Studentské půjčky a školné – několik zkušeností z USA a odjinud

Jedním z témat, o kterém se hovoří v souvislosti s reformou českých vysokých škol, je školné. V tuto chvíli nelze předjímat, jak se situace ohledně školného, případně zápisného bude vyvíjet dále, je však zřejmé, že toto téma v současné době velmi rezonuje nejen u nás, ale ve velké části světa. Zkušenosti ze zahraničí jsou pro české rozhodování důležité – mohou být inspirativní nebo naopak varovné.

V USA se dnes hlavní debata soustředí na komplikace se splácením studentských půjček, nesplacené půjčky činí již přes miliardu dolarů (podle březnové zprávy FEDu je to více než činí dluhy na kreditních kartách plus půjčky na auto) a začínají se pokládat za obdobu nedávné bubliny s nemovitostmi. Více než čtvrtina všech dlužníků se již zpožďuje se splátkami; dluhy za školné přitom negativně působí na ty, kdo je nedokáží splácet. Vysoké školné vyvolává protesty i v dalších zemích, například ve Velké Británii nebo v Kanadě.

Redakce Vysoké školství ve světě

Ve Spojených státech amerických se v posledních měsících začíná otázka půjček na školné vnímat jako velký problém ohrožující jedince a jejich rodiny i společnost. Organizují se petice za odpouštění studentských půjček, které podle dostupných údajů z dubna tohoto roku získaly již téměř 700 000 podpisů. Nejvyšší nárůst podpisů byl zaznamenán, když si toto téma vzalo za své hnutí Occupy Wall Street.

Co půjčky dlouhodobě znamenají pro studenta a pro absolventa, líčí na základě osobní zkušenosti Allan Michael Collinge ve své knize The Student Loan Scan: The Most Oppressive Debt in U.S. History—and How We Can Fight Back (Boston: Beacon Press, 2008). Protože se jeho dluh během let několikrát navýšil a on nebyl schopný jej přes veškerou snahu splácet, začal zkoumat, proč tomu tak je.

Popisuje vývoj systému vysokoškolských půjček, který byl založen, aby pomáhal mladým lidem zvyšovat si kvalifikaci a aby tak podporoval  rozvoj vysokého školství. Navazovalo se přitom na poválečnou situaci, kdy váleční navrátilci dostali finanční podporu ke studiu na vysokých školách a kdy se tak podstatně a napříč celou společností zvýšil přístup k vysokoškolskému vzdělávání, do té doby spíše omezený na vyšší vrstvy.  Systém půjček se však v USA zejména během posledních 15 let výrazně změnil, a to především ve velmi ziskový podnik pro instituce, které půjčky poskytovaly a poskytují.

Autor v knize ukazuje mnoho životních příběhů bývalých studentů a upozorňuje na některé systémové okolnosti, které jsou se studentskými půjčkami spojeny. Studentské půjčky například nelze v rámci institutu osobního bankrotu odpustit (jako v podstatě jediný typ půjček!). Od roku 2005 (kdy platí Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act) se to týká širokého okruhu půjček na vzdělání (all qualified education loans, včetně půjček soukromých i garantovaných státem). Podle údajů za rok 2009 má vážné problémy se splácením (loan default) necelých 9 % dlužníků a tento podíl roste již několik let po sobě, což pravděpodobně souvisí s ekonomickou krizí.

Dlužník si také nemůže svobodně vybrat lepší podmínky splácení u jiného věřitele, ale naopak jeho věřitel může snadno postoupit půjčku někomu jinému. Důsledkem je velká penalizace, díky níž se studentská půjčka v čase nezmenšuje, ale naopak zvyšuje. Stát se v oblasti poskytování studentských půjček v podstatě vzdal role hlídače, velkou část iniciativy přenechává věřitelským organizacím, které však působí jako oligopol. Věřitelské firmy (jako je např. Sallie Mae, největší poskytovatel studentských půjček v USA) spolupracují s vysokými školami tak, aby studenti byli nuceni vzít si půjčku právě od toho poskytovatele (a za jeho podmínek), který je navázán na danou vysokou školu. Neprůhledný proces spolupráce mezi školami a firmami by se dal připodobnit vztahu lékařů a nemocnic k farmaceutickým firmám.

Zůstává samozřejmě otázkou, nakolik jsou názory autora ovlivněny subjektivní zkušeností, ale i z jiných zdrojů informací je zřejmé, že stále narůstající dluh ze studentských půjček (pro aktuální informace o jeho výši je možné navštívit kalkulačku dluhu Student Loan Debt Clock) se stal zdrojem dalších ekonomických i sociálních potíží americké společnosti.

Podle OECD jsou Spojené státy americké spolu s Jižní Koreou zemí, kde se platí nejvyšší školné. Velká Británie je prozatím (ještě než se letos zvýší strop pro školné na 9 000 £) na třetím místě, ale trend neustálého nárůstu školného už vedl i tam k masovým protestům; zatím největší se uskutečnily na konci minulého roku. Někteří odborníci tvrdí, že přes existenci určitých podpůrných programů pro studium znevýhodněných a ekonomicky slabších skupin obyvatel začíná už být patrné, že vzniká psychologická bariéra, a i proto se počet studentů z těchto skupin snižuje. Studenti na britských vysokých školách totiž pokrývají z vlastních prostředků náklady na výuku (tedy celkové náklady na daný studijní program a studenta) již ze dvou třetin, což je dvakrát více, než činí průměr OECD.

Také v Kanadě se odehrávají studentské protesty proti vysokému školnému, a to především v Quebecu jako reakce na oznámení vlády provincie, že během příštích pěti let stoupne školné o 75 %. Zároveň však klesají a pravděpodobně budou klesat i nadále veřejné výdaje na vysoké školy. Zatímco v roce 1988 tvořily necelých 90 % ve srovnání se soukromými a individuálními příspěvky, na rok 2015 se počítá již jen s 64 %. Argumentem proti navyšování školného je také příklad z Velké Británie, kde se mezi lety 2000 až 2008 snížilo procento studujících z věkové kohorty 20–29 let, a to i přes zavedení podpůrných programů.

Další prameny:

Do we really need to raise tuition fees? IRIS, Quebec, September 2011.

Globalization and the Student Loan Crisis. Globalization 101, May 4th, 2012.

Is Forgiving Student Loan Debt a Good Idea? Time Moneyland, April 20, 2012.

Student Loan Bankruptcy Exception. FinAid!

The student loan crisis everyone saw coming. Salon, Apr 6, 2012.

Napsat komentář

Filed under Financování, Kanada, OECD (organizace, celek/členské země), Spojené království, Studenti, USA, Všechny články

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s