David Woodhouse – průkopník internacionalizace v zajišťování kvality vysokého školství

Profesor David Woodhouse je výraznou postavou v oblasti zajišťování kvality vysokého školství s velmi širokou a bohatou mezinárodní působností. Svoji akademickou dráhu započal v Austrálii, od 90. let minulého století se angažoval při budování a řízení agentur pro zajišťování kvality vysokého školství v Hongkongu, na Novém Zélandu a v Austrálii. Při tom poznal, jak je důležitá vzájemná podpora a sdílení zkušeností mezi jednotlivými národními agenturami a zapojil se též do činnosti Mezinárodní sítě agentur pro zajištování kvality ve vysokém školství (The International Network for Quality Assurance Agencies in Higher  Education, INQAAHE).
V letech 1997–2001 a 2007–2011 zastával funkci prezidenta této světové organizace. V článku se blíže seznámíme s osobností Davida Woodhouse a s jeho názory na úlohu regionálních a světových sítí v oblasti zajišťování kvality vysokého školství a na rostoucí význam internacionalizace této činnosti.

Redakce Vysoké školství ve světě

Profesor David Woodhouse MA, DPhil (Oxon), MSc (EAf), DipEd (Monash) je světově uznávaným odborníkem v oblasti zajišťování kvality vysokého školství. Bohaté pedagogické zkušenosti získal při výuce matematiky a informatiky na univerzitách v několika zemích. Věnoval se též vzdělávání učitelů. Angažoval se například v Tanzanii při přestavbě středoškolské matematiky, v tvorbě nových učebních textů a v zaškolování učitelů na nové programy. V Austrálii založil oddělení výpočetní techniky na univerzitě La Trobe a byl prvním děkanem tamní fakulty matematiky a informatiky. Ve svých akademických funkcích, které následovaly, měl možnost se zblízka seznámit s problémy spojenými se vznikem mnoha nových vysokoškolských institucí na přelomu 80. a 90. let minulého století v Austrálii a řadě dalších zemí. To jej přivedlo k hlubšímu zájmu o otázky hodnocení a zajišťování kvality vysokoškolských institucí. V jednom pozdějším textu se na rozdíl od převládajícího názoru, že „více škol znamená horší školy“, vyjádřil, že „více škol by mělo znamenat rozdílné školy“.

V letech 1990–1994 působil jako náměstek ředitele Rady Hongkongu pro akademickou akreditaci (Hong Kong Council for Academic Accreditation), poté se podílel na založení Útvaru akademického auditu univerzit Nového Zélandu (New Zealand Universities Academic Audit Unit) a v období 1994–2001 byl jeho ředitelem. V další dekádě 2001–2011 se věnoval budování a vedení Agentury pro kvalitu australských univerzit (Australian Universities Quality Agency, AUQA, nyní Tertiary Education Quality and Standards Agency, TEQSA). Od července 2011 je David Woodhouse  komisařem pro rozvoj v Komisi pro akademickou akreditaci (Commission for Academic Accreditation, CAA) ve Spojených arabských emirátech.

V uvedeném období profesor Woodhouse cestoval doslova po celém světě, vedl workshopy a semináře, poskytoval poradenství vládám, agenturám a vysokoškolským institucím. V lednu 1996 přijal pozvání i do Prahy k účasti na třídenním semináři věnovaném hodnocení kvality vysokých škol, který pořádalo Centrum pro studium vysokého školství. Na semináři vystoupil s podrobným referátem o řízení kvality v celosvětovém kontextu. Připravil i dva workshopy zaměřené na přípravu externího hodnocení kvality a na ukázku postupu autoevaluace studijního programu. Od této akce zůstává CSVŠ s Davidem Woodhousem v kontaktu.

Mezinárodní angažovanost v oblasti zajišťování kvality vedla k tomu, že se prof. Woodhouse stal členem Rady Mezinárodní sítě agentur pro zajištování kvality ve vysokém školství (The International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education, INQAAHE) se sídlem v Hongkongu a ve dvou funkčních obdobích (1997–2001 a 2007–2011) zastával funkci prezidenta této světové organizace. Po několik let byl též sekretářem Sítě pro kvalitu v Asii – Pacifiku (Asia – Pacific Quality Network, APQN).

Jako ukázku z bohaté publikační činnosti D. Woodhouse uvádíme jeho přednášku o úloze sítí při internacionalizaci zajišťování kvality z roku 2010 Internationalisation of Quality Assurance: The Role Played by the Networks. V přednášce nejprve hodnotí význam a přínos internacionalizace v zajišťování kvality vysokého školství, které se samo stává stále více internacionálním. Pak probírá jednotlivé aspekty mezinárodní spolupráce a výměny zkušeností zejména v regionálním měřítku. Uvádí seznam a stručnou charakteristiku 14 světových a regionálních sítí sdružujících agentury či jiné organizace a orgány pro zajišťování kvality – v ČR známe (kromě již zmiňované INQAAHE) především evropskou síť ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) – a hodnotí jejich specifické přínosy. Zajímavý je závěr přednášky, z něhož citujeme:

„Byl jsem překvapen, když po založení INQAAHE vznikla ještě evropská síť. Pomyslil jsem si, že v INQAAHE asi děláme něco špatně. Ale teď vidíme vznikat stále nové sítě a subsítě. Když agentury pro zajišťování kvality hledají pomoc, je přirozené, že po ní pátrají ve skupině, která má s nimi něco společného: jazyk, region, politický kontext nebo oblast vzdělávání.

Postupně tyto skupiny, nazývané „sítě“, vytvořily potřebnou strukturu, aby si mohly poskytovat podporu a poučení, které jednotlivé agentury potřebovaly. A i když se to týká jen národních nebo vnitřních záležitostí jednotlivé země, samotný fakt, že opatření přichází z externí agentury, zvyšuje porozumění mezinárodnímu klimatu a mezinárodním činitelům a vede k intenacionalizaci zajišťování kvality.

Znamená tento růst počtu a typů sítí pro zajišťování kvality pozitivní vývoj? Musíme si znovu uvědomit, že základní činností je vzdělávání a výzkum a že agentury pro zajišťování kvality jsou tu proto, aby přinášely užitek vysokoškolským institucím, vysokoškolskému sektoru a dalším aktérům ve vysokém školství. Sítě pro zajišťování kvality jsou však ještě další úrovní, která spotřebovává finanční a časové prostředky. Takže neomezený růst sítí určitě není dobrý. Dosavadní zkušenost nicméně ukazuje, že jsou agenturám skutečně nápomocné při jejich práci ve vztahu ke vzdělávání i k institucím a že jsou zvláště užitečné tím, že pomáhají agenturám, aby následovaly své instituce v jejich globálním působení.

Sítě, stejně jako agentury, musí být připraveny se měnit, aby udržely svoji užitečnost, a dokonce zaniknout, když jejich užitečnost skončí.“

Prameny:

http://www.inqaahe.org/main/publications/reports-238/board-49

http://www.apqn.org/project_groups/profile/david.php

http://www.inqaahe.org/members/boardmember-detail.php?memberID=664

Kdo je kdo mezi tvůrci moderní vysokoškolské politiky. David Woodhouse. AULA 1996, roč. 4, č. 1, str. 54.

Napsat komentář

Filed under Celý svět, Internacionalizace, Kvalita, Všechny články

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s