Obrana veřejného vysokého školství

Britská diskuse o směřování vysokého školství aneb od Browneovy zprávy k obraně veřejného vysokého školství

Na podzim minulého roku byl v britském listu Guardian (27. 9. 2011) zveřejněn dokument Na obranu veřejného vysokého školství (In Defence of Public Higher Education), který podepsalo více než tři sta britských akademiků. Dokument je vnímán jako tzv. alternativní Bílá kniha (Alternative white paper), která se kriticky vymezuje vůči dvěma strategickým dokumentům současné Cameronovy vlády. Vládní Bílá kniha Higher Education—Students at the Heart of the System byla zveřejněna 27. června 2011. Druhým dokumentem je o rok starší tzv. Browneova zpráva Securing a Sustainable Future for Higher Education: The Independent Review of Higher Education Funding and Student Finance o financování vysokého školství, která vznikala již v průběhu roku 2009 a zveřejněna byla po volbách v roce 2010. Z ohlasů celé Evropy je možné vycítit, že britská diskuse je velice důležitá i pro ostatní evropské země, neboť se týká některých základních otázek (paradigmat) chápání vysokého školství.

Redakce Vysoké školství ve světě

Browneova zpráva z roku 2010 byla shrnuta do šesti zásad. Za prvé šlo o potřebu zvýšit množství prostředků ve vysokém školství. Studenty je třeba přesvědčit, že musí více přispět (platit), a že zároveň také více dostanou. Za druhé musí být zvýšeny možnosti studentské volby. Za třetí nesmí být od studia odrazen nikdo z důvodu nemožnosti hradit své životní náklady po dobu studia. Za čtvrté nikdo by neměl platit, dokud nezačne pracovat. Za páté výše plateb za studium by měla být (finančně) dostupná. Šestá zásada říká, že je třeba narovnat podmínky pro studium u ne-prezenčních studentů, kteří doposavad museli platit předem. Browneova zpráva je samozřejmě velmi podrobná (má 60 stran), ale pro ozřejmení jejího celkového vyznění tento krátký přehled postačuje.

Jedním z ústředních sloganů vládní Bílé knihy z loňského června (který byl převzat z Browneovy zprávy) je: „udělat ze studentů srdce systému“. Již dva dny po jejím uveřejnění ovšem například v úvodníku Times Higher Education (A big paper but no grand plan) bývalá editorka konstatuje, že se v Bílé knize neříká, kde je v této vizi vysokého školství místo akademických pracovníků. Autorka úvodníku postrádá v Bílé knize širší vizi než jen prosté otevření vysokého školství trhu a na závěr cituje ze zprávy věnované vysokému školství z roku 1997 (Higher education in the learning society), vypracované pod vedením lorda Dearinga: „Vyjadřujeme zde naše obavy, aby dlouhodobé blaho vysokoškolského vzdělávání nebylo poškozeno naplňováním potřeb v krátkodobém časovém horizontu.“

Dokument Na obranu veřejného vysokého školství je pak reakcí do diskuse o směřování, roli a možnostech současného britského vysokého školství. Již v úvodu se ostře vymezuje především proti tomu, že Browneova zpráva a vládní Bílá kniha jsou za posledních padesát let jediné strategické materiály týkající se vysokého školství, v nichž není zmíněna veřejná hodnota vysokého školství. Za jediný užitek vysokoškolského vzdělávání považují soukromý přínos pro jednotlivce ve formě vyššího výdělku, který je výsledkem jeho investice do vzdělání, a přínos pro „znalostní ekonomiku“ ve formě tvorby nových produktů a příspěvku k ekonomickému růstu.

Jádrem dvacetistránkového dokumentu (dalších deset stránek je věnováno uvedení všech jeho signatářů), který obsahuje rovněž analýzu současného stavu britského vysokého školství, je devět návrhů, jak uchovat a rozvíjet celospolečenské poslání veřejného vysokého školství. Autoři zdůrazňují přínos vysokých škol nikoli pouze v podobě soukromé přidané hodnoty, ale také vliv škol na kvalitu veřejné diskuse, vliv na snižování sociálních nerovností ve společnosti, prvek solidarity mezi generacemi, důraz na to, že vzdělání je mnohem více než jen zboží, rozlišení mezi „technickou“ přípravou pro povolání a univerzitním vzděláním, důraz na (akademické) společenství, kde jedni nejsou důležitější než jiní.

Jeden z významných signatářů dokumentu profesor John Holmwood ve své přednášce na mezinárodní konferenci Creating Future Scenarios of Higher Education (Litva 17.–18. května 2012), věnované budoucnosti vysokého školství, vysvětloval, že změnou financování dochází k privatizaci a komercializaci anglického systému (ostatních částí Spojeného království se reforma týká pouze částečně), trh se stává srdcem vysokého školství a vláda se pasuje do role „makléře“ pro soukromé investice. O změnách hovořil jako o nebezpečném experimentu, který povede k zadlužování mladých lidí nebo je může od studia odradit, budou-li se zadlužení obávat. Na nebezpečí vysokého zadlužení mladých lidí upozornil i ve světle poměrně vysoké nezaměstnanosti, se kterou se čerství absolventi potýkají. Profesor Holmwood se nestaví proti roli trhu jako takovému, ale je přesvědčen, že trh sám o sobě nemůže zaručit rovnost v přístupu k vysokoškolskému vzdělání a předpovídá proto, že bude docházet k prohlubování sociálních nerovností. Své obavy vyjádřil slovy: „Univerzita 19. století vzdělávala elity národa, univerzita 20. století nabídla kvalitní vysokoškolské vzdělání v masovém měřítku a univerzita 21. století směřuje k tomu, že bude vzdělávat globální elity a nebude schopna nabídnout kvalitní vzdělání na lokální a národní úrovni“.

Dokument Na obranu veřejného vysokého školství může být inspirativní i pro diskusi o další budoucnosti vysokého školství v České republice. Současný vývoj ve Velké Británii přináší totiž mnoho paralelních témat a způsobů jejich nahlížení. Také proto se studenti a učitelé z Univerzity Karlovy rozhodli přeložit celý text dokumentu do češtiny; k dispozici je pod názvem Braňme veřejné vysoké školství.

Napsat komentář

Filed under Anglie, EU (organizace, celek/členské země), Financování, Společnost & VŠ, Všechny články

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s