školství ve světě

Vicepremiér a ministr vzdělávání a výzkumu Jan Björklund uvedl, že pokud chtějí Švédové získávat ty nejlepší studenty, musejí jim nabídnout dobré pracovní podmínky a zajistit i nezbytná práva.

Ve Švédsku je asi 20 tisíc doktorandů, z nichž je 56 % zaměstnáno na vysoké škole. V této pozici pobírají mzdu a mají právo na zabezpečení v případě nemoci nebo odchodu na rodičovskou dovolenou.  Dalších 19 % dostává stipendium, které činí 15 500 SEK měsíčně (tj. 2 300 USD) nebo mají doktorský grant, který se může lišit v objemu prostředků, ale i v míře zabezpečení. Odhaduje se, že i dalších 5 % studentů doktorského studia je zaměstnáno v rámci odvětví vysokého školství, i když ne přímo na vysokých školách (jde např. o zaměstnance univerzitních nemocnic). Rovněž v těchto pozicích jsou z hlediska pracovního práva nějak zabezpečeni.

Přibližně 20 % z celkového počtu doktorandů tvoří blíže neurčenou příjmovou skupinu, která si studium většinou hradí z vlastních zdrojů. Sem spadají především ti, kteří překročili časový limit pro pobírání stipendia a ještě nemají dokončenou disertační práci. Švédská národní agentura pro vyšší vzdělávání (HSV) nedávno zveřejnila průzkum, z něhož vyplývá, že více než tisícovce studentů doktorského studijního programu, kteří zahájili studium v letech 1999 a 2001, se nepodařilo do roku 2009 dokončit studia, přičemž 30 % z nich uvádí jako důvod rodinnou situaci. V této skupině se objevilo více žen.

Dlouhodobým cílem švédského ministerstva je zajistit pro valnou většinu doktorandů podobné podmínky jako mají zaměstnanci školy, tzn. upustit především od systému stipendií a grantů a vytvořit pro studenty místa s pracovně právním zabezpečením.  K tomu ministr vzdělávání a výzkumu dodává, že mladí vědci jsou pro Švédsko nezbytní, zároveň se nacházejí ve věku, kdy plánují rodinu a měli by proto dostat záruku, že tímto nebude jejich studium narušeno.

Kladně se k návrhu ministerstva staví i většina zástupců vysokých škol, kteří se shodují na tom, že navrhovaná opatření zvýší počet kvalitních doktorandů. A dodávají, že zlepšení podmínek by se mělo týkat i zahraničních studentů. Prorektorka Univerzity v Lundu Ingalill Rahm Hallbergová říká, že je zaprvé nutné zahraniční studenty, kteří se rozhodují o přestěhování do Švédska, dobře informovat o tom, co za ně zaplatí univerzita a co si budou hradit sami, tak aby jim byly poskytnuty standardní podmínky z hlediska sociálního zabezpečení.

Někteří zástupci škol jsou ale v dané věci skeptičtí a obávají se, že by tímto krokem mohlo naopak dojít ke snížení počtu doktorandů. Např. Kåre Bremer, rektor Univerzity ve Stockholmu, píše na svém blogu následující: „Myslím, že je načase zrušit systém grantů a zavést zaměstnanecký status pro všechny doktorandy. Ale je to nákladná reforma, která, v případě že vysokým školám nebudou kompenzovány zvýšené náklady, bude mít za následek snížení počtu doktorandů.“

Přijetí opatření oceňuje i švédská unie postgraduálních studentů, jež k návrhu dodává, že by doktorandi měli být zaměstnanci státu, a to od prvního dne svého studia. A o něco dále jde ještě Ricardo Rosado, viceprezident Evropské rady doktorských kandidátů a mladých výzkumných pracovníků (EURODOC): „Zaměstnávání doktorandů od prvního dne jejich studia je cílem EURODOCu již několik let. A i když je nynější návrh švédského ministerstva vzdělávání a výzkumu zcela jasným krokem vpřed, budeme naléhat na plné zavedení Evropské charty pro výzkumné pracovníky.“

Prameny:

Jan Petter Myklebust – Doctoral students to secure better working rights and conditions. University World News, Issue 219, 29 April 2012.

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Studenti, VŠ pracovníci, Všechny články, Švédsko

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s